Vedecká kaviareň CVTI SR – Veda v CENTRE

18. júl. 2015 • Iný

Vedecká kaviareň CVTI SR – Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne v súčasnosti existujú po celom svete a v poslednom čase sa tešia veľkej priazni návštevníkov. Ich rozmach nastal ešte koncom deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Prvé vedecké kaviarne vznikli vo Francúzsku, tie však mali pôvodne filozofický rozmer a aj sa nazývali filozofické kaviarne. Týmito stretnutiami intelektuálov, prevažne však umelcov, spisovateľov, ale aj verejne činných osobností, v dnešnom ponímaní politikov, sa nechali inšpirovať v Anglicku, kde vznikli terajšie vedecké kaviarne. Myšlienka diskutovať na vedecké témy v príjemnom kaviarenskom prostredí sa veľmi rýchlo šírila z Anglicka do celej Európy a napokon prenikla aj do celého sveta.

Aj na Slovensku sa v posledných rokoch veľmi sľubne rozvíja sieť vedeckých kaviarní. Tie prvé vznikali z iniciatívy vedeckých inštitúcií, alebo na akademickej pôde a až postupne sa presúvali do verejnejších priestorov s cieľom osloviť čo najširšie publikum, do knižníc, či rôznych záujmových klubov, a najnovšie sa vedecké diskusie „nasťahovali“ aj do opustených budov a priestorov zastaranej a nevyužívanej infraštruktúry, ktoré predtým slúžili na iné, napr. priemyselné účely.

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, ktoré je národným informačným centrom pre vedu,ilustračné foto techniku, vývoj a inovácie a súčasne najväčšou špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou na Slovensku, logicky so vznikom nového odboru zameraného na popularizáciu vedy a techniky – Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, založilo tradíciu vlastných vedeckých kaviarní pod svojou značkou, Veda v CENTRE.

Prečo ten názov? Naša vedecká kaviareň sa realizuje pod garanciou Centra vedecko-technických informácií SR, tradične sa koná v jeho priestoroch a pravidelne ju organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Názov zároveň vyjadruje náš zámer podporený spoločenským dopytom dostať vedu do Centra pozornosti širokej verejnosti.

Ide o cyklus neformálnych stretnutí s osobnosťami slovenskej vedy a techniky pri káve, na ktoré pozývame vedcov a vedecko-výskumných pracovníkov diskutovať na vedecko-populárne témy. V našej Vede v CENTRE, logicky preferujeme prednostne témy z oblasti prírodných a technických vied. Spomínanými podujatiami prezentujeme nielen samotných vedcov – popularizátorov vedy, ale aj výsledky a úspechy slovenskej vedy, vedeckého bádania a výskumu.

Vedecká kaviareň Veda v CENTRE je určená pre vedeckú a odbornú komunitu, akademickú obec, študentov, aleVeda v CENTRE najmä pre laickú verejnosť, to znamená, že aj pre tých, ktorí nemajú príslušné odborné vzdelanie. Jednoducho pre každého, kto sa akýmkoľvek spôsobom zaujíma o vedu, o jej výsledky, a aj jej dôsledky na fungovanie nášho každodenného života. Vo vedeckej kaviarni tak vzniká vzácny priestor pre konfrontáciu vlastných poznatkov na akejkoľvek úrovni s tými, ktoré sú objavené a experimentálne overované v procese vedeckého výskumu. Ako v každej vedeckej kaviarni, aj v tej našej, na úvod predstavíme nášho hosťa – vedca, ktorý následne v prednáške populárnou a zrozumiteľnou formou predstaví predmet/objekt vedeckého bádania a objasní problematiku v základných rozmeroch a v kontexte súčasného vývoja vo vede. Dôležitou súčasťou podujatia je diskusia, v ktorej dostane príležitosť pýtať sa každý návštevník, a ktorá zvyčajne nastolí aj mnohé ďalšie otázky, mnohokrát aj také, ktoré možno zdanlivo s témou nesúvisia. Jednotlivé oblasti vedných disciplín sa snažíme striedať a témy aj aktualizovať, poprípade pri výbere témy zohľadňujeme objavy svetového významu, mimoriadne úspechy slovenskej vedy, alebo pripomíname míľniky vedy a techniky v kontexte súčasného vývoja vo vede, výskume a technike.

Vedecká kaviareň v Bratislave funguje od mája 2008 a môže sa pochváliť množstvom priaznivcov. Koná sa každý posledný štvrtok v mesiaci s výnimkou letných mesiacov a vianočného obdobia. Raz do roka organizujeme aj Letný špeciál Vedy v CENTRE, do ktorej pozývame mladých, nádejných a úspešných vedcov, ktorí sa svojou vedecko-výskumnou prácou presadili v zahraničí a dôstojne tam reprezentujú Slovenskú republiku. Popri mladých vedcoch pozývame do našej vedeckej kaviarne aj významných slovenských vedcov, ktorí dlhodobo pôsobia a pracujú v zahraničí a dosahujú tam výsledky porovnateľné so svetovou úrovňou.

Vzhľadom na to, že naším cieľom je popularizovať vedu v spoločnosti na národnej úrovni, postupne sa snažíme rozširovať sieť vedeckých kaviarní pod rovnakým názvom /našou značkou Veda v Centre aj do ostatných miest Slovenska. Doteraz sa nám podarilo úspešne zrealizovať Vedu v Centre napríklad v Nitre, Prešove, Banskej Bystrici a Piešťanoch. V pláne je taktiež rozširovanie tohto podujatia aj do ďalších miest.

Bratislavská Veda v CENTRE

 

Autor: PhDr. Zuzana Hajdu, NCP VaT pri CVTI SR

Foto a ilustrácie: CVTI SR

 

Súvisiace:

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
5, 6 správne urobených espresso káv z odrody arabica predstavuje max. odporúčanú dennú dávku kofeínu
Zistite viac