Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

UK má nové pracovisko – Laboratórium pre pokročilé materiály

VEDA NA DOSAH

budova UK

Výskumom konverzie a uskladňovania energie sa zaoberá nové Laboratórium pre pokročilé materiály (LAM), zriadené na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Hlavným cieľom projektu (program Horizon 2020, schéma ERA Chair) je zabezpečiť vznik špičkového pracoviska v oblasti vývoja a výskumu nových materiálov. Realizátori projektu očakávajú, že výskum LAM bude organizovaný do štyroch navzájom interagujúcich oblastí: teoretický výskum a počítačové modelovanie, syntéza nových materiálov, ich analýza a charakterizácia a napokon vývoj aplikácií a prototypov. „Predpokladáme, že LAM nadviaže a bude v kontakte s lokálnymi i medzinárodnými partnermi z priemyselného segmentu.“

Laboratórium má ambíciu stať sa výskumno-vývojovým centrom pre špičkový výskum v oblasti nových materiálov. Jeho zriaďovatelia sú presvedčení, že pozitívne ovplyvní motiváciu mladých domácich vedcov uskutočňovať výskum  na Slovensku a má sa stať aj atraktívnym pracoviskom pre talenty zo zahraničia.

Návrh projektu vznikol ako kolektívne dielo pod vedením prof. RNDr. Jozefa Nogu, DrSc. z PriF UK, vedúci projektu, s významným prispením prof. RNDr. Ivana Černušáka, DrSc. a technickou pomocou RNDr. Lukáša F. Pašteku, PhD., ako i Mgr. Zuzany Lisoňovej, vedúcej oddelenia projektov Rektorátu UK. „Vďaka tomuto jedinečnému projektu budeme môcť na naše pracoviská pritiahnuť ďalších elitných svetových vedcov. UK sa jednoznačne profiluje ako výskumná univerzita s dôrazom na excelentnosť vedy nielen v stredoeurópskom, ale aj európskom a svetovom priestore, o čom svedčia výkony našich špičkových vedcov a tímov, ako aj ich úspešná spolupráca na medzinárodnej úrovni. Patrí k nim aj tím profesora Nogu,“ zdôraznil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. nedávno uspel so svojím návrhom organizovať v roku 2021 v Bratislave prestížny Medzinárodný kongres kvantovej chémie (The 17th International Congress of Quantum Chemistry), a to v konkurencii ďalších špičkových tímov z University of California, USA a Massey University, New Zealand. Počas 20. až 25. júna 2021 tak budú mať členovia vedeckej komunity možnosť prezentovať v Bratislave najnovšie pokroky výskumu v oblasti teoretickej a počítačovej chémie. Posledný kongres sa konal 18. – 23. júna 2018 vo francúzskom Mentone. Kongres sa koná pod záštitou Medzinárodnej akadémie kvantovo-molekulárnych vied (IAQMS) každé tri roky. Medzinárodná akadémia kvantovo-molekulárnych vied združuje najúspešnejších vedcov z oblasti teoretickej chémie a medzi jej členmi je aj 14 laureátov Nobelovej ceny. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v súčasnosti pôsobia dvaja jej členovia, prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc., ktorý je vedúcim projektu LAMatCU a prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc.

„Možnosť organizovať sedemnásty Medzinárodný kongres kvantovej chémie je pre LAM a aj Univerzitu Komenského jedinečná príležitosť medzinárodne sa zviditeľniť a pritiahnuť na Slovensko ďalších špičkových vedcov,“ hovoria tvorcovia projektu.

 

Informácie poskytla: Lucia Demovičová, PhD., Laboratórium pre pokročilé materiály, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Časť informácií prebratých z časopisu Naša Univerzita

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/nasa_univerzita/NU2017-18/180628_Junove_cislo_Nasej_univerzity.pdf

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky