Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

František Simančík – odbor Strojárstvo

VEDA NA DOSAH

Investície do vedy a výskumu podporujú rozvoj ekonomiky a hospodárstva. Hlavne nové poznatky pretavené do nových materiálov, technológií a postupov nám umožňujú posúvať hranice našich možností. Vďaka nim máme presnejšie stroje, výkonnejšie počítače či rýchlejšie autá.

Aj Dr. Ing. František Simančík sa podieľa na vývoji nových materiálov a výrobných postupov, ktoré dosahujú úspech v celosvetovom meradle. Jeho najznámejšou prácou je vývoj penového hliníka, ktorý využívajú svetoznáme automobilky, ale to je len jedna z jeho mnohých činností. Čomu sa ešte venuje? Čo ho bavilo v mladosti?

NCP VaT: O akej práci ste snívali, keď ste boli dieťaťom?

František Simančík: Vzhľadom na vtedajšie úspechy s letmi na mesiac som veľmi dlho chcel byť kozmonautom alebo aspoň vojenským pilotom. Takmer som kvôli tomu nastúpil na vojenské gymnázium, ale našťastie mi to mama zakázala a ja som našťastie poslúchol. Držalo ma to však až do strednej školy, kedy som začal intenzívne pracovať na kariére rockového hudobníka. Strojarina bola nakoniec po zvážení všetkých možností racionálnym riešením.

NCP VaT: Čo Vás na Vašej práci najviac baví?

František Simančík: Najzaujímavejšia je pestrosť činností, ktoré v práci treba robiť, a neustála zmena. V každom období sa možno pre niečo nadchnúť a aspoň chvíľu sa tomu venovať. Práca v Slovenskej akadémie vied okrem toho dáva prakticky neobmedzený priestor na spoznávanie zaujímavých ľudí, doma aj v zahraničí. Otvorené sú takmer všetky dvere. Možno sa aktívne podieľať na extrémne lákavých veciach ako je napr. vývoj Formuly 1, fúzneho reaktora alebo na programe spoznávania vesmíru. Dobrý pocit dáva aj vyriešenie praktických problémov pre priemyselných partnerov, s ktorými spolupracujeme, najmä ak významne zlepšia ich pozíciu v spoločnosti. Venujem sa aj výchove doktorandov a sledovanie ich kariérnych úspechov takisto patrí k príjemných stránkam môjho života.

NCP VaT: Práca vedca je mnohokrát časovo náročná, ale čo Váš voľný čas, máte nejaké hobby?

František Simančík: Pomerne intenzívne sa už od detstva venujem hudbe, hrám na klavíri, akordeóne, gitare. Robím to najmä pre vlastné potešenie, baví ma klasika aj populárna hudba. Vzhľadom na úctu k ozajstným hudobným interpretom s takouto hudbou verejne nevystupujem. V kolektíve pri rôznych veselých „akciách“ naopak väčšinou robím muzikanta, hrávam na harmoniku ľudovky, ktoré zase doma nehrám nikdy. Okrem toho sa v poslednom čase intenzívne venujem chalupe, ktorú sme si z manželkou pred 3 rokmi obstarali. Je tam 70 árová záhrada takže voľný čas prakticky neexistuje. Postupne ju však premieňame na les, v ktorom budeme v starobe leňošiť  :-).

NCP VaT: Aké sú Vaše aktuálne ciele, je niečo čo by ste chceli ešte objaviť/dosiahnuť?

foto: NCP VaT pri CVTI SRFrantišek Simančík: Naša práca je o neustálom hľadaní uspokojivého riešenia existujúcich problémov, a tých je neúrekom. V súčasnej dobe ani nie je prakticky možné vyriešiť vedecký problém na jednom pracovisku. Každý však k riešeniu môže v rámci širokej medzinárodnej spolupráce istým podielom pozitívne prispieť. My sa momentálne zaoberáme lepším využívaním existujúcich foriem energie pre praktické potreby bez nutnosti použitia konverzných postupov, ktoré majú negatívny dopad na životné prostredie alebo kvalitu nášho života. Jedným z našich najbližších cieľov je napríklad zabezpečenie energie potrebnej pre chod bežnej domácnosti zo zdrojov, ktoré sa nachádzajú v jej okolí, bez potreby nákupu energie od externého dodávateľa. Všetko by to malo byť možné pri prijateľnej návratnosti investičných nákladov. Na to dnes ešte nemáme vhodné materiály a technológie a preto náš výskum orientujeme týmto smerom. Okrem toho sa na Slovensku snažím vybudovať výskumné centrum pre potreby výrobcov a spracovávateľov ľahkých kovov. Táto výroba má na Slovensku dlhodobú tradíciu a s rozvojom automobilového priemyslu aj veľmi dobrú perspektívu. Citeľne však chýba infraštruktúra, ktorá by pomáhala slovenským výrobcom vyvíjať vlastné výrobky s vyššou pridanou hodnotou a zabezpečila tak ich udržateľnú konkurencieschopnosť v budúcnosti.

Zhovárali sa: NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky