Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Poznáme víťazov štvrtého ročníka jediného slovenského MLH hackathonu

VEDA NA DOSAH

Úlohou hekerov bolo riešiť automatizáciu digitálnej forenznej analýzy pomocou dátovej analýzy a strojového učenia.

Hack Košice 2023. Zdroj: UPJŠ v Košiciach

Hack Košice 2023. Zdroj: UPJŠ v Košiciach

Počas 24-hodinového maratónu Hack Košice, ktorý prebiehal 1. a 2. apríla 2023 v Hale umenia v Košiciach (Kunsthalle), tímy ambicióznych študentov riešili praktické úlohy rôznej náročnosti v oblasti IT. Spoznali rovesníkov s podobnými záujmami, mali možnosť nadobudnúť praktické skúsenosti či dokonca zaujať potenciálnych zamestnávateľov. Na štvrtom ročníku súťaže sa zúčastnilo 200 študentov z 20 krajín, 15 IT spoločností a 50 mentorov.

Na podujatie pravidelne prichádzajú mnohé IT spoločnosti, ktoré pre účastníkov pripravujú zaujímavé workshopy a výzvy zo sveta programovania. Hlavným partnerom tohto podujatia s medzinárodnou účasťou je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, ktorá prostredníctvom IT odborníkov z Prírodovedeckej fakulty zabezpečila vhodné technické prostredie na priebeh súťaže, ale aj hekerské zadanie a následný mentoring.

Vyriešiť problém môžu za pomoci hekerov z celého sveta

Cieľom hekerov je vytvoriť efektívne a originálne riešenie skutočného problému, pričom majú možnosť spojiť sa s hekermi z celého sveta. Technologický prototyp svojho nápadu postavia a testujú a napokon prezentujú svoje dômyselné riešenie. Komunikácia prebieha výhradne v anglickom jazyku.

Účasť na informatickej súťaži ponúka skvelú príležitosť talentovaným programátorom či analytikom dát rôzneho druhu, aby si navzájom zmerali sily a vymenili skúsenosti. Pre najkreatívnejších súťažiacich sú každý rok pripravené hodnotné ceny. Hack Košice zaraďuje Major League Hacking (MLH) do najvyššej kvalitatívnej triedy študentských hackathonov na svete a pomáha zviditeľniť slovenskú hekerskú komunitu globálne.

Zvíťazil tím z Prahy

Podľa slov prodekana pre vonkajšie vzťahy PF UPJŠ doc. Mgr. Michala Gallaya, PhD.: „UPJŠ v Košiciach si aj tento rok ako generálny partner podujatia pripravila výzvu, ktorá sa dotýkala výskumu v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a súvisela so spoluprácou univerzít v rámci projektu InnoChange. Úlohou hekerov bolo riešiť automatizáciu digitálnej forenznej analýzy pomocou dátovej analýzy a strojového učenia. Riešenie na výzvu odovzdalo päť tímov hekerov. Víťazný tím z Prahy prišiel s veľmi zaujímavou myšlienkou, ako hľadať relevantné digitálne stopy pomocou neurónových sietí. Cenu za Prírodovedeckú fakultu a projekt InnoChange odovzdal doc. RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.“

Podujatie organizuje občianske združenie Hack Slovakia zložené z absolventov a súčasných študentov Gymnázia Poštová 9 v Košiciach. Cieľom je vzdelávať a motivovať študentov stredných škôl a univerzít, pomáhať im s prvými krokmi v ich IT kariére, pripraviť budúcich programátorov na reálne fungovanie a poskytnúť študentom možnosť vyskúšať si riešenie rôznych zadaní a tímovú prácu.

Zdroj: TS UPJŠ Košice

(JM)

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky