Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výskumné centrum používateľského zážitku UX@FIIT

VEDA NA DOSAH

Laboratórium pre podrobný výskum používateľského zážitku využíva 300 Hz senzor pohľadu Tobii TX300, hĺbkovú kameru a fyziologické senzory

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) sa od 6. mája môže pýšiť svetovým unikátom, Výskumným centrom používateľského zážitku UX@FIIT.

Primárnym cieľom centra je výskum, a to v oblasti použiteľnosti softvérových, mobilných, multimediálnych aplikácií, ako aj pri sledovaní TV. Softec je spoločnosť, ktorá je dodávateľom riešenia a zároveň aj realizátorom výskumného centra.

UX@FIIT umožňuje pozorovať používateľský zážitok (UX – User eXperience). Avšak nejde len o zber dát efektívnosti používania aplikácií, ktoré sa skúmajú. Dokáže omnoho viac. Vďaka UX@FIIT vie odborník odhadnúť súhrnný dojem, zážitok z používania.

„Informácia, či zákazník aplikáciu použil, už nestačí. V našom laboratóriu vieme zistiť, aký mal dojem a zážitok z jej použitia a podľa toho sa dá navrhnúť úprava a dosiahnuť zlepšenie,“ uviedla profesorka Mária Bieliková, FIIT STU.

Ste pripravení zistiť ako to funguje? Výskumné centrum zahŕňa dve pracoviská, ktoré sú vybavené špičkovou technológiou. Tobii TX300, najvýkonnejšie zariadenie vo výskumnom centre, dokáže zaznamenať pohľad očí až 300-krát za sekundu, teda s presnosťou na úrovni čítania jednotlivých písmen na obrazovke. Prostredníctvom špeciálnych hĺbkových kamier sa zaznamenáva emocionálny zážitok. Tie totiž v reálnom čase diferencujú črty tváre. Dokážu identifikovať sedem základných emócií (radosť, smútok, prekvapenie, strach, hnev, znechutenie a pohŕdanie). Taktiež je vybavené viacerými senzormi ako EEG pre monitorovanie synaptických potenciálov nervových buniek mozgu, EKG, vodivosť kože, teplota a ďalšími fyziologickými senzormi.

Laboratórium pre výskum používateľského zážitku v skupinách je vybavené 20 výkonnými zariadeniami Tobii X2-60 a hĺbkovými kamerami, ktoré umožňuje výskum používateľského zážitku naraz až s dvadsiatimi používateľmiŠpičková technológia verzus úmorný, zdĺhavý zber dát? Omyl! Nové centrum má totiž laboratórium pre výskum používateľského zážitku v skupinách, ktoré je vybavené dvadsiatimi výkonnými zariadeniami Tobii X2-60 a hĺbkovými kamerami. To znamená, že pracovisko umožňuje realizovať používateľské štúdie viacerých účastníkov (max. 20) za identických podmienok.

UX@FIIT vznikol vďaka podpore MŠVVaŠ SR v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt: Univerzitný vedecký park STU Bratislava, a je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj: Tlačová správa FIIT STU

Foto: FIIT STU

Spracovala: Bibiana Kubašková

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky