Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako postaviť auto na váhu? Našťastie to netreba, študenti STU hľadajú iný spôsob

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: cesta; Pixabay/Jonbosilver/

Celosvetovo sa dnes vyrobí 95 miliónov áut za jeden rok. Takmer 1,4 miliardy z nich je v prevádzke a jazdí po cestách a diaľniciach. Ukazuje sa, že do roku 2040 sa toto množstvo zdvojnásobí. S rastúcim trendom v počte áut je nutné zamýšľať sa aj nad efektívnymi spôsobmi, ako predchádzať možným problémom kvôli vyťaženosti cestnej komunikácie a tiež tlaku na mosty, ťažobné doly či pri prechodoch áut „toll“ bránami.

Alfou a omegou sú moderné technológie a v tomto prípade je to využívanie kapacít neurónových sietí. Študenti Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa v rámci predmetu Tímový projekt (2019/20) snažia o vytvorenie funkčného prototypu, ktorý umožní vážiť vozidlá pomocou senzorov integrovaných v cestnej komunikácii. Autá bude možné vážiť bez toho, aby ich bolo potrebné zastaviť.

Simulujú prácu vývojárov

Študentov vedie docent Tibor Krajčovič. Ich úlohou je simulovať prácu vývojárskych tímov a riešiť problémy, ktorým aktuálne čelia firmy pôsobiace v IT sektore. Aj tu sa cení dosiahnutý stupeň inovácie, ktorý je dôležitý pre hladký rozbeh start-upu. Minulé ročníky potvrdili, že dobré nápady nezostávajú len na papieri a našli svoje uplatnenie v praxi.

Reálne skúsenosti v reálnom svete môžu čerpať aj študenti v rámci projektu týkajúceho sa váženia áut. Rozbehnutá je spolupráca so spoločnosťou Kistler. Ponúka na trhu riešenie, ktoré je schopné zbierať a spracúvať dopravné údaje, ako hmotnosť, rýchlosť, rozmery, počet náprav vozidiel bez toho, aby bola ovplyvnená plynulosť cestnej premávky. Systém funguje na báze senzorov, ktoré sú integrované priamo vo vozovke. Dáta sú spracované v reálnom čase a získavajú sa tak údaje o jednotlivých vozidlách. 

Poďme na ďalekú cestu až do Brazílie

Spoločnosť má k dispozícii testovacie zariadenie umiestnené v Brazílii, ktoré využíva na zbieranie dát. „Študenti budú mat prístup k tomuto zariadeniu,“ uviedol Zdenko Bačík, Team Leader SW Development spoločnosti Kistler v Bratislave.

Úlohou študentov je vytvoriť prototyp, ktorý nahradí síce moderné, no komplikované algoritmické výpočty neurónovou sieťou. „Navrhovane riešenie má byť ,proof of conceptʽ, či využitie neurónových sietí bude možné aplikovať pre váženie vozidiel. Súčasné funkčné riešenie má určité limity, ktoré by neurónové siete mohli vyriešiť,“ vysvetlil Zdenko Bačík.

Tento rok riešia študentské tímy STU v rámci predmetu Tímový projekt celkovo 22 projektov. Dynamické váženie vozidiel počas premávky je jedným z nich.

 

Informácie poskytol: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. a tiež Ing. Zdenko Bačík

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay/Jonbosilver/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky