Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Inteligentní ľudia sa stretli v inteligentnom meste Banskej Bystrici

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto

Inteligentné mesto alebo Smart City, inteligentní ľudia a udržateľnosť rozvoja inteligentných miest. To je len malá ukážka pojmov, ktoré sa vo výraznej miere skloňovali na prestížnom vedeckom podujatí organizovanom takými inštitúciami ako Výskumné a inovačné centrum, Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Regional Science Academy a mestom Banská Bystrica.

Počas dvojdňového programu podujatia Inteligentní ľudia v inteligentných mestách (29. a 30. augusta 2016) boli prezentované najnovšie poznatky a výsledky výskumu v oblasti udržateľného rozvoja smart cities / inteligentných miest – konkurencieschopnosti, úlohy a význam kreatívneho kapitálu, informačných a komunikačných technológií, start-upov, cestovného ruchu a pod.

Významní a vo svete uznávaní odborníci z Európy, Ázie, Severnej a Južnej Ameriky sa na pôde banskobystrickej univerzity stretli pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.Hlavným cieľom atraktívneho medzinárodného vedeckého podujatia bolo podľa jeho organizátorov vytvoriť priestor na odbornú diskusiu za účasti svetových, európskych a slovenských vedeckých kapacít na aktuálnu tému s celoeurópskym presahom – problematiku inteligentných miest, tzv. Smart Cities a kľúčovú rolu inteligentných ľudí v nich.

Únik mozgov

Osobitná pozornosť bola venovaná problematike úniku mozgov a hľadaniu súladu medzi potrebami mesta ako komunity a potrebami jednotlivcov, či už obyvateľov, turistov, podnikateľov alebo investorov. Mimoriadne atraktívna pre akademickú aj odbornú verejnosť bola panelová diskusia Čo by som urobila/urobil keby som bol primátorom ‘smart’ Banskej Bystrice, v ktorej svoje názory prezentovali odborníci ako Laurie Schintler z George Mason Univerzity (Waschington, USA), Dani Shefer z Technion – Israel Institute of Technology (Haifa, Izrael), Peter Nijkamp z Tinbergen Institute (Amsterdam, Holandsko), John Östh z Univerzity v Uppsale (Švédsko) a Oto Hudec z Technickej Univerzity v Košiciach.

„Z podnetnej a interaktívnej diskusie vyplynuli pre progresívny a koncepčný rozvoj Banskej Bystrice odporúčania zamerané predovšetkým na vytvorenie nezameniteľného imidžu značky mesta, aj prostredníctvom jedinečnej vízie; posilnenie marketingu a marketingovej komunikácie mesta na domácej, ale hlavne medzinárodnej úrovni;intenzívny rozvoj spolupráce mesta, univerzity, podnikov v meste a regióne; využitie existujúceho potenciálu univerzity a nemocnice na rozvoj medicínskych odvetví, výskumu a nových služieb v tejto oblasti; udržanie kvalitného a atraktívneho životného prostredia mesta a zabezpečenie nových foriem a chýbajúcich služieb obyvateľom,“ uviedla Kamila Borseková, vedúca výskumného a inovačného centra na Univerzite Mateja Bela.

Zaujímavý program

Realizácia odporúčaní by podľa nej mohla priniesť mestu nielen zvýšenie atraktivity, ale aj vznik nových pracovných miest. Panelisti taktiež poukázali na mimoriadne dôležitú úlohu silných a inšpiratívnych osobností, či už z oblasti športu, kultúry, umenia, podnikateľského alebo vedeckého prostredia pri inteligentnom rozvoji mesta.

Okrem prednášok a diskusií k problematike Smart cities v rámci programu odzneli aj prednášky zo série ‘Greatminds’ o významných osobnostiach vedy. Prvá prednáška bola venovaná Matejovi Belovi, významnému európskemu vedcovi 18. storočia, a druhá Julianovi Wolpertovi, priekopníkovi lokalizačnej teórie, ktorý sa tiež venoval úlohe neziskového sektora v rozvoji území.

Ako ešte spresnili organizátori podujatia, zahraniční účastníci mali pripravený bohatý program zameraný na prezentáciu Slovenska, predovšetkým okolia Banskej Bystrice a miestnej gastronómie. Navštívili Bratislavu – Bratislavský hrad, drevený kostol v Hronseku zapísaný na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, zámok vo Vígľaši, Múzeum Slovenského Národného Povstania v Banskej Bystrici. Súčasťou prípravy na panelovú diskusiu bola exkurzia po Banskej Bystrici.

Návšteva dreveného kostola v Hronseku

Česť a ocenenie

„Význam podujatia uskutočneného v Banskej Bystrici, nie je len v jeho obsahu a posolstve. Išlo o podujatie v našich podmienkach ojedinelé a výnimočné tým, že sa stalo súčasťou prestížnej série workshopov organizovaných po celom svete predovšetkým vo veľkých a známych lokalitách (napr. v Štokholme, na Hawaii, v Neapole, Amsterdame, Paríži, či Mineapolise). Za ocenenie možno považovať pochvalné vyjadrenia účastníkov nielen vo vzťahu k organizácii mimoriadne úspešného podujatia, ale aj k našej krajine, mestu, histórii, prírode, gastronómii, kvalite služieb a ľuďom,“ hovorí Kamila Borseková

Na záver dodáva: „Považujeme za česť, úspech a ocenenie našej práce, že sme vedecké kapacity a inšpiratívnych ľudí z celého sveta mohli privítať na Slovensku, v Banskej Bystrici.“

 

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Odborné garantky: Kamila Borseková, Anna Vaňová, Katarína Vitálišová

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky