Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Drevo je naša budúcnosť

VEDA NA DOSAH

ukážka súťažného projektu / návrh stanice Štrba

Drevo je naša budúcnosť a v tomto duchu sa niesol aj návrh budovy a výber materiálov v prípade projektu Železničná stanica Štrba od autora Matúša Harčára. Ide o študenta Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (študijný odbor: Pozemné stavby, 1. ročník, magisterský stupeň štúdia), ktorý sa so svojim návrhom zapojil do súťaže „Stavby s vůní dřeva“.

Ako uvádza v popise svojho projektu, budova je navrhnutá podľa princípov trvalo udržateľného rozvoja na báze prírodných materiálov. „Vo veľkej miere boli použité CLT panely Stora Enso, drevovláknité DHF dosky a drevotrieskové OSB dosky. Ako hlavný nosný prvok boli použité rámové konštrukcie z lepeného lamel. dreva, ktoré sú plne priznané v interiéri budovy. Vzhľad a tvar budovy pripomína vzhľad Vysokých Tatier nachádzajúcich sa v pozadí budovy.“

ukážka súťažného projektu / návrh stanice Štrba

Témou aktuálneho ročníka súťaže je „Drevo je naša budúcnosť“. Súťaží sa v dvoch kategóriách: Drevené stavby – malé a Drevené stavby – veľké. Súťaž je neanonymná. Každú kategóriu hodnotia odborná porota a verejnosť zvlášť.

Ovplyvniť výsledky najväčšej študentskej súťaže zameranej na drevené stavby tak môže každý. Stačí navštíviť medzi 16. júlom a 31. augustom webovú stránku súťaže a hlasovať za niektorý z 51 študentských návrhov drevených stavieb. Do súťaže je prihlásených 63 študentov z 10 českých a slovenských fakúlt. Víťazi si rozdelia ceny v celkovej hodnote 230 000,00 Kč. Pripravená je i súťaž pre hlasujúcich o sadu drevených módnych doplnkov. Víťaza vyhlásia 11. septembra 2018.

Súťaž Stavby s vůní dřeva vyhlasuje Nadace dřevo pro život, pričom v roku 2018 ide už o 6. ročník. „Zámerne nezväzujeme súťažiacich konkrétnym zadaním. Stojíme o to, aby študenti ukázali, do akej miery je podľa nich drevo v stavebníctve variabilným materiálom. Všetky súťažné návrhy delíme na dve kategórie, a to Drevené stavby – malé (do 500 m3 obostavaného priestoru) a Drevené stavby – veľké (nad 500 m3 obostavaného priestoru). Do súťaže je možné prihlásiť nielen stavby domov, ale i rôzne rozhľadne, lávky a ďalšie drevené konštrukcie,“ uvádzajú organizátori súťaže.

Súťažné diela hodnotí ako odborná porota, ktorá sa skladá z významných architektov, stavbárov i investorov, tak široká verejnosť v rámci on-line verejného hlasovania. Všetci účastníci získajú zaujímavé skúsenosti už tým, že sa súťaže zúčastnia. Takmer pravidlom sa už stáva, že súťažiaci získajú vďaka svojej účasti vysnívané a prestížne pracovné miesta. „Prepojenie študentov a podnikov z odboru chceme podporovať, a preto chystáme nový projekt ´Kariéra s vůní dřeva´,“ dopĺňajú organizátori.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.drevoprozivot.cz/stavby-s-vuni-dreva/drevene-stavby-velke-2018/zeleznicna-stanica-strba-

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky