Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rande s Jožkom – dokumentárny film o Jozefovi Maximiliánovi Petzvalovi

VEDA NA DOSAH

Najväčším prínosom Jozefa Maximiliána Petzvala bolo vytvorenie portrétového a krajinkárskeho objektívu pre dagerotypiu, čo umožnilo skrátenie expozičného času z desiatok minút na niekoľko sekúnd. Petzval tiež prispel k rozvoju akustiky, balistiky, mechaniky a plavebných kanálov.

Jozef Maximilián Petzval (* 6. január 1807, Spišská Belá – † 19. september 1891, Viedeň, Rakúsko) bol slovenský fyzik, matematik a vynálezca. Pokladá sa za zakladateľa modernej optiky. Základné vzdelanie získal v Kežmarku. Gymnázium navštevoval v Podolínci a Levoči. Stredoškolské vzdelanie ukončil na lýceu v Košiciach. V roku 1826 začal študovať na Univerzite v Pešti, po absolvovaní Institutum geometricum sa v roku 1828 zapísal na tamojšiu filozofickú fakultu. V roku 1837 bol pozvaný na Viedenskú univerzitu, kde prednášal 40 rokov matematiku. Vynikal v riešení algebraických a diferenciálnych rovníc, bol mimoriadne zručný brusič skla a jemnomechanik. Petzval je považovaný najmä za zakladateľa modernej fotografie – v roku 1840 dokončil návrhy dvoch objektívov – portrétového a krajinkárskeho (tzv. ortoskopu). Ďalej navrhol konštrukcie osvetľovacích a premietacích prístrojov, dvojoký ďalekohľad, zrkadlovú Petzalovu lampu a zdokonalil mikroskop. Vypracoval aj projekt osvetľovacieho zariadenia pre lode na Dunaji. Petzalovým prínosom bol predovšetkým matematický výpočet korekcie optických sústav.

Realizáciu tohto filmu umožnilo Občianske združenie priateľov dejín techniky a vynálezov z pozostalosti manželov Tabačikovcov. Francúzka Christiane a Slovák Vladimír Tabačik boli dlhoročnými profesormi na Univerzite Paula Valéryho v Montpellier vo Francúzsku. V Národnom centre pre vedecký výskum (CNRS) pôsobili v riadiacich funkciách v oblastiach fyziky a chémie.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky