Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenské študentky dosiahli na najprestížnejšej projektovej súťaži svetovú úroveň

VEDA NA DOSAH

Stredoškoláčky získali so svojimi dvoma projektmi v USA dve štvrté miesta.

Zdroj: AMAVET

Zdroj: AMAVET

Od 13. do 19. mája prebiehala v Dallase v USA najprestížnejšia projektová súťaž stredoškolákov Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair). Dva slovenské projekty, ktoré postúpili z celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022, dosiahli svetovú úroveň – dve štvrté miesta. Slovensko a AMAVET reprezentovali tri stredoškoláčky.

Úspešné Slovenky vo svete

Štvrté miesto získala Ľudmila Kvašňovská z Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci s projektom Smart Theranostic Lipid-Based Nanoparticles for Breast Cancer Treatment Using Hydrophobic Cytostatics v kategórii Materials Science. V kategórii Systems Software získali Vanessa Cisková a Vanesa Smoľaková zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove tiež štvrté miesto s projektom Evidence and Management of Warehouses With Eco-Based Materials.

„Musím sa priznať, že som bola spočiatku nervózna z prezentovania pred odbornou hodnotiacou komisiou, ale nakoniec to bolo oveľa príjemnejšie, ako som si pôvodne myslela. Program bol celý týždeň veľmi bohatý. Mala som možnosť zúčastniť sa na rôznych prednáškach, aktivitách ako student mixer alebo pin exchange a zoznámiť sa so študentmi z celého sveta. Umiestnenie v mojej kategórii bolo skvelým zakončením. Ďakujem všetkým, vďaka ktorým som sa na súťaži ISEF v Dallase mohla zúčastniť. Je to naozaj nezabudnuteľný zážitok,“ uviedla Ľudmila Kvašňovská.

„Účasť na súťaži ISEF nám priniesla napätie a stres pred obhajobami, no aj neskutočne veľkú príležitosť na prezentovanie našich projektov. Obhajoby boli úplne iné, ako sme očakávali, a hodnotiaci boli otvorení a priateľskí, skrátka, nadšenci ako my. Po úspešných obhajobách nasledovala oslava a tvorba nových priateľstiev. Zaujímavou možnosťou stravovania bola vynikajúca mexická kuchyňa. Celý pobyt a súťažná skúsenosť prispeli k nášmu osobnému rastu a rozvoju,“ objasnili priebeh súťaže Cisková a Smoľaková.

Študentky v Dallase. Zdroj: AMAVET

Študentky v Dallase. Zdroj: AMAVET

Súčasťou poroty bol aj slovenský vedec

Vedúcim slovenskej delegácie bol jeden z porotcov celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET RNDr. Marián Babinčák, PhD. Marián bol ešte minulý rok vedeckým pracovníkom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a teraz je postdoktorandom v Malopoľskom biotechnologickom centre Jagiellonskej univerzity v Krakove. Už po druhýkrát bol členom odbornej hodnotiacej komisie zo Slovenska na súťaži ISEF.

„Byť aj tento rok na najprestížnejšej súťaži stredoškolských projektov na svete ako člen hodnotiacej komisie bola pre mňa veľmi dobrá skúsenosť. Dúfam, že moje poznatky a nápady na zlepšenia pomôžu ďalšiemu rozvoju Festivalu vedy a techniky AMAVET. Na základe úžasných umiestnení našich finalistiek tento rok už teraz môžem povedať, že kvalita projektov na našom festivale dosahuje svetovú úroveň a naši mladí sa vo svete nestratia,“ približuje Babinčák.

Celoslovenské finále nás čaká počas Týždňa vedy a techniky

Prestíž súťaže spočíva aj v poskytovaní odmien, napríklad štipendií, špeciálnych pobytov a finančných ocenení, v celkovej výške viac ako 5 miliónov amerických dolárov. Prvý ročník ISEF sa uskutočnil v roku 1950. Od roku 1997 do 2019 bol finančne podporovaný spoločnosťou Intel a od roku 2020 spoločnosťou Regeneron.

Sme presvedčení, že aj skúsenosti tohtoročných reprezentantov Slovenska podporia tvorbu kvalitných projektových prác žiakov, ktorí postupujú z krajských súťaží Festivalu vedy a techniky AMAVET (FVAT) do celoslovenského finále počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT). 26. ročník FVAT zorganizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku v týždni od 6. do 12. novembra 2023.

Našich reprezentantov podporili Nadácia Tatra banky, Nadačný fond manželov Tabačikov a Úrad vlády SR.

Zdroj: TS Amavet

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky