Týždeň vedy a techniky na Slovensku

19. jún. 2015 • Iný

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Tento rok, takisto ako po minulé roky sa v novembri uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Je to týždeň, kedy v rámci stoviek podujatí vedecké a technické inštitúcie pustia bežných ľudí do svojich laboratórií a odprezentujú im výsledky svojich výskumov. Spoločnosť má príležitosť zažiť priamy kontakt s vedou a technikou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou života každého z nás, a jej správne nasmerovanie podmieňuje ďalší rozvoj krajiny. Nahliadnuť do sveta vedy a techniky bude tento rok možné od 9. do 15. novembra 2015.

Organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je prezentovať vedu, dostať ju medzi ľudí, popularizovať a zlepšiť jej vnímanie. Ambíciou je vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, keďže Slovenská republika má silný vedecký potenciál, ktorý by mal byť využitý.

Výstava v CVTI SRCentrum vedecko-technických informácií SR aj tento rok pripravuje množstvo podujatí a súťaží. V súčasnosti je vyhlásená Výtvarná súťaž s témou „Moje C/centrum vedy“, kde môžu deti od 11 do 16 rokov nakresliť svoju predstavu Centra vedy. Ďalej prebieha Fotografická súťaž na tému „Kto/čo inšpiruje môj záujem o vedu a techniku“, pričom študenti alebo doktorandi sú vyzvaní, aby posielali do súťaže autorskú fotografiu, ktorou prezentujú svoj pohľad na predmety, alebo osobnosti, ktoré ich výraznou mierou inšpirujú a motivujú k záujmu o vedu a techniku. V Grafickej súťaži s témou „Symboly vedy a techniky“ taktiež študenti a doktorandi vytvoria svoj symbol, ktorý charakterizuje vedu, výskum, vedecké bádanie, či techniku, graficky znázornený prostredníctvom najrôznejších grafických programov.

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa koná Festival vedeckých filmov, počas ktorého prebiehajú dve súťaže – Súťaž o najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technikeSúťaž amatérskych filmov. Viac informácií je dostupných na fvf.cvtisr.sk.

Novinkou je, že 10. ročník súťaže Vedecký vtip bude prvýkrát súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Tohtoročnou témou obrázkových vtipov alebo komixov je „Experiment“. Bližšie informácie o podujatiach, súťažiach, ako aj o celom Týždni vedy a techniky na Slovensku nájdete na www.tyzdenvedy.sk.

Grafika TVT 2015

Spracovala: Martina Pitlová

Foto: CVTI SR

Uverejnila: BK

Súvisiace:

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Život na Antarktíde pod vrstvou ľadu hrubou 800 m je bohatý a pestrý.
Zistite viac