Prof. Ing. Michal Hatala, PhD.

20 septembra, 2022
  • Profesor, vedúci katedry automobilových a výrobných technológií, prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium.
  • Vedec roka SR 2021 v kategórii Technológ roka.
  • Autor a spoluautor viac ako 200 vedeckých publikácií s približne 300 ohlasmi.
  • Podieľal sa na tvorbe 12-tich vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, 12-tich autorských osvedčení a patentov a 24 publikácií registrovaných v databáze Current Contents Connect.

Ocenenia

  • 2017 – „Vyznamenanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky“ v kategórii „Pamätný list ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľovaný mladým pracovníkom výskumu a vývoja do 35 rokov“.
  • 2018 – Strieborná medaila ZSVTS
  • 2019 – Ocenenie Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností v kategórii Propagátor vedy a techniky za rok 2019.
  • 2020 – Ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu prestížne ocenenie „Cena za vedu a techniku“ v kategórii “ Popularizátor vedy“ za rok 2020.
  • 2022 – Vedec roka SR 2021 v kategórii Technológ roka.