Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Voda je život

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto, Zdroj: www.pixabay.com

H2O, teda voda je chemická zlúčenina vodíka a kyslíka. Je to nevyhnutnosť, resp. podmienka pre jestvovanie života na Zemi. Naše telo potrebuje režim príjmu a výdaja tekutín. Ak ich je primálo, hrozí nám dehydratácia. Príjem tekutín vo väčšom množstve, môže zas nášmu organizmu aj uškodiť. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité dodržiavanie odporúčaných dávok. Názory na to, v akom množstve a ako často piť sa líšia v závislosti od subjektu (dieťa, dospelý jedinec), ale taktiež to môže byť podmienené aj zdravotným stavom človeka. Všetci z nás poznajú pocit smädu. V momente, keď sa u nás dostaví tento subjektívny pocit, náš organizmus má nedostatok tekutín. Telo „volá o pomoc“. Jednoducho povedané, náš organizmus potrebuje vodu aby prežil.

V dodržiavaní optimálneho príjmu tekutín Vám bude nápomocný wellsCap. Uzáver, ktorý dokáže zmerať objem tekutiny, ktorá pretečie cez hrdlo fľaše. Štu­denti zo Slo­ven­ska Mar­tin Ferianc (Elect­ro­nic and Infor­ma­tion Engi­ne­e­ring), Miro­slav Gaš­pá­rek (Bio-engi­ne­e­ring) a Daniel Zvara (Com­pu­ting) z Imperial College v Londýne stoja za týmto skvelým nápadom, ktorý obyčajnú fľašu s použitím tohto uzáveru premení na „inteligentnú fľašu“.

B. K.: Ako vznikla myšlienka vytvoriť „inteligentnú fľašu“?

M. GAŠPÁREK: „S Danielom Zvarom a s Maťom Feriancom sme sa spoznali prostredníctvom rôznych súťaží počas strednej školy, aj keď každý z nás sa venoval inej vedecko-technickej oblasti: Dano sa venoval najmä programovaniu, Maťo hardvéru a technickej konštrukcii, zatiaľ čo ja som sa zaujímal najmä o matematiku, fyziku, astrofyziku a medicínu. Keď sme začali študovať na Imperial College London, povedali sme si, že by bolo fajn spojiť svoje sily a niečo spolu vytvoriť.

Zvažovali sme viacero možností, ale nakoniec sme sa rozhodli práve pre riešenie problému nedostatočného príjmu tekutín. Ako študent bioinžinierstva, zaujímajúci sa o zdravý životný štýl, si uvedomujem, aký dôležitý je dostatočný príjem vody nielen pre všeobecné zdravie, ale aj pre fyzický aj mentálny výkon.

Našim hlavným produktom mala byť pôvodne fľaša, ktorá by dokázala merať množstvo vypitej vody, avšak po prieskume trhu sme zistili, že podobné produkty už existujú a navyše sú ekonomicky veľmi neefektívne. Preto sme začali uvažovať nad alternatívnym riešením. A tak vznikla myšlienka „smart” uzáveru na fľašu, wellsCap-u.

Neskôr sa k nám pridal aj Filip Stollár, ktorého úlohou je grafický dizajn a Alžbeta Dlhá, ktorá má na starosti biznis a marketing.“

B. K.: Ako funguje uzáver wellsCap?

M. FERIANC: „WellsCap je uzáver, ktorý dokáže zmerať objem tekutiny pretečenej cez hrdlo fľaše a bezdrôtovo túto informáciu preniesť do Vášho smartfónu a na cloud, kde si tieto informácie môžete porovnať s priateľmi a mať o nich celkový prehľad. Naše riešenie teda pozostáva z dvoch častí: z uzáveru na fľašu a smartfónovej aplikácie. Uzáver má v sebe turbínu, ktorá rotuje keď ňou preteká voda; náš uzáver je schopný merať rýchlosť pretečenej vody a tak vypočítať celkový objem tekutiny vytečenej za určitý čas. Tieto dáta sa potom prenesú pomocou system-on-a-chip a Bluetooth na analýzu do aplikácie.“

M. GAŠPÁREK: „WellsApp, naša smartfónová aplikácia, dokáže na základe niekoľkých údajov o Vás, ako je pohlavie, vek, výška, váha, či úroveň fyzickej aktivity vypočítať váš odporúčaný denný príjem tekutín. Údaje z wellsCap-u sú následne porovnávané s hodnotami vypočítanými aplikáciou. Dáta o dennom príjme tekutiny sú uložené a používateľ tak môže sledovať časový vývoj svojho príjmu tekutín. Dáta však môžu byť použité napríklad aj lekármi, ktorí ich môžu využiť na diagnostické či štatistické účely. Momentálne sa aj na Slovensku pracuje na hlbšej implementácii elektronického zdravotníctva, rozbiehajú sa projekty ako eHealth. Veríme, že aj náš projekt bude prispievať k rozvoju tohto trendu.“

B. K.: S akými prekážkami ste sa stretli pri realizácií?

M. GAŠPÁREK: „Prekážok sa vždy nájde dosť, ale myslím, že tou úplne najväčšou prekážkou je jednoducho nutnosť venovať sa primárne štúdiu a z  nej vyplývajúci nedostatok času venovať sa wells-u. Štúdium na špičkovej univerzite ako Imperial College London, či na University College London zaberá prevažnú väčšinu nášho času. Navyše sa prakticky všetci z nás venujú iným aktivitám, športom, atď. Rozvoj wells-u od nás vyžaduje naozaj kvalitný time-management a myslím si, že práca na wells nás naučila pracovať s časom oveľa efektívnejšie.“

B. K.: Chystáte aj update, či prípadne iné vylepšenia?

M. FERIANC: „Zatiaľ sa nám podarilo vytvoriť funkčný prototyp wellsCap-u a pracujeme na jeho ďalšej verzii. Najzaujímavejšou technickou inováciou, na ktorej pracujeme, je snaha o implementáciu merania chemického zloženia tekutiny priamo vo vrchnáku, čo aktuálne predstavuje najväčšiu výzvu, ktorú by sme chceli docieliť. Taktiež finalizujeme aj ďalšiu verziu aplikácie, ktorá by mala byť dostupná na stiahnutie zdarma pred tým, ako by mohol byť uzáver predstavený na trh.“

A. DLHÁ: „Na úrovni smartphone aplikácie je obrovský priestor na vylepšenia. Najväčší potenciál vidíme v integrácii riešenia s wearables, teda nositeľnými technológiami ako inteligentné hodinky či fitness náramky. Užívateľ tak bude môcť dostávať notifikácie o svojom pitnom režime jednoduchším spôsobom. Integrácia s fitness náramkami nám taktiež umožní poskytnúť užívateľovi vysoko personalizované a presné odporúčania príjmu tekutín založené na aktuálnej úrovni fyzickej aktivity.“

Martin Ferianc

Martin FeriancMá 20 rokov a študuje na Imperial College v Londýne Electronic and Information Engineering. Venuje sa elektronike, ale v podstate všetkému, čo sa dá rozobrať alebo skonštruovať a to je jeho hlavné hobby. So svojím predošlým projektom – Aktívna a Pasívna Rekuperácia vyhral zlatú medailu na I-SWEEEP 2014, Texas, USA, 3. miesto na Unilever Sustainable Challenege a dotáciu 2 850,00 EUR na výstavbu už 3. prototypu a v neposlednej rade bol reprezentovať Slovensko na Expo 2015 v Miláne. Mohli ste ho vidieť aj v reklame, ktorú pripravilo CVTI SR. V súčasnosti sa venuje projektu wells a marketovaniu svojho predchádzajúceho nápadu. Okrem elektroniky ho bavia jazyky a cestovanie.

Miroslav Gašpárek

Miroslav GašpárekMiroslav Gašpárek má 20 rokov a študuje Biomedicínske inžinierstvo na Imperial College London. Keďže ho vždy zaujímalo prečo a ako náš svet funguje, od detských rokov sa venoval matematike, fyzike, astrofyzike a medicíne. Zúčastnil sa na mnohých súťažiach v týchto vedných disciplínach. Reprezentoval Slovensko na piatich Medzinárodných olympiádach z Astronómie a Astrofyziky (IOAA) v rokoch 2011 – 2015, odkiaľ ako jediný účastník v histórii súťaže priniesol všetky ocenenia. Tiež reprezentoval Slovensko na Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov (IYPT) 2015 v Thajsku, odkiaľ si Slovenská reprezentácia priniesla striebornú medailu a na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde (IPhO) 2015 v Indii, kde získal čestné uznanie. Momentálne sa okrem projektu wells, kde má na starosti výskum a teoretické modelovanie, venuje výskumu v rámci výskumnej skupiny Dr Reiko Tanaka na Imperial College London, kde pracuje na matematickom modelovaní optimálnej liečby atopickej dermatitídy. Tiež v rámci neziskovej organizácie Oxbridge Admissions pomáha slovenským stredoškolákom s prijímacím procesom na zahraničné univerzity. Ak práve netrávi čas pri spomínaných aktivitách, venuje sa posilňovaniu, či hre na akordeón.

Alžbeta Dlhá

Alžbeta DlháBetka je študentkou IT a biznis manažmentu na University College London. Profesionálne skúsenosti získala projektovou prácou a stážami v startupoch aj korporáciach v strednej Európe, Veľkej Británii, Číne a Silicon Valley. Medzi jej záujmy patria sektory bankovníctva a manažment konzultingu. Okrem projektu wells sa venuje niekoľkým neziskovým projektom podporujúcim rozvoj talentovanej mládeže, sústredí sa pritom na rovnosť príležitostí a zvýšenie počtu žien v oblastiach STEM.

Rozhovor pripravila: Bibiana Kubašková, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Tím wells

Ilustračné foto: www.pixabay.com

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky