Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt Otvorené zmluvy rozširujú o novú funkcionalitu

VEDA NA DOSAH

Členovia tímu (zľava): Ľubomír Samotný, Marek Števuliak, Martin Fukas, Michal Števuliak, Michal Selický, Nghia Pham Van, Michal Polák.

„Práca v tíme je komplexný proces a naučiť sa pracovať v tíme je zložitou úlohou pre všetkých členov tímu.“ To sú slová realizátorov projektu Otvorené zmluvy: Budovanie prepojení vo verejných dátach. Ide o študentov Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí svoj projekt riešia v rámci predmetu Tímové projekty.

Tento program „simuluje“ vývojárske IT tímy – študenti musia riešiť konkrétne zadania, z ktorých mnohými sa aktuálne zaoberajú i firmy. Projekt Otvorené zmluvy: Budovanie prepojení vo verejných dátach sa dostal medzi finálové projekty. Jeho úlohou je pomôcť občanom čítať, vyhľadávať a posudzovať výhodnosť zmlúv uzatvorených štátom a štátnymi inštitúciami.

Tím pracuje v zložení: Róbert Móro, vedúci tímu, Martin Pham Van – Scrum Master, Martin Fukas, zodpovedný za údržbu prezentačnej stránky, developer, Marek Števuliak, správca servera, Michal Števuliak – developer, Ľubomír Samotný – správa databázy, Michal Selický – správa databázy, manažment verzií a Michal Polák, developer, správa dokumentácie.

V čom spočíva hlavná myšlienka projektu? Každý deň sa na Slovensku uzavrie veľké množstvo zmlúv. Štát síce tieto zmluvy zverejňuje napríklad pomocou Centrálneho registra zmlúv, avšak možnosti vyhľadávania a vyjadrovania sa k týmto zmluvám sú obmedzené. Práve konštruktívna diskusia o štátnych nákupoch je ale jeden z faktorov, ktoré môžu najviac pomôcť k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti štátu.

Projekt Otvorené zmluvy je investigatívna stránka, ktorá vznikla spoluprácou Aliancie Fair-Play a Transparency International a ponúka platformu na čítanie, vyhľadávanie, posudzovanie a diskusiu o zmluvách uzatvorených štátom a štátnymi inštitúciami spolu s mnohými sprievodnými dátami, ktoré sú získané zo štátnych registrov ako napríklad Register právnických osôb alebo Register partnerov verejného sektora. Integrácia týchto informácií patrí medzi hlavné prínosy portálu. Prostredníctvom automatizovaných analýz a zapojenia verejnosti do hodnotenia zmlúv (crowdsourcingu) sa snaží upozorniť na zmluvy hodné preskúmania – od zmlúv uzavretých na vysoké sumy až po zmluvy obsahujúce nejasnosti alebo formálne chyby.

Hlavnou ideou je vylepšiť existujúci projekt, či už z hľadiska modernizácie nasadených technológií, prehĺbenia prepojení jednotlivých dokumentov, zdokonalenia vyhľadávania alebo rôznorodej inovácie funkcionality.

Od januára 2011 je na Slovensku povinné zverejňovať všetky zmluvy týkajúce sa nakladania s verejnými zdrojmi, majetkom štátu alebo samospráv. Tento krok robiť verejnú kontrolu lepšie, ale nestačí, pretože občania nemajú možnosť vyjadriť sa k týmto zmluvám na verejnej platforme.

Avšak, práve konštruktívna diskusia o štátnych nákupoch je jedným z faktorov, ktoré môžu zvýšeniu otvorenosti a korektnosti pomôcť najviac. Práve tieto možnosti by dokázali podporiť investigatívnu činnosť či už občanov alebo žurnalistov.

Cieľom projektu je rozšírenie existujúceho portálu Otvorené zmluvy o novú funkcionalitu. Rozšírenie možnosti vyhľadávania je jeden z hlavných cieľov. „Pridaním nových filtrov a fazetov na frontende chceme rozšíriť možnosti vyhľadávania zmlúv pre používateľov. Výsledkom by bolo rýchlejšie nájdenie hľadanej zmluvy a taktiež celkové zvýšenie efektivity pri práci s portálom. Taktiež chceme dosiahnuť rozšírenie parsovania zmlúv a pridať nové zdroje, od ktorých by portál mohol čerpať zmluvy,“ hovoria realizátori projektu.

Webová stránka projektu

************************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú u študentov jedným z najobľúbenejších predmetov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Časť informácií poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Foto a info zdroj: http://team09-17.studenti.fiit.stuba.sk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky