Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Žilinská univerzita si našla partnera vo výskume inteligentných dopravných systémov

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /mesto/

Žilinská univerzita v Žiline ako líder v oblasti inteligentných dopravných systémov bude spolupracovať s Kalifornskou univerzitou v Berkeley. Vzájomnú spoluprácu postavia na báze pilotného projektu 7. rámcového programu EÚ na podporu špičkových tímov ERAchair a tiež projektu „Enhancing Research and innovAtion dimensions of the University of Žilina in Intelligent Transport Systems” (ERAdiate). Práve vďaka nim je v súčasnosti Žilinská univerzita na Slovensku jednotkou vo výskume v oblasti inteligentných dopravných systémov.

Zmluva strategického partnerstva medzi oboma univerzitami bola podpísaná vo štvrtok, 21. 9. 2017 pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Slovenskej republiky A. Kisku v USA. „Podpisom tejto zmluvy sa prehlbuje spolupráca v strategickej oblasti výskumu našej univerzity v oblasti inteligentných dopravných systémov s poprednou svetovou univerzitou, ktorou UC Berkeley bezpochyby v súčasnosti je,“ hovorí Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity v Žiline.

Práve vďaka spolupráci s Kalifornskou univerzitou Žilinská univerzita získa prístup na rozšírenie svojho výskumu aj do Kalifornie, kde sa nachádzajú inovačné centrá popredných svetových firiem aj v oblastiach inteligentných dopravných systémov.

Kalifornská univerzita v Berkeley je najlepšou verejnou vysokou školou na svete vo viacerých oblastiach a v ostatných rokoch aj v technike, s dôrazom na informačné technológie a ich aplikácie. Táto vysoko uznávaná univerzita zohráva rozhodujúcu úlohu v kalifornskom hospodárstve a jej výskumníci vytvorili prevratné produkty, revolučné spoločnosti a ich príspevky majú celosvetový dosah.

Rozvoju inteligentných systémov v doprave sa na Žilinskej univerzite v Žiline od 1. februára 2015 venuje špičkový tím projektu ERAdiate pod vedením Dr. Karla Ernsta Ambroscha, rakúskeho experta na inteligentné dopravné systémy. Vedeckému tímu sa podarilo uspieť v projekte Európskej komisie na vytvorenie akademického miesta Európskeho výskumného priestoru (European Research Area Chair). Získaný grant bol určený na vybudovanie špičkového pracoviska a zamestnanie svetového odborníka v oblasti, ktorej sa miestny tím pod jeho vedením má venovať.

Žilinský tím tak začal pracovať pod taktovkou Dr. Karla Ernsta Ambroscha, ktorého na prestížnu pozíciu European Research Area (ERA) ChairHolder vybrala odborná komisia zo štyroch prihlásených kandidátov. Výskum v rámci projektu umožňuje rozvoj bezpečnej, udržateľnej a pohodlnej mobility. Projekt by mal v konečnom dôsledku prispieť k vytvoreniu nových pracovných miest, ekonomickému rastu a odbornosti nielen v žilinskom regióne.

Témou Inteligentné dopravné systémy sa na Žilinskej univerzite v Žiline zaoberajú už dlhodobo a bola nosnou na viacerých diskusných platformách. Vedecké tímy si uvedomujú, že hlavným predpokladom fungovania inteligentných dopravných systémov je plne funkčný internet kdekoľvek na cestných komunikáciách. Tu má Slovensko každopádne ešte medzery, ale pokrytie sa stále zlepšuje. Na to, aby boli inteligentné autá úplne nezávislé, potrebujú vysokorýchlostný internet, aby si mohli vymieňať všetky potrebné dáta s okolitým ekosystémom. Nevyhnutné je tak pokrytie mobilnej telekomunikačnej siete až na úroveň 5G.

„Nestačí sa usilovať iba o technologický progres. Je tiež nevyhnutné definovať výzvy, ktorým v súčasnosti čelíme v oblasti inteligentných dopravných systémov, ako napríklad ochrana a bezpečnosť dát, spoľahlivosť, legislatívne problémy, sociálne a ekonomické aspekty a podobne. V tomto kontexte sa na koncept ´mobility ako služby´ môžeme pozerať ako na novú paradigmu, transformujúcu skúsenosti zákazníkov a využitie fyzických zdrojov. To prináša do hry nové alternatívy dopravy, ako napr. nový model zmiešanej dopravy, čo má vplyv na mestské plánovanie, využívanie pôdy a úlohy verejných organizácií. Prijatie zo strany občana ako koncového používateľa je pritom rozhodujúce,“ povedala výskumná pracovníčka projektu ERAdiate na Žilinskej univerzite v Žiline, prof. Ing. Tatiana Kováčiková, PhD.

Žilinská univerzita sa aktívne zapája do riešenia podobných problémov. Hľadajú napríklad spôsoby ako docieliť, aby auto bolo navigované na voľné parkovacie miesto. Rovnako tak je dôležité domyslieť, ako sfunkčniť systém natoľko, že v prípade nečakanej situácie, keď sa napríklad zhustí doprava, nedôjde ku kolíziám a systém dokáže auto upozorniť, aby nenabúralo do iného auta. Budúcnosť s autonómnymi autami bude taktiež vyžadovať úpravu legislatívy, s dôrazom na zaistenie bezpečnosti  a ochranu nielen používateľov týchto vozidiel, ale aj ostatných občanov a celého okolia.

 

Informácie poskytla: Ing. Martina Slavíková z Oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline

Spracovala: Slávka Cigáňová Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky