Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Servisný modul pre stratosférický balón

VEDA NA DOSAH

projektový tím StratosFIIT

Plne funkčný a spoľahlivý servisný modul umožňujúci pravidelné vypúšťanie balónov s experimentmi rôznych projektov. Tento servisný modul je špeciálne zariadenie, ktoré pracuje v špecifických podmienkach, ako je radiačné pozadie a extrémne zmeny teplôt. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je schopnosť zasielať informácie o svojej polohe za účelom úspešného dohľadania balóna po dopade naspäť na zem. Podarilo sa to zrealizovať tímu v zložení Maroš Frkáň, Jakub Findura, Martin Oravský, Ján Pánis, Dominik Pisarovič, Tomáš Urbanm, ich vedúcim bol Michal Valiček.

Ide o študentov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a ich projekt StratosFIIT: Servisný modul pre stratosférický balón bol prezentovaný na finále najlepších tohtoročných projektov, ktoré sa uskutočnilo začiatkom júna 2017 na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Išlo o TOP aktuálne aplikácie a IT projekty, z ktorých niektoré sa v minulé roky podarilo premeniť na start-upy. Riešia ich každoročne študenti STU v Bratislave v rámci predmetu Tímové projekty.  

Ako uvádza realizačný tím pod vedením Michala Valičeka, oblasť stratosférických letov je mimoriadne zaujímavá a sama o sebe značne špecifická. „Touto prácou by sme chceli nadviazať na úspešné vypustenie stratosférického balóna v máji 2016. Cieľom nášho projektu je plne funkčný a spoľahlivý servisný modul umožňujúci pravidelné vypúšťanie balónov s experimentmi rôznych projektov našej fakulty.“

Zámerom študentského tímu bolo zrealizovať servisný modul spĺňajúci hlavné ciele ako znovu použiteľnosť, pričom navrhovaný modul má umožňovať pravidelné a opakované vypúšťanie balónov s experimentmi rôznych projektov fakulty. Ďalej je to odolnosť – zariadenie má pracovať v náročných podmienkach ako znížená teplota a jej výkyvy, prípadne vyššia úroveň radiácie, ale aj rýchlosť. Vďaka použitým technológiám má modul umožniť balónu stúpať rýchlejšie ako v prípade iných riešení. V neposlednom rade medzi ciele tímu patrí informovanosť. „Modul neustále komunikuje s pozemskou základňou, a preto je stále zabezpečené aktuálne informovanie o stave a alokácii,“ uvádza realizačný tím.

architektúra projektu StratosFIIT

Prečo je teda ich projekt taký zaujímavý? Podľa jeho tvorcov je to tým, že spomedzi ostatných projektov vyčnieva svojou jedinečnosťou a atraktívnosťou. „Nie je realizovaný v bežných podmienkach, a preto pre nás bolo výzvou dosiahnuť niečo, čo bežne nie je možné, minimálne nie jednoducho. Vesmír bol pre verejnosť vždy zaujímavým prvkom najmä kvôli jeho nekonečnosti a neprebádanosti. Priblížiť sa k vesmíru aspoň na úroveň stratosféry, je zaujímavým prvkom nielen pre nás ako tím, no veríme tomu, že aj pre širokú verejnosť.“

Ako o sebe uvádzajú členovia tímu, tvoria súdržnú agilnú skupinu, ktorej silnou stránkou je široká škála rozmanitých vedomostí, pokrývajúca rozsiahlu oblasť informatiky a informačných technológií. „Svojimi rozsiahlymi vedomosťami a svojím vzájomným sa dopĺňaním vytvárame perfektnú pôdu pre rast tohto projektu a pre vynikajúce výsledky,“ uzatvárajú.

 

 

Viac informácií o projekte

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky