V Košiciach vznikne Centrum výskumu vodíkových technológií

22. sep. 2020 • Environmentálne inžinierstvo

V Košiciach vznikne Centrum výskumu vodíkových technológií

Slovenská akadémia vied (SAV), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) a Technická univerzita v Košiciach (TUKE) spoja výskumný a technologický potenciál, aby efektívne pretransformovali poznatky v oblasti vodíkových technológií do nových prototypových riešení pre rôzne oblasti života.

V piatok 18. septembra 2020 predseda SAV Pavol Šajgalík, rektor TUKE Stanislav Kmeť a rektor UPJŠ Pavol Sovák podpísali Memorandum o spolupráci pri vzniku Centra výskumu vodíkových technológií v Košiciach. 

Význam spolupráce akadémie vied a dvoch košických univerzít, ktorá prinesie posilnenie schopnosti  Slovenskej republiky zúčastňovať sa na globálnom rozvoji v oblasti vodíkového vývoja a na inováciách, podporili svojou účasťou na slávnostnom stretnutí v priestoroch univerzitného vedeckého parku TECHNICOM podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič a podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva SR Richard Sulík.   

Slovensko drží krok s Európou   

„Európa má s vodíkom veľké plány a som rád, že Slovensko drží krok. Deväť slovenských subjektov sa napríklad prihlásilo do novozriadenej Európskej aliancie pre čistý vodík. Verím, že sa takisto zapojíme do prvej výzvy v rámci Európskej zelenej dohody, ktorá otvára dvere aj pre vodíkové projekty. Vodík môže byť atraktívny práve pre priemysel, ktorý je náročný na dekarbonizáciu, ako napríklad chemický či oceliarsky a tiež nákladná, železničná a riečna doprava. Rodiacemu sa centru v Košiciach želám, aby zo Slovenska spravilo top hráča v oblasti vodíka,“povedal podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.  

„Vodík považujem za energonosič budúcnosti. Ak to spoločne uchopíme, tak je aj veľkou šancou pre Slovensko. Vodíkové technológie sú na začiatku svojho cyklu a ich odpadovým produktom je len voda. Tým by sa mohlo Slovensko priblížiť požadovaným cieľom Európskej komisie do roku 2050 o uhlíkovej neutralite," uviedol podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík. Pre CVVT ako prvý konkrétny cieľ označil slovenskú prezentáciu výsledkov výskumu v oblasti vodíkových technológií na svetovej výstave Expo Dubaj, ktorá sa začne 1. októbra 2021.  

Národná vodíková stratégia

Memorandum predpokladá, že táto oblasť sa postupne zaradí medzi významný prvok akcelerácie slovenskej ekonomiky. Centrum výskumu vodíkových technológií (CVVT) sa bude zaoberať výskumom a vývojom v oblasti vodíkových technológií v celom cykle, využitím teoretických poznatkov pri navrhovaní a konštruovaní funkčných prototypov technológií a zariadení. Bude tiež vytvárať podmienky pre aplikáciu poznatkov v spoločenskej a priemyselnej praxi, ako aj prípravu a vzdelávanie v odboroch vodíkových technológií.

Rámec pre výskum, vznik a rozvoj riešení s využitím vodíka vytvorí Národná vodíková stratégia Slovenskej republiky a jej akčný plán. „Komplexný prístup k tejto perspektívnej oblasti má zastrešiť aktivity od základného výskumu až po aplikácie v podobe priemyselných technológií, výrobkov a riešení, pretože tie ponúknu pozitívne vplyvy pre ekonomiku a spoločnosť,“uviedol koordinátor Národnej vodíkovej stratégie Juraj Sinay. 

Predseda SAV Pavol Šajgalík považuje projekt za zmysluplný a víta integráciu síl univerzít a Slovenskej akadémie vied. „Som presvedčený, že vedecká komunita tu nájde svoje uplatnenie,“uviedol v príhovore pred podpisom memoranda.

Šancu a záujem má aj Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach, v ktorom dlhodobo vyvíjajú zliatiny na uskladnenie vodíka, takzvané metalhydridy. „Pripravujeme úplne nové typy metalhydridov na báze vysokoentropických zliatin, ktoré sú schopné uskladniť trojnásobné množstvo vodíka v porovnaní so skvapalneným,“ povedal vedecký tajomník ÚMV SAV Karel Saksl.     

Tlačová správa SAV

(GC)

Foto: iStock

Súvisiace:

Hore
Vedecká cukráreň 10/2020
Veda v CENTRE 10/2020
sutaz FB TVT 2020
Noc výskumníkov 2020
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
Quark_10/2020
TVT2020 prihlasovanie
Agrofilm
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Y chromozóm je menší ako X chromozóm a obsahuje aj podstatne menej génov.
Zistite viac