Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Šikovní víťazi 19. ročníka súťaže Junior Internetu AMAVET 2024 priniesli nové myšlienky

VEDA NA DOSAH

Súťažná konferencia je určená začínajúcim tvorcom webu, grafikom a dizajnérom, programátorom mobilných aplikácií a blogerom.

Súťažiaci 19. ročníka Junior Internetu AMAVET 2024. Zdroj: AMAVET

Súťažiaci 19. ročníka súťaže Junior Internet AMAVET 2024. Zdroj: AMAVET

Prestížna súťažná konferencia Junior Internet AMAVET 2024 má za sebou už 19. ročník. Uskutočnila sa v apríli na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave. Na jej finále prezentovali žiaci základných a najmä stredných škôl z celého Slovenska 43 projektov, ktoré postúpili do finále z pôvodného počtu 136 prihlásených prác.

Autor najlepšieho projektu v kategórii DESIGN Samuel Mlieč získal stáž v renomovanej brandingovej agentúre GoBigname.

Objavovanie talentov v oblasti informatiky

Súťažná konferencia je určená začínajúcim tvorcom webu, grafikom a dizajnérom, programátorom mobilných aplikácií a blogerom. Jej prvý ročník sa konal v roku 2006. Je živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti informačných technológií.

Súťažiaci prezentovali svoje projekty na konferencii nielen pred svojimi rovesníkmi, ale aj pred úspešnými zakladateľmi webových portálov a služieb, novinármi, technologickými odborníkmi a vývojármi. Na prezentáciu svojej tvorby mali presne stanovený čas 3,5 minúty.

Najlepšie práce v súťažných kategóriách JuniorWEB, JuniorDESIGN, JuniorAPP, JuniorCONTENT a JuniorTEXT odprezentovali ich autori prezenčne na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Zapájajú sa opakovane

Víťazom súťažnej kategórie TEXT sa stal Patrik Bagin s príspevkom Slováci, neignorujte budúcnosť, lebo budúcnosť bude ignorovať vás! Čaká ho zaslúžený 3-dňový pobyt v Bruseli. Ten sa uskutoční vďaka Zastúpeniu Európskej komisie (EK) na Slovensku, ktoré bolo opäť jedným z významných partnerov podujatia.

Predsedníčkou odbornej hodnotiacej komisie bola zo Zastúpenie EK na Slovensku dlhoročná spolupracovníčka AMAVET-u Katarína Touquet Jaremová. Po súťaži zhrnula pohľad odborníkov: „Hodnotiaca komisia sa zhodla, že 19. ročník súťaže Junior Internet sa vydaril nielen organizačne, ale aj po obsahovej stránke. Veľmi nás potešil záujem o všetky kategórie súťaže. Finálové projekty boli na veľmi dobrej úrovni. Prekvapilo nás niekoľko nápaditých projektov, ale aj fakt, že do súťaže sa vracajú finalisti z minulých rokov. Teší nás, že môžeme aj vďaka súťaži Junior Internet AMAVET sledovať, ako sa niektorí žiaci v priebehu posledných 12 mesiacov zlepšili. Žiakom a žiačkam nerobilo prezentovanie ich projektov pred veľkou aulou FIIT STU, plnou ich rovesníkov, žiaden problém.“

„Samotné prezentácie boli mnohokrát veľmi originálne. Konštruktívna diskusia medzi súťažiacimi a porotou, ale aj publikom mala vždy veľkú pridanú hodnotu. Gratulujeme všetkým víťazom a víťazkám k ich zaslúženým oceneniam. Na záver chceme všetkých povzbudiť. Aj keď sa porota tento rok rozhodla neudeliť niektoré ceny, je to pre to, aby sme motivovali našich talentovaných finalistov k ešte väčšiemu úsiliu. Veríme, že túto výzvu príjmu a budú sa zapájať do budúcich ročníkov súťaže Junior Internet AMAVET s ešte lepšími projektmi,“ pokračovala Jaremová.

Patrik Bagin a Katarina Touquet Jaremová. Zdroj: AMAVET

Patrik Bagin a Katarína Touquet Jaremová. Zdroj: AMAVET

Prepojenosť nás posúva ďalej

Záštitu nad konferenciou prebrali dekan FIIT STU, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a prezident IT Asociácie Slovenska.

„Devätnásty ročník súťaže Junior Internet AMAVET opäť priniesol súťaž nových myšlienok, nápadov a projektov z rôznych oblastí informačných technológií. Priniesol priestor na zaujímavé diskusie, formálne i neformálne výmeny poznatkov a nadviazanie nových kontaktov medzi súťažiacimi. Priniesol správu, že aj napriek výraznejšiemu poklesu počtu projektov a účastníkov sa podarilo zachovať veľmi vysokú odbornú úroveň prác, a tým i celej súťaže. A napokon priniesol aj veľmi povzbudzujúce posolstvo, keď obsah mnohých projektov ukázal, že mladí súťažiaci si uvedomujú jednu významnú skutočnosť: technologický a celospoločenský pokrok je možný len vo vzájomnom prepojení odbornosti, kritického myslenia a občianskej uvedomelosti,“ povedal po ukončení veľkolepej akcie predseda Asociácie pre mládež, vedu a techniku profesor Marián Giba.

Ukončením 19. ročníka súťažnej konferencie Junior Internet AMAVET 2024 začali v Asociácii pre mládež, vedu a techniku pripravovať jubilejný 20. ročník konferenčnej súťaže v IT Junior Internet AMAVET 2025.

Prezentácie projektov sú prístupné aj po súťaži na https://www.juniorinternet.sk/cms/nazivo/. Výsledkovú listinu súťaže Junior Internet AMAVET 2024 nájdete na stránke: https://www.juniorinternet.sk/cms/vitazi-19-rocnika-junior-internetu-amavet-2024/.

 

Zdroj: Záverečná správa AMAVET, AMAVET

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky