Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Investment Portal navrhujú študenti STU v Bratislave

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /aplikácia/

Navrhnúť a vytvoriť systém Investment Portal, ktorý bude poskytovať používateľom informácie pre podporu rozhodovania sa o investíciách do rôznych investičných či finančných produktov, je cieľom inovačného študentského projektu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, realizovaného v rámci projektu DA-SPACE.

Systém má taktiež umožniť vyhodnocovanie predchádzajúcich investícií z rôznych pohľadov. Klienti budú môcť pre prístup k Investment Portalu používať webové rozhranie, ale aj mobilné aplikácie pre iOS a Android. Vedúcim tímu v rámci tohto projektu je Ing. Karol Rástočný, PhD., externými konzultantmi sú Slavomír Maťašovský, Slavomír Bača, pričom spolupráca je rozvinutá so spoločnosťou Mentor Partners. Ako odporúčané technológie slúžia Java, R, Python, Scala, Swift pre iOS, Java pre Android, Ionic, Spark, Ray, MongoDB.

Investovanie do finančných produktov sa v poslednej dobe výrazne približuje aj bežným používateľom. Pre investovanie s potenciálom zisku je potrebné správne vyhodnotiť, čo najväčšie množstvo dostupných údajov, čo čoraz viac zabezpečujú automatizované mechanizmy, čím do istej miery nahrádzajú investičných poradcov. Tento projekt ponúka možnosť navrhnúť robustnú architektúru s modernými technológiami v spolupráci so Solution Architektom, ktorý pracoval pre investičné banky v US a UK. „Systém Investment portal bude slúžiť bežným, laickým používateľom k správnemu výberu a správe investícií. K tomuto účelu bude systém poskytovať používateľom rôzne grafické reprezentácie výsledkov podpory rozhodovania prostredníctvom webových prehliadačov, ale aj priamo v natívnych aplikáciách pre iOS a Android. Hlavnou úlohou je návrh vhodnej architektúry riešenia pre realizáciu výkonovo a časovo náročných výpočtov a vhodné uloženie údajov. Dôraz je kladený tiež na príjemné používateľské prostredie, správu používateľov a správu a vizualizáciu portfólia,“ uvádzajú realizátori projektu.

Samotné kalkulácie investičných produktov sa odporúčajú zvoliť čo najjednoduchšie, keďže nie sú priamym predmetom riešenia. Okrem naplnenia základného cieľa projektu je možné ďalej do systému zapracovať vytvorenie rozhrania pre externé strany, ktoré môžu využívať existujúcu architektúru a výpočtové algoritmy pre svoje vlastné potreby a systémy, tiež vytvorenie funkčnosti pre vzájomnú podporu investorov (sociálna sieť/komunita, zdieľanie, gamifikácia) či sprostredkovanie obstarania daných investičných produktov automatickým spôsobom na burze, ale aj vytvorenie modelovacieho prostredia, v ktorom je možné vytrvávať a overovať modely vývoja na trhu a kalkulácie investičných produktov.

************************************************

Ústav manažmentu spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave realizuje projekt DA-SPACE v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme. Študentom pribudli prednášky o podnikaní zamerané na zlepšenie ich zručností pri príprave podnikateľských plánov. Riešia projekty priamo pre firmy a na základe ich požiadaviek, ale aj požiadaviek mimovládnych organizácií a verejných inštitúcií. 

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky