Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vystupovať! Čaká vás Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

VEDA NA DOSAH

modelové koľajisko

Železničná zastávka Rajecké Teplice. Vystupovať! Oplatí sa navštíviť tamojšie Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach.

Najmladšia expozícia Považského múzea v Žiline je spoločným dielom Považského múzea v Žiline a nadšencov historických motocyklov – Slovenského Arielklubu. Nachádza sa v priestoroch budovy železničnej zastávky Rajecké Teplice. Prechádzku vývojom dopravy od najstarších čias po dnešok môžete absolvovať po zazvonení na zvonček na dverách budovy z nástupišťa. Odporúčame vám toto miesto v rámci seriálu Kam za vedou.

„Múzeum dopravy Rajecké Teplice je rajom pre milovníkov vedy a histórie. Mladí nadšenci tu nájdu veľa zaujímavých exponátov, napríklad staré bicykle, železničné modely, traťmajstrovskú drezinu, viacero československých i zahraničných motocyklov. Medzi najraritnejšie exponáty patrí kovový bicykel zo 60. rokov 19. storočia, takzvaný ´kostitras´ a tiež jediná zachovaná súčiastka ovládacieho panela z výhybky Košicko-bohumínskej železnice,“ uvádza PhDr. Magdaléna Lacková, oddelenie práce s verejnosťou, Považské múzeum v Žiline.

Jedinečnou časťou expozície je podľa nej funkčné modelové koľajisko zachytávajúce žilinský železničný uzol v 20. rokoch 20. storočia.

„Takéto prostredie je plné podnetov a priam láka k zvedavým otázkam a úvahám o fungovaní starých ´mašiniek´.“  

Múzeum dopravy vzniklo v roku 2014; zachytáva prierez vývoja dopravy na Slovensku od najstarších čias až po súčasnosť. Návštevník sa dozvie mnoho zaujímavostí o cestnej a železničnej doprave, súčasťou expozície sú aj historické motocykle zo slovenského Arielklubu.

Expozícia Staršie dejiny dopravy formou panelov, dobových obrazových diel, ale aj trojrozmerných exponátov oboznamuje o cestnej a vodnej doprave od najstarších čias po 20. storočie.

Železničná časť expozície je zameraná nielen na stručný prehľad vývoja železničnej dopravy na Slovensku, ale najmä na modely železničných vozidiel, ukážku dvoch kancelárií so signálnou, oznamovacou a zabezpečovacou technikou a pomôckami v komerčnej službe – medzivojnovej (1918 – 1945) a „socialistickej”. Tejto časti dominuje koľajisko v mierke H0 (1:87) zachytávajúce v zjednodušenej podobe žilinský železničný uzol v 20. rokoch 20. storočia a ukážka práce údržby trate s traťmajstrovskou drezinou.

Železničná časť expozície
Železničná časť expozície

Cestná doprava v 20. storočí a expozícia motocyklov ponúka zaujímavosti ohľadom vývoja automobilizmu, motorizmu, výstavby ciest a verejnej dopravy (MHD, autobusová doprava), návštevník nájde v tejto časti dve miestnosti s historickými motocyklami. V prvej z nich sa nachádzajú motocykle značky Ariel, ktoré svojimi vlastnosťami a vzhľadom zaujali autorov natoľko, že im venujú veľkú časť svojej renovátorskej práce a zberateľskej vášne. Pre porovnanie sú v ďalšej miestnosti vystavené československé motocykle vrátane najstarších motocyklov Jawa, prvého typu motocykla z Považských strojární Manet 90 a unikátom sú aj slovenské motocykle Penta, vyrábané po roku 1990 v Kysuckom Novom Meste.

Považské múzeum v Žiline tiež každoročne organizuje jazdy historických vlakov. Podujatie nesie názov Rajecká Anča podľa vlaku premávajúceho na trati Žilina – Rajec. Tento rok oslavuje trať 120. výročie svojho vzniku.

Ak sa pozrieme do minulosti, myšlienka vybudovať múzeum dopravy v Žiline a okolí vznikla už v 60. rokoch 20. storočia. Žilina je odpradávna cestnou križovatkou a po postavení Košicko-bohumínskej, Považskej a miestnej železnice Žilina – Rajec sa stala aj významným železničným uzlom. Presídlila sa tu Vysoká škola dopravná a ďalšie inštitúcie, ktorých predmetom činnosti je doprava. Preto sa podľa jeho správcov v Považskom múzeu v Žiline začala systematicky budovať zbierka exponátov z oblasti histórie dopravy. V 80. rokoch minulého storočia sa mali stať majetkom Považského múzea i historické rušne, avšak napriek snahe zamestnancov múzea sa vtedajšie ČSD rozhodli inak. Následne sa rozvoj tejto oblasti utlmil. Navyše, priamo v Žiline chýbali a zatiaľ stále chýbajú vhodné priestory pre múzejnú expozíciu.

kostitras
V roku 2009, počas 110. výročia trate Žilina – Rajec sa správcom vnukla myšlienka vybudovať múzeum dopravy v menšom rozsahu v budove zastávky Rajecké Teplice. Budova sa už niekoľko rokov nepoužívala, ale bola zrekonštruovaná. Od roku 2010 s sa snažili hľadať zdroje na adaptáciu priestorov pre múzeum a nákup výstavného mobiliáru. Tie sa podarilo získať v roku 2013 vďaka podpore Ministerstva kultúry SR. Po získaní všetkých administratívnych povolení na zriadenie múzea, múzeum slúži verejnosti. V roku 2017 vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia boli zrekonštruované ďalšie priestory v rámci budovy stanice, vďaka čomu bolo možné rozšíriť existujúcu expozíciu. Autormi expozície sú Peter Šimko a Patrik Lehotský.

Pripomeňme ešte, že okrem expozičnej činnosti sa v múzeu venujú i výskumu najmä v oblasti cestnej dopravy, ktorú sa občas podarí pretaviť i do knižného diela.

 

Informácie a ilustrácie poskytla: PhDr. Magdaléna Lacková, oddelenie práce s verejnosťou, Považské múzeum v Žiline

Ďalší zdroj informácií:

https://pmza.sk/muzeum-dopravy/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky