UK má nové pracovisko – Laboratórium pre pokročilé materiály

17. dec. 2018 • Materiálové inžinierstvo

UK má nové pracovisko – Laboratórium pre pokročilé materiály

Výskumom konverzie a uskladňovania energie sa zaoberá nové Laboratórium pre pokročilé materiály (LAM), zriadené na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Hlavným cieľom projektu (program Horizon 2020, schéma ERA Chair) je zabezpečiť vznik špičkového pracoviska v oblasti vývoja a výskumu nových materiálov. Realizátori projektu očakávajú, že výskum LAM bude organizovaný do štyroch navzájom interagujúcich oblastí: teoretický výskum a počítačové modelovanie, syntéza nových materiálov, ich analýza a charakterizácia a napokon vývoj aplikácií a prototypov. „Predpokladáme, že LAM nadviaže a bude v kontakte s lokálnymi i medzinárodnými partnermi z priemyselného segmentu.“

Laboratórium má ambíciu stať sa výskumno-vývojovým centrom pre špičkový výskum v oblasti nových materiálov. Jeho zriaďovatelia sú presvedčení, že pozitívne ovplyvní motiváciu mladých domácich vedcov uskutočňovať výskum  na Slovensku a má sa stať aj atraktívnym pracoviskom pre talenty zo zahraničia.

Návrh projektu vznikol ako kolektívne dielo pod vedením prof. RNDr. Jozefa Nogu, DrSc. z PriF UK, vedúci projektu, s významným prispením prof. RNDr. Ivana Černušáka, DrSc. a technickou pomocou RNDr. Lukáša F. Pašteku, PhD., ako i Mgr. Zuzany Lisoňovej, vedúcej oddelenia projektov Rektorátu UK. „Vďaka tomuto jedinečnému projektu budeme môcť na naše pracoviská pritiahnuť ďalších elitných svetových vedcov. UK sa jednoznačne profiluje ako výskumná univerzita s dôrazom na excelentnosť vedy nielen v stredoeurópskom, ale aj európskom a svetovom priestore, o čom svedčia výkony našich špičkových vedcov a tímov, ako aj ich úspešná spolupráca na medzinárodnej úrovni. Patrí k nim aj tím profesora Nogu,“ zdôraznil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. nedávno uspel so svojím návrhom organizovať v roku 2021 v Bratislave prestížny Medzinárodný kongres kvantovej chémie (The 17th International Congress of Quantum Chemistry), a to v konkurencii ďalších špičkových tímov z University of California, USA a Massey University, New Zealand. Počas 20. až 25. júna 2021 tak budú mať členovia vedeckej komunity možnosť prezentovať v Bratislave najnovšie pokroky výskumu v oblasti teoretickej a počítačovej chémie. Posledný kongres sa konal 18. – 23. júna 2018 vo francúzskom Mentone. Kongres sa koná pod záštitou Medzinárodnej akadémie kvantovo-molekulárnych vied (IAQMS) každé tri roky. Medzinárodná akadémia kvantovo-molekulárnych vied združuje najúspešnejších vedcov z oblasti teoretickej chémie a medzi jej členmi je aj 14 laureátov Nobelovej ceny. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v súčasnosti pôsobia dvaja jej členovia, prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc., ktorý je vedúcim projektu LAMatCU a prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.

„Možnosť organizovať sedemnásty Medzinárodný kongres kvantovej chémie je pre LAM a aj Univerzitu Komenského jedinečná príležitosť medzinárodne sa zviditeľniť a pritiahnuť na Slovensko ďalších špičkových vedcov,“ hovoria tvorcovia projektu.

 

Informácie poskytla: Lucia Demovičová, PhD., Laboratórium pre pokročilé materiály, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Časť informácií prebratých z časopisu Naša Univerzita

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/nasa_univerzita/NU2017-18/180628_Junove_cislo_Nasej_univerzity.pdf

Uverejnila: VČ

 

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Alkohol je v súčasnosti jednou z najprístupnejších a najrozšírenejších návykových látok na svete.
Zistite viac