Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci zo SAV pozývajú verejnosť do Múzea počítačov

VEDA NA DOSAH

Dnešné počítače sú malé, skladné a veľmi rýchle. Avšak nebolo tomu tak vždy. Viete, ako vyzeral prvý slovenský počítač? Príďte sa pozrieť do Múzea počítačov, ktoré je pre individuálnych návštevníkov otvorené každý pracovný deň od 11.00 do 15.00.

Zdroj: SAV

Múzeum počítačov prevádzkuje už viac ako 20 rokov Výpočtové stredisko Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied (SAV). Jeho hlavnou úlohou je uchovať množstvo zaujímavých predmetov, ktoré hovoria o výskume a vývoji informačno-komunikačných technológií na Slovensku.

„V našom múzeu nájdete množstvo zaujímavých exponátov, ktoré sú príťažlivé nielen pre nadšencov informačných technológií, ale aj pre celú verejnosť. Nachádzajú sa v ňom prvé pomôcky na počítanie a triedenie údajov, napríklad logaritmické pravítko či mechanická kalkulačka Rheinmetal, ktorá sa 50 rokov používala na Mestskom úrade v Hurbanove. Máme tu ale aj mechanický stroj Mercedes , ktorý využívali na výpočet miezd, a vznikali na ňom známe „výplatné pásky,“ vysvetľuje riaditeľ Centra spoločenských činností SAV Lukáš Demovič.

Súčasťou múzea je aj učebňa s portrétmi vysokoškolských učiteľov, ktorí sa venovali výučbe a výskumu informačných technológií. Jedným z najvýznamnejších priekopníkov informatiky a výpočtovej techniky na Slovensku je akademik Ivan Plander. Je vynálezcom prvého slovenského analógového počítača a aj prvého riadiaceho počítača tretej generácie v Československu s názvom RPP-16.

„Medzi naše exponáty patria aj analógové a hybridné počítače prvej, druhej a tretej generácie. Veľmi zaujímavou je expozícia RPP-16, ktorá prezentuje najväčší úspech informatiky v SAV, a to počítač RPP-16 (rýchly programový procesor). Ten vyvinuli v Slovenskej akadémii vied v rokoch 1965 – 1973 ako stredný počítač tretej generácie určený na riadenie procesov. Bol nasadený do veľkého množstva aplikácií v Československej republike od poľnohospodárstva cez energetiku, bane, priemysel až po školy a výskumné ústavy,“ hovorí Martin Šperka, vedúci Múzea počítačov.

Zdroj: Tlačová správa SAV

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky