Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Revolučná aplikácia Cogni Trainee monitoruje mentálne schopnosti nielen u seniorov

VEDA NA DOSAH

Na diaľku umožní skorý záchyt neurodegeneratívnych ochorení vďaka testovaniu pamäti, reči, pozornosti, priestorovej orientácie a rozhodovania.

Aplikácia má podľa vývojárov a lekárov obrovský potenciál spočívajúci v doteraz nevídanom rozsahu diagnostiky kognitívnych porúch.

Aplikácia má podľa vývojárov a lekárov obrovský potenciál spočívajúci v doteraz nevídanom rozsahu diagnostiky kognitívnych porúch. Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Aplikáciu Cogni Trainee vyvinul Pražský inovačný inštitút spolu s partnermi. Inovatívna platforma Cogni Trainee je zameraná na dlhodobé testovanie mentálnych schopností seniorov.

Vďaka nej si môžu jednotlivci dlhšie uchovať samostatnosť a nezávislosť. Včasné zachytenie možných ochorení totiž zohráva kľúčovú úlohu v zachovaní kvality života pacientov.

Princíp Cogni Trainee

Aplikáciu vyvinul tím odborníkov z Pražského inovačného inštitútu, Českého inštitútu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učenia technického (CIIRC ČVUT) v Prahe, Národného ústavu duševného zdravia a zo spoločnosti T‑Mobile. Cogni Trainee je výsledkom trojročnej intenzívnej spolupráce zúčastnených partnerov.

Na akom princípe aplikácia funguje?

  • Včas podchytí zhoršenie, ktoré sa inak dá len ťažko rozpoznať.
  • Môže pomôcť identifikovať príznaky, ktoré môžu signalizovať nastupujúce neurodegeneratívne ochorenie.
  • Pomocou strojového učenia a matematických modelov testuje pamäť, reč, pozornosť, priestorovú orientáciu a rozhodovanie.
  • V prípade, že by sa prostredníctvom Cogni Trainee podarilo zachytiť ochorenie v ranej fáze a človek by včas dostal potrebnú lekársku starostlivosť, postup ochorenia by sa výrazne spomalil. Človek by si tak dlhšie uchoval svoju samostatnosť a nezávislosť.

Skoré odhalenie choroby je kľúčové

Existujúce lieky na Alzheimerovu chorobu dokážu vývoj ochorenia len spomaliť. Keď si pacient alebo jeho okolie všimne, že niečo nie je v poriadku, môže však byť už neskoro. Pritom skoré odhalenie ochorenia je zásadné.

Hľadanie i návrh jednoduchého a ľahko dostupného nástroja, ktorý by mohol slúžiť na predbežnú diagnostiku tejto choroby, bolo jednou z motivácií profesorky Olgy Štěpánkovej, vedúcej oddelenia biomedicíny a asistenčných technológií v CIIRC ČVUT.

Príbeh Olgy Štěpánkovej

Olga Štěpánková sa zaoberá umelou inteligenciou a jej využitím v medicíne celý svoj profesijný život. O týchto témach napísala celý rad článkov a štúdií. V posledných rokoch sa sústreďuje na vyhľadávanie príznakov, ktoré môžu poukazovať na začínajúcu sa Alzheimerovu chorobu.

Nadväzuje tak na vedecký výskum svojich rodičov, ktorí sa spomenutej problematike v Česku venovali už od roku 1985. Pokračovať v tom, čo začali, je pre Olgu Štěpánkovú motiváciou i záväzkom.

Nápad na vytvorenie aplikácie dostala Olga Štěpánková počas pandémie covidu. Chcela pacientom s kognitívnymi poruchami zjednodušiť život. Išlo o to vytvoriť spoľahlivý online nástroj poskytujúci testovanie potrebné na predpísanie ďalších liekov. Lekár mohol takto na diaľku získať dostatočne presné informácie o pacientovi.

Aplikácia vhodná pre tablety aj telefóny

Výsledná aplikácia bola vytvorená v rámci aktuálneho projektu. Dá sa ovládať pomocou tabletu alebo mobilného telefónu. Testovanie týmto spôsobom by časom mohlo byť dostupné aj prostredníctvom praktických lekárov a nielen v špecializovaných centrách. Zachytili by sa jednotlivci, ktorým zatiaľ nebola stanovená diagnóza.

Výskumný tím CIIRC ČVUT získava vďaka aplikácii prístup k svetovo unikátnym dátam. Ich analýza umožní lepšie pochopiť, ako sa Alzheimerova choroba vyvíja v čase, kde vzniká, no i to, ako ju čo najskôr odhaliť. Potenciál tohto výskumu je pre spoločnosť aj vedu mimoriadne cenný.

Presný obraz o stave kognitívnych funkcií

Výsledkom trojročného výskumu je aplikácia s rozsiahlym testovacím portfóliom. V porovnaní s „papierovým“ testovaním výsledky neskreslí ani častejšie opakovanie, čo je významnou výhodou. Ponúka teda dostatočne presný obraz o aktuálnom stave kognitívnych funkcií testovaného.

Ďalší potenciál aplikácie do budúcna

Aplikácia v sebe ukrýva obrovský potenciál, ktorý sa týka nielen dosiaľ nevídaného rozsahu diagnostiky kognitívnych porúch, ale tiež nasledujúceho výskumu príčin vzniku týchto ochorení, medzi ktoré patrí aj Alzheimerova choroba.

Vďaka anonymizovaným dátam, ktoré odborníci z aplikácie získavajú, majú k dispozícii databázu informácií zahŕňajúcich tiež údaje, ktoré sa doteraz na diagnostické účely nevyužívali.

Bude teda možné podrobne skúmať ďalšie atribúty, napríklad ľudský hlas, pri ktorých môže počas vývoja choroby dochádzať k rýchlym zmenám. To znamená, že môžu mať významný diagnostický potenciál.

Odborníci, ktorí stoja za vývojom aplikácie, sa domnievajú, že projekt podobného rozsahu zatiaľ na svete nemá obdobu. Unikátne dáta sety im otvárajú možnosti pre budúci výskum s obrovským spoločenským dosahom.

Viac informácií poskytuje záujemcom web venovaný aplikácii Cogni Trainee.

Zdroj: Pražský inovační institut

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky