Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na Slovensku vzniklo prvé centrum na výskum umelej inteligencie

Marta Bartošovičová

Ilustrácia: Umelá inteligencia

Umelá inteligencia zásadným spôsobom zmení naše životy. Má potenciál pre inovácie, prinášajúce nové zaujímavé produkty a služby, ktoré zmenia ekonomiku. Je možné, že umelá inteligencia bude hrať významnú úlohu aj v riešení zásadných spoločenských výziev, akými sú napríklad klimatické zmeny, bezpečnosť, zdravie, zabezpečenie potravín a ďalších zdrojov.

Na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa dňa 27. júna 2019 stretlo viac ako sto odborníkov v oblasti umelej inteligencie z celého Slovenska, aby prezentovali a podporili vznik Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI. Myšlienka založenia centra vznikla vďaka silnému partnerstvu medzi akademickými inštitúciami, zástupcami priemyslu a štátu, ktorými sú: Slovenská technická univerzita v Bratislave, ITAS – IT Asociácia Slovenska a Americká obchodná komora v SR s podporou ďalších slovenských výskumných univerzít a akademických pracovísk a s podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 

Prof. Mária Bieliková, Mário Lelovský a minister László Sólymos

Prof. Mária Bieliková, Mário Lelovský a minister László Sólymos

Predsedníčka novovzniknutej platformy prof. Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v tejto súvislosti uviedla: „Vznik slovak.AI je významným krokom v mnohých ohľadoch, najmä však vytvorí predpoklad pre zapojenie sa Slovenska do medzinárodných štruktúr a sietí centier umelej inteligencie.“ 

Slovak.AI je nezisková platfoma otvorená pre všetky subjekty akademického, súkromného, verejného a neziskového sektora, ktoré sa venujú oblasti umelej inteligencie na Slovensku, a víta všetkých, ktorí majú záujem spolupracovať a podporiť jej rozvoj. 

Zakladatelia slovak.AI sú presvedčení, že spojením síl môže Slovenská republika efektívnejšie a kvalitnejšie rozvíjať talenty v oblasti umelej inteligencie. Chcú tak zastaviť únik mozgov, ktorému čelí Slovensko vo všetkých oblastiach a veľmi citeľný je aj v oblasti informačných technológií. Mladým ľuďom chcú predstaviť konkurencieschopnú alternatívu v silne sa rozvíjajúcej oblasti s veľkým potenciálom. Zároveň chcú získať talenty zo zahraničia ponukou atraktívneho špičkového vedeckého pracoviska a propagáciou existujúcich výskumných tímov. Veria, že posilnením univerzít a prepojením s priemyslom dokážu spolu priniesť hodnoty a zaujímavé výzvy.

Tím na čele slovak.AI chce posilniť spoluprácu, podporiť vytváranie a transfer poznatkov z výskumu, podnecovať  odborné diskusie so zameraním na umelú inteligenciu aj s cieľom popularizovať a rozvíjať túto oblasť, tlmočiť prínosy a riziká, ktoré umelá inteligencia prináša. 

Slovak.AI umožní Slovensku zapojiť sa do Programu Digitálna Európa a čerpať zdroje z Európy. Európska komisia plánuje investovať do podpory rozvoja umelej inteligencie v rokoch 2021 – 2027 okolo 2,5 miliardy eur a aj pre vedcov a firmy zo Slovenska sa tým otvárajú nové možnosti financovania výskumu. 

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a foto:

https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/na-stu-vzniklo-centrum-pre-vyskum-umelej-inteligencie.html?page_id=12933

https://slovak.ai/#goals

Ilustračné foto: pixabay.com (TheDigitalArtist)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky