Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výstava umeleckých diel s nádychom nanotechnológie

Marta Bartošovičová

NANO Art – unikátne spojenie vedy a umenia

Výstava NANO-Art zažila už svoju druhú vernisáž v priestoroch Technologického múzea Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Táto výstava predstavuje spôsob popularizácie vedy iným ako vedeckým spôsobom. Je to možnosť vidieť unikátne spojenie umeleckej tvorby a vedeckého prístupu, ktoré je aj vo svetovom meradle veľmi ojedinelé. Podľa  dostupnej literatúry nanovláknam v umení sa už desiatky rokov venuje len pán doc. ak. mal. Svatoslav Krotký z Technickej univerzity v Liberci.

Vystavované vybrané exponáty sú prierezom spolupráce vedkyne Ing. Aleny Šiškovej, PhD., z Ústavu polymérov SAV a umelkyne Mgr. Art. Ing. Jaroslavy Frajovej z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Ich spolupráca sa začala v roku 2015 a pretrváva dodnes.

Objekty sú tvorené kovovou konštrukciou na ktorej sú nanovrstvy nanesené technológiou elektrospinningu, teda zvlákňovaním v elektrickom poli. Kovové objekty sú vytvorené háčkovaním alebo pletením z 0,5 mm hrubého odporového drôtu. Z množstva skúšaných zvlákňovaných polymérov sa ukázal ako najlepší roztok polyetyléntereftalátu, čo je vlastne rozpustená plastová PET fľaša. Polyetyléntereftalát má pre výstavné účely najlepšie vlastnosti z hľadiska jeho konzistencie na konštrukcii, má relatívne vysokú odolnosť voči vonkaším vplyvom a dobrý vizuálny efekt. Štruktúry v hrubšej vrstve sú samostatné bez kovovej konštrukcie.

Z výstavy NANO-Art v Trnave

Výstava je rozdelená do troch častí s názvami podľa jednotlivých výtvarných projektov, ktoré boli postupne vytvárané.

Prvým spoločným projektom autoriek bolo nanášanie vrstvy polyméru na autorskú vodivú textíliu, ktorú utkali na Vysokej škole výtvarných umení. Tam však zistili, že nanesenie tenkej PET vrstvy potrebuje viac vodivý povrch ako poskytovala textília. Postupne sa prepracovali spoločným „bádaním“ cez nanesenie polyméru s fluorescenčným aditívom na kovovú konštrukciu z bicyklového kolesa v projekte Svetlo v priestore.

Na výstave sú nádherné pohybové inštalácie, ktoré vznikli počas magisterskej práce J. Frajovej s názvom „Záznam okamihu“, ktorá bola vytvorená ako záznam okamihu v trvalej dynamike. Myšlienka vychádza z pohľadu človeka, ktorý vníma svoju konečnosť a snaží sa uchovať moment svojho života naveky.    

Kolekcia šperkov bola pôvodne vytvorená pre súťaž Bienale designu s pôvodným nazvom „Cocoons“, pretože šperky vykazujú podobnosť s kokónmi priadky morušovej. Použitá nanotechnológia umožňuje, že z plastových fliaš možno vytvoriť veľmi organickú štruktúru podobnú pavučine. Na výstave môžete vidieť náušnice a náhrdelníky zo spoločnej kolekcie vytvorenej v spolupráci s Mgr. Art. Katarínou Palovou z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorá využila šperky s polymérnou nanovrstvou na dotvorenie svojich haute couture outfitov.

Posledným a najnovším projektom je textilná miniatúra pomenovaná veľmi výstižne Blízko a tak ďaleko.

Umelecko–vedecký prístup tvorby objektov má celkovo veľmi pozitívnu odozvu z predchádzajúcich výstav, predovšetkým na medzinárodných súťažiach, ako je Textile of Today, Cena Oskara Čepana, na prehliadke študenských prác na Akademie bildenden Kunst in Wien, Future v Plzni a s kolekciou šperkov na Medzinárodnom bienále designu v brnenskom Technickom múzeu.

Z vernisáže výstavy NANO-Art v Trnave 31. 5. 2017

Vernisáž výstavy NANO-Art, ktorá sa uskutočnila 31. 5. 2017, otvoril prodekan pre vnútorné a medzinárodné vzťahy prof. Ing. Milan Marônek, CSc. Vernisáže sa zúčastnili obe autorky – umelkyňa Jaroslava Frajová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (druhá zľava) a vedkyňa z Ústavu polymérov SAV Alena Šišková (tretia zľava). Prítomná bola aj   koordinátorka výstavy Silvia Podhradská  z Ústavu polymérov SAV v Bratislave. Výstava NANO-Art potrvá do 31. 8. 2017. Miesto: Technologické múzeum MTF STU, J. Bottu 25, Trnava.

Kontakty

 

Informácie poskytli: Mgr. Silvia Podhradská, PhD. a Ing. Alena Šišková, PhD.

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky