Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Bezpečnejšie a modernejšie elektronické platby v EÚ

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Platobné karty

V blízkej budúcnosti na uskutočnenie platby vo väčšine prípadov už nebude stačiť len poskytnutie hesla alebo údaje uvedené na kreditnej karte. V niektorých prípadoch bude spolu s týmito dvoma nezávislými prvkami potrebné uviesť kód platný len pre danú transakciu. Cieľom je výrazne znížiť aktuálnu mieru podvodov pri všetkých platobných metódach, najmä pri online platbách, a ochrana dôvernosti finančných údajov používateľov.

Európska komisia prijala koncom novembra pravidlá, vďaka ktorým budú elektronické platby v obchodoch a na internete bezpečnejšie. Pravidlami sa zároveň vytvoria podmienky na praktickejšie, lacnejšie a modernejšie riešenie než ponúkajú poskytovatelia platobných služieb.

Týmito pravidlami sa zavádza do praxe smernica EÚ o platobných službách (PSD2). Ide o aktualizovaný súbor pravidiel, ktorých cieľom je modernizovať európske platobné služby v súlade s potrebami rýchlo sa vyvíjajúceho trhu a umožniť rast európskeho trhu v oblasti elektronického obchodu. Prijaté pravidlá umožňujú spotrebiteľom používať inovatívne služby ponúkané mimobankovými poskytovateľmi, tzv. spoločnosťami odvetvia FinTech, a zároveň dôsledne zachovávať ochranu a bezpečnosť údajov spotrebiteľov a podnikov v EÚ. Ich súčasťou sú platobné riešenia a nástroje na riadenie osobných financií cez aplikácie, ktoré združujú informácie z rôznych účtov.

Platobné karty

Kľúčovým cieľom smernice EÚ o platobných službách je zvýšiť úroveň bezpečnosti a dôveryhodnosti elektronických platieb. Vyžaduje sa v nej predovšetkým, aby poskytovatelia platobných služieb vyvinuli silnú autentifikáciu zákazníka. Prijaté pravidlá teda zahŕňajú prísne ustanovenia v oblasti bezpečnosti, aby sa podstatne znížil objem platobných podvodov a chránil dôvernosť finančných údajov používateľov pri online platbách. Pred uskutočnením platby vyžadujú spojenie aspoň dvoch samostatných prvkov, konkrétnej položky, ako je platobná karta alebo mobilný telefón, v kombinácii s heslom alebo biometrickým znakom, ako sú napríklad odtlačky prstov.

Smernica o platobných službách stanovuje aj rámec pre nové služby viazané na platobné účty spotrebiteľov, ako napríklad tzv. platobné iniciačné služby a služby informovania o účte. Tieto inovatívne služby sa už ponúkajú v mnohých krajinách EÚ, ale vďaka smernici o platobných službách budú k dispozícii spotrebiteľom v celej EÚ a budú sa na ne uplatňovať prísne bezpečnostné požiadavky. V pravidlách sa upresňujú požiadavky na prijatie spoločných a bezpečných noriem na komunikáciu medzi bankami a spoločnosťami odvetvia FinTech.

Po uverejnení nových pravidiel v Úradnom vestníku Európskej únie, poskytovatelia platobných služieb budú mať 18 mesiacov na ich zavedenie do praxe.

Pravidlá stanovujú aj povinnosti bánk a poskytovateľov inovatívnych platobných riešení a nástrojov informovania o účte. Ak chcú spotrebitelia používať takéto nové služby, ich banky im v tom nemôžu brániť. Každá banka, ktorá ponúka online prístup k účtom, musí takisto spolupracovať so spoločnosťami odvetvia FinTech alebo s inými bankami, ktoré poskytujú takéto nové služby. Na tento účel musia banky zriadiť bezpečné komunikačné kanály na prenos údajov a uskutočňovanie platieb.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Európska komisia

Ďalšie informácie:

Payment services
Payment Services Directive (PSD2)

Ilustračný obrázok: Pixabay.com

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky