Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aj Ty v IT podporí vďaka grantu od Google.org 5-tisíc dievčat, ktoré nahliadnu do sveta programovania

VEDA NA DOSAH

Petra Kotuliaková, riaditeľka neziskovej organizácie Aj Ty v IT

Aj Ty v IT ako prvá nezisková organizácia na Slovensku získala finančný grant od spoločnosti Google.org vo výške vyše 200-tisíc eur. Prostredníctvom grantu, ako aj vďaka ďalšej pomoci zo strany Googlu vo forme expertízy, nástrojov a dobrovoľníkov, sa Aj Ty v IT môže zamerať na svoj primárny cieľ, ktorým je zatraktívnenie programovania a počítačových vied medzi stredoškoláčkami. Projekt sa však sústredí na celý ekosystém, okrem stredoškoláčok osloví aj rodičov a učiteľov, ktorí majú vplyv na rozhodnutie dievčat o ich budúcom štúdiu a kariére.

Počas trojročného obdobia plánuje Aj Ty v IT osloviť takmer 5-tisíc stredoškoláčok po celom Slovensku prostredníctvom workshopov zameraných na základné programovacie zručnosti a zároveň chce vyškoliť tisíc dievčat v pokročilých programovacích zručnostiach v rámci „Programovacej skupiny“.

„Nezisková organizácia Aj Ty v IT má za sebou pozitívne výsledky v oblasti prípravy žien pre kariéru v IT,“ vysvetľuje Stuart Mclaughlin, senior regionálny manažér Google.org, výber tejto slovenskej neziskovky organizáciou Google.org. „Aj Ty v IT dokáže vybaviť svojich študentov konkrétnymi zručnosťami vyžadovanými IT odvetvím a my sme chceli podporiť ich ambicióznu víziu,“ dodáva Stuart Mclaughlin.

Zastúpenie žien na pozícii „IKT špecialista“ je na Slovensku najnižšie spomedzi EÚ28 (len 9,2%, zdroj). IKT sektor však trpí nedostatkom žien na celom svete a vo všeobecnosti nie je práca v ňom vnímaná ako vysnívaná ženská kariéra. Stojí za tým mnoho faktorov. V momente, kedy sa dievčatá rozhodujú o smerovaní svojho života, sú obklopované mnohými vplyvmi. Ich rozhodnutie závisí od toho, aké predmety majú v škole rady, no je tu aj ich sociálne a akademické okolie, ktoré istým spôsobom vplýva na ich rozhodnutie. Nedostatkom digitálnych zručností trpí oveľa vyššie percento žien ako mužov, následkom čoho prichádzajú ženy o mnohé príležitosti dostupné na pracovnom trhu.

„Prostredníctvom programu Grow with Google sme poskytli mladým ľuďom a podnikateľom široký výber nástrojov, ktoré pomáhajú rozvíjať profesionálne digitálne a podnikateľské zručnosti. Ku dnešnému dňu sa nám podarilo vyškoliť viac ako 38-tisíc Slovákov, pričom ďalších 20-tisíc ešte stále študuje. Prieskum, ktorý sme si nechali vypracovať, ukázal, že osvojenie si digitálnych zručností malo na ich životy významný vplyv. 17 856 respondentov uviedlo, že sa im vďaka týmto školeniam zdvihlo sebavedomie a takmer 2 000 si vďaka novo nadobudnutým znalostiam našlo ľahšie prácu. Vzhľadom na ďalšiu podporu slovenskej digitálnej ekonomiky sa tento rok zameriame na lokálnych vývojárov a start-upy, ako aj na zvýšenie ich programovacích a podnikateľských zručností. Lokálne start-upy ďalej podporíme aj globálnym mentoringovým programom, ktorého súčasťou je pobyt v Silicon Valley, ako aj polročný mentoring a ponúkneme tiež bezplatné programovacie štipendiá,“ hovorí Rasťo Kulich, riaditeľ slovenského Googlu.

Na Slovensku sa len veľmi malý počet stredoškoláčok rozhodne pre štúdium tzv. STEM predmetov (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) na vysokej škole. Na základe štatistík študuje na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave a Fakulte riadenia a informatiky UNIZA len 12 % študentiek. Aj Ty v IT sa snaží túto situáciu pozitívne zmeniť tým, že svoje aktivity zameriava práve na stredoškoláčky, ktoré sa rozhodujú o svojej budúcnosti. Svojím projektom sa snažia osloviť dievčatá a umožniť im prístup k technologickému vzdelaniu a základným IT zručnostiam.

„Sme príliš malá krajina, aby sme mohli mrhať ženskými talentami. IT kariéra je vhodná pre ženy i pre mužov, no príliš veľa stereotypov a obáv dievčatám a ženám bráni v ich vlastnom rozvoji. Cieľom Aj Ty v IT je, aby počet žien v IT oblasti na Slovensku dosiahol aspoň 40 % z celkového počtu zamestnancov. Verím, že aj s aktuálnou podporou z Google.org sa nám tento stav podarí dosiahnuť,“ hovorí Petra Kotuliaková, riaditeľka neziskovej organizácie Aj Ty v IT.

stredoškoláčky, ktoré absolvovali jeden z workshopov

Ako už bolo spomenuté, hlavnou cieľovou skupinou sú v rámci projektu s podporou Googleu.org najmä stredoškoláčky, ktorým pri rozhodovaní sa o štúdiu na vysokých školách chýbajú silné ženské vzory ztzv. odborov STEM a takisto sú tu aj priatelia a rodičia, ktorí majú svoj vplyv na ich rozhodnutie. Ďalším problémom je aj nižšia úroveň hodín informatiky na stredných školách. Ďalšou cieľovou skupinou projektu sú rodičia, keďže ide o generáciu, ktorá nevyrastala v obklopení IT zariadení, z čoho vyplýva, že disponujú nedostatkom informácií ohľadom príležitostí v IT odvetví na Slovensku či v zahraničí. Oba tieto faktory prispievajú k tomu, že svoje dcéry skôr od tohto smeru odrádzajú. Treťou, nemenej významnou, ak nie prioritnou cieľovou skupinou projektu sú učitelia. Nezisková organizácia Aj Ty v IT eviduje záujem zo strany škôl a učiteľov so žiadosťou o organizáciu workshopov, kde pomáha učiteľom s postupom a motiváciou študentiek pre toto štúdium a odvetvie. Ide o dôležitú cieľovú skupinu, pretože učitelia sú v priamom kontakte s dievčatami a ich rodičmi a tak dokážu vytvoriť najlepšie zázemie pre tento druh workshopov.

Ako už bolo spomenuté, hlavnou cieľovou skupinou sú v rámci projektu s podporou Googleu.org najmä stredoškoláčky, ktorým pri rozhodovaní sa o štúdiu na vysokých školách chýbajú silné ženské vzory ztzv. odborov STEM a takisto sú tu aj priatelia a rodičia, ktorí majú svoj vplyv na ich rozhodnutie. Ďalším problémom je aj nižšia úroveň hodín informatiky na stredných školách. Ďalšou cieľovou skupinou projektu sú rodičia, keďže ide o generáciu, ktorá nevyrastala v obklopení IT zariadení, z čoho vyplýva, že disponujú nedostatkom informácií ohľadom príležitostí v IT odvetví na Slovensku či v zahraničí. Oba tieto faktory prispievajú k tomu, že svoje dcéry skôr od tohto smeru odrádzajú. Treťou, nemenej významnou, ak nie prioritnou cieľovou skupinou projektu sú učitelia. Nezisková organizácia Aj Ty v IT eviduje záujem zo strany škôl a učiteľov so žiadosťou o organizáciu workshopov, kde pomáha učiteľom s postupom a motiváciou študentiek pre toto štúdium a odvetvie. Ide o dôležitú cieľovú skupinu, pretože učitelia sú v priamom kontakte s dievčatami a ich rodičmi a tak dokážu vytvoriť najlepšie zázemie pre tento druh workshopov

*********************************************

O Aj Ty v IT

Aj Ty v IT je občianske združenie založené v roku 2012, s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v ich záujme o informačné technológie. Od tejto doby organizácia pracuje na znížení rodovej nerovnosti v technologickom sektore na Slovensku, zvyšujúc počet žien na IT pozíciách. Organizuje praktické workshopy, prezentuje ženské vzory, publikuje materiály o IT pozíciách. Aj Ty v IT inšpiruje a vzdeláva dievčatá a ženy,  aby mohli úspešne budovať svoju kariéru v IT oblasti. 

O Google.org

Google.org, filantropická vetva spoločnosti Google, podporuje neziskové organizácie, ktoré riešia humanitárne problémy všade na svete. Pri riešení týchto globálnych výziev uplatňujú škálovateľné a dátami podložené inovácie. Ich pokrok urýchľujeme tým, že im poskytujeme jedinečnú kombináciu podpory, ktorá zahŕňa finančné prostriedky, produkty a odborné znalosti dobrovoľníkov spoločnosti Google. Podporujeme tých ľudí a organizácie, ktoré prešli od slov k činom a ktoré majú vďaka svojej práci významný dopad na komunity, ktoré reprezentujú. Ich práca má potenciál viesť k zmysluplným zmenám. Snažíme sa vytvoriť svet, ktorý je miestom pre všetkých. Veríme, že technológie a inovácie môžu mať pozitívny dopad na tieto kľúčové oblasti: vzdelávanie, ekonomické príležitosti, inklúzia a pomoc v krízových situáciách. 

 

Informácie a foto poskytla: Daša Tkáčová, Grayling Slovakia

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky