Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt MedPix spája viacerých lekárov pri diagnózach

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: röntgen; Pixabay.com /com329329/

Dokáže pracovať so širokým spektrom medicínskych obrazových dát. Tieto dáta zahŕňajú magnetickú rezonanciu, röntgen, CT a dáta z ďalších vyšetrení v štandardnom formáte používanom v medicíne. Projekt MedPix…, ktorý zrealizovali študenti Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) – menovite Miroslav Hurajt, Daniel Machajdík, Tibor Nagy, Svorad Sabatula, Pavol Valko, Matej Valky a Ján Mikuláš Zigo pod vedením Ing. Martina Tamajku.

„Počas približne deviatich mesiacov, keď sme na projekte spolu s mojimi študentmi pracovali, sa nám podarilo vyvinúť pomerne pokročilý prototyp, ktorý pozostáva z aplikácie pre prenosné zariadenia a serverovej časti umiestnenej v cloude. V tomto prvotnom prototype sme sa sústredili najmä na kolaboratívnu diagnostiku (umelú inteligenciu ako poradný orgán lekára sme v ňom vynechali). Kolaboratívna diagnostika v MedPix znamená, že dvaja alebo viacerí lekári v tom istom čase diagnostikujú tie isté obrazové dáta v synchronizovanom režime,“ uvádza Ing. Martin Tamajka, vedúci projektu.

Asi najlepšie podľa neho bude uviesť príklad. „Predstavte si, že ste rádiológom na malej klinike v Bratislave, ktorý práve skúma magnetickú rezonanciu pacienta, ktorý trpí chronickými bolesťami chrbtice. Je možné, že sa potrebujete poradiť s neurológom, ale keďže ste malá klinika, nemáte k dispozícii neurológa na plný úväzok. Prostredníctvom MedPixu však môže tento rádiológ prizvať do diagnostického sedenia neurológa napríklad z Košíc. Tento neurológ si v MedPixe otvorí spomínanú magnetickú rezonanciu pacienta s bolesťami chrbtice a spoločne s rádiológom tieto obrazové dáta čítajú. MedPix zabezpečuje, že obaja lekári vidia v danom okamihu tieto dáta úplne rovnako, sú synchronizovaní. Okrem zobrazenia magnetickej rezonancie môžu obaja lekári taktiež graficky vyznačiť ľubovoľnú oblasť, vďaka čomu zjednodušia orientáciu kolegovi na druhej strane. V podstate je to to isté, ako keby sedeli vedľa seba a jeden z nich by tomu druhému ukázal niečo prstom.“

projekt MedPix

Vedúci projektu pokračuje, že zhodou okolností, pri jednej z konzultácií so skúseným rádiológom došlo k tomu, že potreboval prípad konzultovať s neurológom, čo im potvrdilo, že pomôcka pri kolaboratívnej diagnostike má svoj zmysel. Zároveň v priamom prenose videli, ako takáto kolaborácia prebieha.

V čom presne teda táto inovácia pomôže na jednej strane lekárom, na druhej samotným pacientom? Ing. Martin Tamajka vysvetľuje, že nielen na Slovensku máme akútny nedostatok všeobecných lekárov, ako aj lekárov – špecialistov. „Okrem toho, niektoré menšie kliniky si jednoducho nemôžu dovoliť na plný úväzok zamestnať špecialistu v každej oblasti. Napriek týmto problémom je často potrebné, aby dvaja lekári s rôznou špecializáciou spoločne diagnostikovali a konzultovali nejakého pacienta. Nie vždy je pritom možné, aby sa stretli osobne, pretože jeden z nich môže byť napríklad v Bratislave a druhý v Košiciach. MedPix umožňuje takúto kolaboratívnu diagnostiku vykonávať na diaľku prostredníctvom aplikácie na prenosnom zariadení a cloudového riešenia. Znamená to, že dvaja alebo viacerí konzultujúci lekári môžu vidieť dáta toho istého pacienta v rovnakom čase a spoločne diagnostikovať, aj ak sa nenachádzajú na rovnakom mieste.“

MedPix teda prináša ideové a architektonické softvérové riešenie, pri ktorom je výpočtová náročnosť pri analýze snímok prenesená na server a vďaka tomu je možné takéto snímky analyzovať aj na mobilnom zariadení. Realizátori projektu pokračujú: „S MedPix-om môže diagnostikujúci lekár buď zobrať mobilné zariadenie a v pohodlí kolegovej kancelárie alebo kaviarne konzultovať snímky so špecialistom, alebo ho môže prizvať ku spolupráci pri analýze na diaľku priamo v aplikácii. Špecialista sa môže pripojiť a spoločne s diagnostikujúcim lekárom môžu v reálnom čase analyzovať a diagnostikovať.“

Študenti sa pokúsili vytvoriť prenosný, a pritom použiteľný a rýchly nástroj s využitím benefitov súčasných desktopových aplikácií a mobilných aplikácií na analýzu dát. Toto riešenie pomôže nielen lekárom, ale aj učiteľom, s ktorými bol vývoj konzultovaný, a študentom medicíny. Pomocou MedPix-u majú lekári možnosť vykonávať analýzu a diagnostiku v reálnom čase na mobilných zariadeniach, pričom nie sú limitovaní výkonom ich zariadení.  

Vďaka mladým informatikom budú môcť lekári rýchlejšou analýzou medicínskych obrazových dát zachrániť nejeden ľudský život, uzavreli tvorcovia projektu.

 

Informácie poskytol: Ing. Martin Tamajka, vedúci projektu

Foto a ďalšie informácie poskytol: Ing. Peter Pistek, PhD., prodekan FIIT STU v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Úvodnú ilustračné foto: Pixabay.com /com329329/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky