Unikátne miesto s funkčnou mlynskou technológiou. Navštívte Schaubmarov mlyn v Pezinku

21. aug. 2019 • Prírodné vedy

Unikátne miesto s funkčnou mlynskou technológiou. Navštívte Schaubmarov mlyn v Pezinku

Schaubmarov mlyn v Pezinku je jeden z najväčších potočných mlynov v Európe. Ide o jediný zachovalý potočný mlyn na Slovensku s funkčnou mlynskou technológiou. Že ste o ňom ešte nepočuli? Odporúčame vám ho navštíviť v rámci série Kam za vedou. Nájdete tu expozíciu mlynárstva a galériu výtvarného umenia, v ktorej dostáva priestor najmä moderné a súčasné umenie a dizajn.

„V roku 1767 mlyn na Cajlanskom potoku dali postaviť pezinskí Pálfiovci. Meno nesie po svojich posledných majiteľoch Schaubmarovcoch, ktorí ho kúpili v roku 1857. Ide o jediný zachovalý potočný mlyn na Slovensku s funkčnou mlynskou technológiou poháňanou elektromotorom, keďže v 50. rokoch 20. storočia bol mlyn odstavený od vody. Mlyn je dvojposchodový, s povalou a s bytom mlynára, ktorý je k nemu pripojený. Do veľkého areálu patrili aj voziarne, maštale, sečkáreň, stodola, dreváreň a včelín – niektoré z týchto budov stále stoja, slúžia však už novému účelu,“ približuje Veronika Němcová, správkyňa galérie Schaubmarov mlyn.

Schaubmarov mlyn je súčasťou Slovenskej národnej galérie. V mlyne sa v rámci jeho správy venujú nielen uchovávaniu kultúrneho dedičstva a prezentácii výtvarného umenia. Organizuje sa tu aj množstvo sprievodných podujatí, ktoré súvisia s vizuálnym umením, prírodou a životným prostredím, remeslami a jedlom.

Schaubmarov mlyn

Počas roka sa môžete zapojiť do workshopov, zúčastniť sa komentovaných prehliadok, koncertov, navštíviť trhy a ďalšie podujatia pre odbornú aj širšiu verejnosť.

„Schaubmarov mlyn je krásny vidiecky areál, v ktorom po absolvovaní prehliadky a výstavy môžete stráviť krásny čas na čerstvom vzduchu,“ poznamenáva Veronika Němcová.

Súčasťou areálu Schaubmarovho mlyna je i ovocný sad, ktorý sa postupne revitalizuje a plánuje sprístupniť pre verejnosť. Po prehliadke mlynskej expozície a aktuálnej výstavy neobíďte ponuku pekných kníh o umení a prírode a rôznych drobností z dielne mlynu.

Schaubmarov mlyn

Dávame ešte do pozornosti výstavu Do divočiny, ktorá predstavuje diela (najmä) súčasných slovenských umelkýň a umelcov, ktoré/í sa zaoberajú témou divokej prírody. „Príroda“ alebo „divočina“ existujú ako konštrukty ľudskej mysle, ktoré staviame do opozície voči „civilizovanému“, čiže človekom obývanému a stvárnenému prostrediu.

Výstava sa zameriava na moment vstupovania (civilizovaného) človeka – jednotlivca do divočiny, do ktorej prichádza z rôznych dôvodov – najmä však preto, aby hľadal/a a nachádzal/a stratené vedomie jednoty. Výstava tak nakoniec nebude hovoriť ani tak o prírode (ktorá by tu bola aj bez nás) ako skôr o ľuďoch, ktorí sa od nej vzďaľujú, alebo sa k nej vracajú; ničia ju alebo ochraňujú; prisvojujú si ju alebo sa jej poddávajú; boja sa jej, splývajú s ňou, spievajú jej piesne.

 

Informácie a ilustrácie poskytla: Veronika Němcová, Slovenská národná galéria

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Na konci mladšej kamennej doby sa na scéne objavil prvý chemický prvok – meď.
Zistite viac