Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

IT nadšenci sa stretli na Technical Computing Camp 2017

VEDA NA DOSAH

účastníci na podujatí Technical Computing Camp

Šírenie elektrickej aktivácie v SLAB modeli srdcovej steny s využitím programu COMSOL Multiphysics. To je projekt, s ktorým v rámci minuloročnej súťaže o najlepší užívateľský projekt Technical Computing CAMP uspel tím na čele s Marekom Adamkovičom zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

COMSOL, t. j. program umožňujúci simulovanie a modelovanie rôznych fyzikálnych úloh, využili na simulovanie šírenia elektrického vzruchu cez predsieň srdca. V rámci vytvorenia SLAB modelu v programovom prostredí poslúžili na simulovanie vlastností bunky a šírenia elektrického vzruchu diferenciálne rovnice.

Náplňou v rámci projektu bolo aj zhodnotenie výsledkov a závislostí, tiež zobrazenie priebehov. „Šlo o simuláciu šírenia signálu cez stenu srdca, individuálne zobrazenie jednotlivých premenných a iónových prúdov, grafy závislostí vlastností bunky a veľkosti oblasti stimulácie,“ uvádza Marek Adamkovič.

Technical Computing Camp sa konal aj tento rok,, v dňoch 7. – 8. septembra v Českej republike.

V neformálnom prostredí sa účastníci zoznámili s možnosťami využitia inžinierskych nástrojov MATLAB, COMSOL a dSPACE. Hlavnými témami boli Model-Based Design a vývoj embedded aplikácií, Low-Cost Hardware, robotika, Machine Learning, Deep Learning a nástroje pre Big Data, Computer Vision, systémy ADAS a autonómne riadenie vozidiel, simulácia v reálnom čase, Rapid Control Prototyping a HIL, ale aj počítačové simulácie fyzikálnych dejov.

Technical Computing Camp účastníkom ponúka informácie o systémoch MATLAB, COMSOL a dSPACE, široký priestor pre neformálne diskusie a výmenu názorov, stretnutia s ľuďmi z najrôznejších oborov, ale aj interaktívne ukážky aplikácií – Arduino, Raspberry Pi, roboti, mobilné aplikácie, kamery a pod., ďalej množstvo zaujímavých prednášok, demo ukážky od užívateľov a iné.

V rámci podujatia Technical Computing Camp sa konala opäť aj súťaž o najlepší užívateľský projekt. Mal to byť projekt alebo aplikácia vytvorená v MATLAB či COMSOL. Zameranie projektu mohlo byť ľubovoľné (spolupráca s hardware, spracovanie obrazu/signálu, matematické modelovanie, …), pričom autorom môže byt jednotlivec či skupina. Študenti sa mohli zúčastniť so svojou diplomovou či bakalárskou prácou.

účastníci na podujatí Technical Computing Camp

O tom, že ide o skutočne úspešné podujatie, svedčí aj minulý ročník. TECHNICAL COMPUTING CAMP 2016 ponúkol účastníkom rôznorodý program. Prvý deň bol vyhradený platforme, na ktorej boli predstavené novinky a organizátori predviedli využitie ich nástrojov v rôznych oblastiach. „Je nám cťou, že našu akciu navštívil i zástupca spoločnosti MathWorks, pán Alex Tarchini, ktorý sa s nami podelil o kúsok histórie vo vývoji MATLAB a povedal nám o skúsenostiach s jeho využitím na vysokých školách a výskumných pracoviskách vo svete,“ uvádzajú organizátori.

Následne sa účastníci rozdelili do dvoch skupín a na základe zvýšeného záujmu o COMSOL Multiphysics bola pripravená zvláštna sekcia, ktorá sa venovala len tomuto programu. „Záujem o tento unikátny a vo svojej kategórii možno vôbec najprogresívnejšie sa vyvíjajúci program nás teší,“ odkazujú organizátori.

Sekcia MATLAB bola venovaná prednáškam užívateľov, ktorí účastníkov zoznámili s využitím tohto programu vo svojich projektoch.

Nasledujúci deň začal zahrievacím kvízom, následne bolo pripravených desať praktických ukážok využitia predmetných programov. Hviezdou dňa sa stal, okrem robota NAO, Martin Kožíšek, ktorý ukázal kúzlo s laminárnym prúdením tekutiny.

Zúčastneným bola pripravená aj novinka – Tvorivá dielňa, kde si tímy pod vedením organizátorov vyskúšali riešenia niekoľkých úloh. „Bolo zaujímavé sledovať, ako učitelia matematiky zapájajú elektronické obvody a následne v Simulinku programujú blikanie LED, ako sú úplní začiatočníci schopní vytvoriť s pomocou Application Designeru jednoduchú GUI aplikáciu či ako skúsení užívatelia, ktorí sa obvykle zaoberajú riadiacimi systémami, učia počítač rozoznávať značky výrobcov nápojov metódou Deep Learning,“ uviedol Jan Daněk za Technical Computing Camp.

 

webová stránka TECHNICAL COMPUTING CAMP

 

Informácie za Technical Computing Camp sprostredkoval: Jan Daněk

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: webová stránka TECHNICAL COMPUTING CAMP

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky