Video: Populácia asteroidov v slnečnej sústave z hľadiska možných zrážok so Zemou

01. feb. 2019 • Fyzikálne vedy

Video: Populácia asteroidov v slnečnej sústave z hľadiska možných zrážok so Zemou

Zem má so stretnutiami s asteroidmi bohaté skúsenosti. V prednáške sme si vysvetlili, v akom postavení sa nachádza v prostredí medziplanetárnych telies a čo je Tunguzská katastrofa. Povedali sme si, ktoré pozemské krátery sú najznámejšie.

Populácia asteroidov v blízkosti Zeme je stále monitorovaná a na výpočet pravdepodobnosti zrážky v budúcnosti nám slúžia Turínska škála a Palermská škála. Objasnili sme si, ako vieme pomocou nich zistiť, či nám hrozí reálne nebezpečenstvo. Zamerali sme sa aj na rozloženie asteroidov v slnečnej sústave. Povedali sme si, čo sú potenciálne nebezpečné asteroidy a ako prebieha ich výskum z kozmických sond.

Kto je Ján Svoreň

Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. je slovenským astronómom a vedeckým pracovníkom Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Prednáša astronómiu na UPJŠ v Košiciach. Zaoberá sa výskumom medziplanetárnej hmoty, predovšetkým komét a meteorov. V roku 2010 viedol expedíciu, počas ktorej boli nájdené úlomky meteoritu Košice. V roku 2002 pomenovala Medzinárodná astronomická únia asteroid 1999 TE6 jeho menom - Svoreň.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2020
Quark
Vedecká cukráreň 10/2020
Aurelium - centrum vedy
pondelok s neurologiou
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Nebezpečná môže byť akákoľvek chemická látka, napríklad pri vyšších dávkach aj cukor alebo soľ.
Zistite viac