V boji proti dopingu pomáha aj mladá študentka zo Slovenska

26. jan. 2020 • Biologické vedy

V boji proti dopingu pomáha aj mladá študentka zo Slovenska

Aneta Anna Dunajová, študentka maturitného ročníka Cirkevného gymnázia v Snine, je jednou z víťazov Festivalu vedy a techniky. Vyvinula senzor, ktorý nepoteší športovcov, ktorí siahajú po dopingu, ale možno im zachráni život. Mladá vedkyňa si myslí, že nielen športovci by mali byť tak trochu aj vedcami, ale každý z nás by mal dôkladne vedieť, ako funguje ľudský  organizmus. 

Doping nie je len nástroj na zvyšovanie výkonu športovcov a dosahovanie úspechu, je pre nich nebezpečný. Je doping naozaj celospoločenským problémom?

Veľkým problémom súčasnosti je najmä nedostatok diagnostických metód. Už v minulom roku sa môj projekt v rámci Festivalu vedy a techniky uberal práve diagnostickým smerom. Tento rok ma však zaujalo odvetvie, ktoré má síce narastajúcu  popularitu, no málo ľudí vie, aké nebezpečné následky môže priniesť. V tomto projekte som sa zamerala práve na pôvodcu nárastu počtu náhlych úmrtí priamo na športoviskách – doping. Mnohokrát prichádzajú do styku s dopingovými látkami aj ľudia, ktorí nie sú profesionálnymi športovcami a v tých prípadoch bývajú následky neuváženého využívania potravinových prísad určených pre športovcov fatálne. Aj napriek snahe športových lekárov obmedziť užívanie dopingu, čoraz častejšie aj široká verejnosť siaha po anabolických steroidoch a stimulantoch. Kontrola dopingu je žiaľ, mnohokrát obmedzená len na kontrolu vrcholných športových podujatí. Pomocou ľahko dostupných materiálov a základných elektrochemických metód som vyvíjala senzor na odhalenie dopingu látkou pochádzajúcou zo skupiny stimulatov - efedrínom.

Čo je efedrín a ako pôsobí v tele?

Efedrín je už dlhé roky využívaný ako efektívna látka v antiastmatikách, či aktívna zložka liečiv respiračného systému a tiež ako prísada v diétnych potravinách športovcov. Je to prírodná látka pochádzajúca z rastliny Chvojník čínsky (Ephedra sinica). Aj napriek na prvý pohľad pozitívnym účinkom disponuje rastlina stimulujúcimi vlastnosťami, ktoré v značnej miere môžu ovplyvňovať činnosť centrálnej nervovej sústavy.

Čo sa deje v tele športovca, ktorý užíva vysoké dávky tejto látky?

Pri vysokých dávkach môže efedrín spôsobiť nepokoj, hyperexcitabilitu (zvýšenú dráždivosť), agresivitu, hypertenziu (zvýšený krvný tlak), srdcový infarkt alebo vyvolávať poruchy prijímania potravy ako anorexia. Práve pre tieto život ohrozujúce vlastnosti je uvedený v zozname zakázaných farmakologických látok Medzinárodným olympijským výborom (OMV) a Svetovou Antidopingovou Agentúrou (WADA) približne od roku 2009.

Ako vaša práca prispeje k tomu, aby bola možnosť dopingu do budúcna pre športovcov obmedzenejšia?

Cieľom projektu bola modelácia jednoduchého, dostupného, mobilného, diagnostického systému, založeného na princípe fungovania glukózových biosenzorov, ktorý by bol schopný odhaliť prítomnosť konkrétnej látky v rôznych druhoch vzoriek – v krvi, moči, slinách.

Systém, ktorý ste vyvinuli, má podobu senzora. Ako funguje?

Predstavuje špecifickú technológiu, ktorou je možné jednoducho, rýchlo a presne stanoviť prítomnosť analytu na základe využitia lacných sieťotlačových elektród. Systém je budovaný pomocou využitia softwéru NOVA 2.1, základných elektrochemických metód, akými sú diferenčná pulzná voltampérometria, cyklická voltampérometria či chronoampérometria. Takáto technológia je modelovateľná a aplikovateľná na širokú škálu stanovovania od biologických komponentov po jednoduché druhy organických látok akou je v tomto projekte práve efedrín. Meranie týmto senzorom je možné v moči a krvi. Senzor predstavuje jednoduchú, lacnú, rýchlu a najmä mobilnú variantu prevencie proti náhlym dopingovým kolapsom, či ako kontrola, ktorá by nebola obmedzená len na vrcholné športové podujatia.

Senzor, ktorý ste vytvorili, má nepochybne veľký potenciál využitia v budúcnosti. Aké s ním máte plány?

Na projekte je stále mnoho možností vylepšenia, no v budúcnosti by ho mohla využívať široká verejnosť. Celý systém je veľmi jednoduchý a nepotrebuje prítomnosť vyškoleného pracovníka. Jeho najväčšou výhodou je práve jeho mobilita a cena.

Spracovala: Monika Hucáková pre Veda na dosah

Foto: Amavet.sk

Uverejnila:DK

Súvisiace:

Hore
Vedecká cukráreň 10/2020
Veda v CENTRE 10/2020
sutaz FB TVT 2020
Noc výskumníkov 2020
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
Quark_10/2020
TVT2020 prihlasovanie
Agrofilm
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Činnosť srdca sa spúšťa a reguluje spontánnou tvorbou elektrických impulzov.
Zistite viac