Týždeň mozgu 2019 v duchu hesla Spoločne proti demencii

12. mar. 2019 • Lekárske vedy

Týždeň mozgu 2019 v duchu hesla Spoločne proti demencii

Mozog obsahuje trilióny buniek, ktoré sa začínajú vytvárať ešte pred narodením. Bunky medzi sebou neustále komunikujú, vytvárajú siete, ktoré sa stále reorganizujú a vytvárajú nové a nové prepojenia, aby spracovali mnohé najrôznejšie podnety a informácie. Tieto prepojenia sa vytvárajú veľmi aktívne už po narodení a v 5. roku života je už skompletizovaná architektúra ľudského mozgu.

Každá zdravá nervová bunka (neurón) vytvára až 10 tisícok spojení s ďalšími zdravými neurónmi. Každé takéto spojenie dokáže za jednu sekundu vykonať vyše 200 operácií. Týmto spôsobom sa vytvára štrukturálny základ kapacity nášho mozgu ukladať podnety a zážitky do pamäti a štrukturálny základ našej schopnosti myslieť. Pamäť, myslenie, vnímanie, pozornosť, učenie, predstavy a iné sú vyššie funkcie mozgu.

Na otázky súvisiace s mozgom sa každoročne sústreďujú aj podujatia, ktoré organizujú odborníci pre širokú verejnosť v rámci Týždňa mozgu, ktorý sa oslavuje vo svete od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov. Podujatie je podporené Federáciou európskych neurovedných spoločností (FENS/Dana Brain Awareness Week).

Týždeň mozgu 2019 sa nesie v duchu hesla „Spoločne proti demencii"

V rámci Týždňa mozgu 2019 sa Bratislave a v Košiciach v týždni od 11. do 17. 3. 2019 uskutoční séria prednášok a workshopov. Na príprave podujatí sa aktívne podieľa Slovenská spoločnosť pre neurovedy, Neuroimunologický ústav SAV,  Centrum MEMORY a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF). Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie o pokroku a prínosoch výskumu mozgu pre širokú verejnosť a zdôrazniť, čo bolo dosiahnuté vo výskume neurovedy na Slovensku za posledných tridsať rokov. Okrem toho sa verejnosť dozvie o výsledkoch inovatívnej liečby pomocou bunkovej terapie.

Vo všetkých krajoch Slovenska bude mať laická verejnosť možnosť zapojiť sa v tomto týždni do diskusií a workshopov, ktoré pripravujú členovia a spolupracovníci Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti a tréneri pamäti. Aktivity realizované v rámci Týždňa mozgu sú zamerané na všetky vekové kategórie – od detí v materských školách až po kluby seniorov, zariadenia sociálnych služieb, mestské knižnice. Napríklad 11. 3. 2019 o 15.00 hod. sa v Staromestskej knižnici na Panenskej 1 v Bratislave uskutočnila prednáška riaditeľky Centra MEMORY Márie Čunderlíkovej na tému „Nedovoľme mozgu starnúť“.

„Veľa seniorov je aktívnych a kognitívne zdravých. Dôvodom je nielen genetika, ale aj zdravý životný štýl, primeraná fyzická a mentálna aktivita, zdravá vyvážená strava a dostatok sociálnych kontaktov, ktoré pomáhajú udržiavať mozog v dobrej kondícii. Určite k tomu pomáhajú aj tréningy pamäti, ktoré prebiehajú v Centre MEMORY v Bratislave, ale aj v kluboch dôchodcov, zariadeniach sociálnych služieb, v knižniciach na celom Slovensku,“ pripomína PaedDr. Mária Čunderlíková z Centra MEMORY n.o. v Bratislave.

Týždeň mozgu 2019 - logo

Podujatie v Bratislave so zahraničnou účasťou: Spoločne proti demencii – Together against dementia

Slovenská spoločnosť pre neurovedy a Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied (NiU SAV) v spolupráci s Centrom MEMORY a Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou usporiada dňa 12. 3. 2019 v priestoroch Centra MEMORY na Mlynarovičovej 21 v Bratislave podujatie zamerané na demenciu spojenú s normálnym, ale aj chorobným starnutím, napríklad pri Alzheimerovej chorobe.

V úvode sa uskutoční tlačová beseda s novinármi, kde s informáciami vystúpia: prof. MVDr. Michal Novák DrSc., riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV, doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc., predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre neurovedy, prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., významná medzinárodne uznávaná vedkyňa z oblasti neurovied a prof. MUDr. Boris Mravec, DrSc., PhD., prodekan LF UK.

V druhej časti odznejú prednášky na témy: Poďme sa rozprávať o mozgu; Aktivuj svoj mozog a staň sa jeho sochárom; Kmeňové bunky a biomateriály v liečbe chorôb mozgu a miechy. Prednášať bude aj prof. Eva Syková, DrSc., propagátorka liečby kmeňovými bunkami, z Českej republiky. S prezentáciami vystúpia: Mgr. Simona Krakovská, psychologička Centrum MEMORY; MUDr. Veronika Režnáková, psychiatrička, Centrum MEMORY a Mgr. Michaela Nováková, psychologička Centrum MEMORY.

Projekty v Centre MEMORY v Bratislave

Jedným zo spôsobov, ktorým sa dá znižovať riziko vzniku demencie, je pravidelná mentálna aktivita. Centrum MEMORY preto už 15 rokov realizuje skupinové tréningy pamäti, ktorých sa v súčasnosti raz za týždeň zúčastňuje približne 100 seniorov. Vďaka projektu „Prevenciou proti zhoršovaniu pamäti“ vytvorili v roku 2018 nový pracovný zošit na trénovanie pamäti a iných poznávacích funkcií a otvorili skupinu kognitívneho tréningu pre začiatočníkov. Projekt podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne. I

Hlavným cieľom  projektu „Alzheimerfórum pre rodinných opatrovateľov“, ktorý Centrum MEMORY n.o. realizuje v roku 2019, je vzdelávanie laickej verejnosti o problematike demencie a zručností potrebných pre poskytovanie starostlivosti členmi rodiny v domácom prostredí. Zámerom projektu je vytvoriť sériu edukačných inštruktážnych videí, ktoré umožnia včas a správne identifikovať prejavy demencie, osvojiť si odporúčané spôsoby zvládania špecifických problematických situácií, ktoré sa vyskytujú v domácej starostlivosti a vyplývajú z ochorenia demencie u konkrétneho človeka. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci dotácie podpora duševného zdravia v Slovenskej republike pre rok 2018.

Seminár odborníkov v Košiciach: Spoločne proti chorobám mozgu

Univerzita Veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach pri príležitosti 70. výročia svojho založenia, Slovenská spoločnosť pre Neurovedy, FENS-DANA Brain Awareness Week, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Neuroimunologický ústav SAV a Centrum Memory v rámci podujatia Týždeň mozgu organizuje dňa 14. 3. 2019 v priestoroch UVLF, Komenského 73 v Košiciach, seminár na tému: Spoločne proti chorobám mozgu.

V prvej časti programu budú odborné prednášky z oblasti klinickej humánnej medicíny: Kam sme sa posunuli v liečbe cievnych mozgových príhodprof. MUDr. Zuzana Gdovinova, PhD; Hĺbková mozgová stimulácia pri liečbe pohybových ochorenídoc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. V druhej časti budú odborné prednášky z klinickej veterinárnej medicíny: Kde môžu pomôcť kmeňové bunky?doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.; Akútne prípady vo veterinárnej neurológiiMVDr. Aladár Madari, PhD.; Ako nikto z nás nemladneMVDr. Jana Farbáková, PhD.

Súčasťou podujatia bude séria prednášok a posterová prezentácia výsledkov prác mladých vedeckých pracovníkov z oblasti neurovied, ktorá potrvá do 17. 3. 2019.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: www.neuroscience.sk/

www.alzheimer.sk

www.centrummemory.sk/alz.html

Informácie o tréningoch pamäti: www.centrummemory.sk/sluz2.html

Ilustračný obrázok: ElisaRiva-Pixabay

 

Súvisiace:

Podujatia
kampaň|Týždeň mozgu 2019
11. mar. 2019 00.00 hod.
Články
Hore
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Srdcové svalové bunky – odborne nazývané kardiomyocyty – sú základnou stavebnou jednotkou srdca.
Zistite viac