Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výstavba prototypu experimentálneho vozidla s minimálnou spotrebou paliva

VEDA NA DOSAH

ukážka experimentálneho vozidla

Návrh originálnej koncepcie experimentálnych vozidiel, a to prostredníctvom moderných výpočtových metód, má byť výsledkom projektu Aplikácia teoretických vedomostí pri výstavbe prototypu experimentálneho vozidla s minimálnou spotrebou paliva za účelom zvýšenia záujmu v oblasti strojárstva (Application of theoretical knowledge for construction of the experimental vehicle prototype with minimal fuel consumption in order to increase an interest in the engineering area). Projekt bol realizovaný na pôde Technickej univerzity v Košiciach, ako projektový líder pôsobil prof. Ing. Aurel Sloboda, PhD.

Išlo o zhotovenie prototypu súťažného experimentálneho vozidla pre minimálnu spotrebu paliva BaS 4, 5 a testovanie ich technických, bezpečnostných a environmentálnych rizík. „Dosiahnuté výsledky riešenia experimentálneho vozidla boli na základe propagácie akceptované zapojením viacerých tímov do jeho stavby zo Slovenska a zahraničia – v oblasti metodológie vzdelávania pre potreby spoločenskej praxe bol realizovaný postup výchovy študentov od názornej ukážky cez konštrukciu až po realizáciu prototypu,“ uvádzajú tvorcovia projektu.

ukážka experimentálneho vozidlaProjekt je realizovaný Strojníckou fakultou – SjF, Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). „S rastúcim záujmom mladých ľudí o automobilizmus ponúkame možnosť spraviť si vlastné vozidlo. Strojnícke fakulty a stredné odborné školy disponujú zázemím dielenského vybavenia, ale aj skúsenosťami pedagógov a majstrov. V spolupráci pedagógov, majstrov a študentov ponúkame možnosť realizovať  získané teoretické vedomosti pri stavbe prototypu trojkolesového vozidla.“

Začiatky výroby vozidiel na SjF TUKE pre minimalizáciu spotreby paliva sa datujú od roku 1994, kedy bolo postavené prvé vozidlo B&S 1, neskôr vozidlá B&S 2 a B&S 3. Výstavbu vozidiel realizovali poslucháči SjF pod vedením pedagógov. S týmito vozidlami sa každoročne zúčastňujú pretekov Shell Éco Marathon, ktoré sa konali vo Francúzsku a Nemecku. Najvyšší jazdný výkon bol dosiahnutý vozidlom B&S 3.

„Aby ste mohli realizovať svoje predstavy o vozidlách, ich konštrukciách, použitých materiáloch, dizajne, technológiách výroby a pod., ponúkame návod výroby trojkolesového vozidla, ktoré bude poháňať motor Honda. Vozidlo musí mať dvojokruhový brzdný systém, riadenie prednými kolesami, musí spĺňať požiadavky pasívnej a aktívnej bezpečnosti a pod.,“ uvádzajú realizátori projektu.

Kolektív pracovníkov SjF spracoval výkresovú dokumentáciu, ktorá vyhovuje podmienkam súťaže tak, aby v prípade záujmu o stavbu vozidla mohla byť záujemcami realizovaná v ich podmienkach, prípadne sa mohli zúčastniť uvedenej súťaže. Pri stavbe vozidla môžu plne rozvinúť svoju fantáziu, využiť technické a iné prostriedky na realizáciu vlastného návrhu vozidla s možnosťou minimalizácie spotreby paliva pri maximálnom dojazde.

 

Zdroj informácií a fotografií:

http://www.sjf.tuke.sk/kbakp/Aktivity/sprav.vozidlo/index.htm

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky