Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Konferencia DRONTEX 2023 potvrdila, že pre rozvoj dronových služieb je kľúčová autonómnosť

VEDA NA DOSAH

Druhý ročník sa niesol v duchu bezpečnostných aplikácií a pokročilých dronových služieb.

Konferencia DRONTEX 2023. Zdroj: asociácia Mám Dron

V dňoch 18. a 19. októbra 2023 sa v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky Elektrárňa Piešťany uskutočnil druhý ročník medzinárodnej konferencie DRONTEX. Viac ako 160 hostí si mohlo vypočuť prezentácie 33 odborníkov prevažne z krajín V4, zoznámiť sa s inovatívnymi technológiami vo výstavnej EXPO časti a venovať sa networkingu počas banketovej večere a kultúrneho programu. Konferenciou rezonovali najmä témy bezpečnostných aplikácií a pokročilých dronových služieb, ktorých rozvoj má zabezpečiť predovšetkým umožnenie letov bez priamej pilotáže.

Drony bez pilota

V prvom programovom bloku vystúpili predstavitelia prevádzkovateľov navigačných služieb z Poľska, Maďarska, Česka a zo Slovenska, ktorí hovorili o súčasnom stave bezpilotnej prevádzky v jednotlivých krajinách a plánoch na jej rozvoj v kontexte európskej legislatívy. Spolu s inými odborníkmi prízvukovali dôležitosť takzvaných BVLOS operácií, teda letov bez priameho vizuálneho kontaktu. Práve takýto spôsob prevádzky dronov umožní ich širšie a efektívnejšie využitie v priemysle a službách.

Skutočný posun v oblasti využitia dronov nastane v okamihu, keď bude umožnená  ich prevádzka v režime mimo vizuálneho kontaktu pilota na diaľku s dronom (BVLOS). Takýto typ prevádzky bude možné vykonávať bezpečne a efektívne len za podpory služby manažmentu bezpilotnej prevádzky (UTM). Preto je momentálne kľúčové integrovať do národnej úrovne legislatívu EÚ, a to so zreteľom na požiadavky trhu a bezpečnosť vzdušného priestoru SR,“ povedal Štefan Dusza zo štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR.

Konferencia DRONTEX 2023. Zdroj: Asociácia Mám dron

Konferencia DRONTEX 2023. Zdroj: asociácia Mám Dron

Pre operácie, ktoré drony vykonávajú autonómne podľa určených trás a nastavení, je nevyhnutné ich bezpečné začlenenie do existujúcej letovej infraštruktúry. Spojenie pilotovanej a bezpilotnej prevádzky podľa medzinárodných štandardov je teda nevyhnutným predpokladom rozvoja dronovej ekonomiky.

Technologický vývoj bezpilotných systémov postupuje míľovými krokmi vpred. Okrem bezpečnosti vzdušného priestoru, ktorú je možné docieliť pomocou technických a legislatívnych nástrojov, je dôležité zaoberať sa aj otázkou spoločenskej akceptácie dronov,“ podotkol Marek Náhlik, riaditeľ spoločnosti venujúcej sa vývoju a implementácii systémov pre manažment pilotovanej a bezpilotnej prevádzky.

Od monitoringu golfového ihriska po výskum vesmíru

Monitoring kvality trávnika na golfových ihriskách, inšpekcia skladov, preprava materiálu v logistických centrách, monitoring sietí vysokého napätia či poskytovanie situačného povedomia pri spoločenských podujatiach – to je len niekoľko príkladov využitia dronov, ktoré boli predstavené na konferencii DRONTEX 2023. Dnes už je prakticky ťažké nájsť oblasť, v ktorej by drony nenašli svoje uplatnenie. V pozadí tohto rozvoja je vývoj a výskum, ktorý neustále vylepšuje technológiu dronov, senzorov a softvérov a hľadá nové perspektívy ich využitia.

Drony zohrávajú dôležitú funkciu aj pri výskume vesmíru a už dnes sa vytvárajú simulácie na ich použitie na iných vesmírnych telesách, kde by mali pomocou rôznych senzorov získavať dáta o povrchu a atmosfére.

Bezpečnosť na prvom mieste

Okrem benefitov so sebou drony prinášajú tiež bezpečnostné výzvy a hrozby, ktoré sú zreteľné najmä vďaka prebiehajúcim konfliktom. Aj preto sa organizátori konferencie z asociácie Mám Dron rozhodli venovať program druhého dňa konferencie práve tejto téme. Okrem prezentácií predstaviteľov Veliteľstva Vzdušných síl Ozbrojených síl SR a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v programe odzneli prezentácie zástupcov domácich i zahraničných spoločností venujúcich sa vývoju antidronových systémov, radarov a špeciálnych bezpilotných systémov pre obranný priemysel. Viaceré z nich si mohli účastníci konferencie pozrieť i vo výstavnej časti.

„Našou ambíciou bolo vytvoriť na konferencii DRONTEX priestor na výmenu skúseností a informácií medzi odborníkmi zo súkromnej aj štátnej sféry, a pomôcť tak svojím dielom k rozvoju dronového segmentu. Tešíme sa z medzinárodnej účasti, pozitívnych ohlasov od účastníkov konferencie, ako aj z podpísania memoranda o spolupráci medzi našou a ostatnými dronovými asociáciami z krajín V4,“ uviedol Rastislav Sopko, riaditeľ asociácie Mám Dron.

Viac informácií o konferencii DRONTEX 2023 a fotografie z podujatia sú k dispozícii na webstránke www.drontex.eu.

O asociácii Mám Dron

Asociácia Mám Dron vznikla ako občianske združenie, ktoré má za cieľ zvyšovať povedomie o potrebe zodpovedného využívania vzdušného priestoru. Vzhľadom na častú neznalosť platných pravidiel najmä zo strany hobby používateľov dronov a širšej verejnosti, sa asociácia snaží otvoriť verejný dialóg na túto tému a pomocou webstránky www.mamdron.sk prinášať aktuálne informácie o platnej legislatíve. Aplikácia MamDron posúva ideu bezpečného a zodpovedného lietania z úrovne želaní do reálneho sveta. Dôkazom, že táto iniciatíva má význam, je aj rastúci počet členov a partnerov združenia.

Zdroj: TS Asociácia Mám Dron

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky