Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

3D simulovaný robotický futbal

VEDA NA DOSAH

nimbro robot

O vylepšenie doterajšieho hráča robotického futbalu pre 3D simuláciu na úrovni základných schopností a taktiky sa snažia študenti Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave v rámci predmetu Tímový projekt. Zároveň je ich zámerom zaintegrovať schopnosti z najnovších úspešných diplomových prác. Dôležitým cieľom je tiež ďalší vývoj podporných nástrojov a udržiavanie aktualizovanej on-line dokumentácie.

Ide o projekt 3D simulovaný robotický futbal [3D futbal], v rámci ktorého je vedúcim tímu Ing. Ivan Kapustík. Ako povinné technológie sú určené Java, dokuWiki; podľa tvorcov projektu je popri tom vhodné mať základné znalosti priestorovej geometrie a mechaniky, a rovnako aj moderných prístupov robotiky a umelej inteligencie.

robotický futbal„Ide o zaujímavý projekt, kde je možné vyskúšať si veľké množstvo rôznych prístupov od umelej inteligencie a robotiky až po návrh softvérových súčastí,“ uvádzajú realizátori projektu.

Téme RoboCup, presnejšie lige simulovaného robotického futbalu, sa študenti STU v Bratislave venujú už viacero rokov. Tímy študentov sa snažia vytvárať a vylepšovať programy, ktoré simulujú správanie sa futbalového hráča. Každý tím sa v rámci obmedzení, určenými pravidlami hry futbal a špecifikami simulačného prostredia, snaží vytvoriť čo najlepšieho hráča. Mužstvo, vytvorené z takýchto hráčov, by malo vyhrať nad mužstvom súpera.

O súťaži a doterajšej činnosti je možné dozvedieť sa aj na stránke STU v Bratislave turnaj v simulovanom robotickom futbale. 

Podrobnejšie informácie o fakultnom hráčovi a 3D simulovanom futbale sú dostupné na Wiki fakultného hráča.

Hlavným cieľom projektu je vylepšiť doterajšieho hráča pre 3D simuláciu (ide o simuláciu fyzického tela a pohybov humanoidného robota), ktorý dokáže využívať možnosti poskytované simulačným prostredím. Úlohou je naštudovať robotický futbalhráča vytvoreného na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave v minulom roku, podľa potreby refaktorovať zdrojový kód, aby ho bolo možné rozšíriť o nové schopnosti a možnosti. „Je dôležité vylepšiť orientáciu hráča a za pomoci výsledkov z viacerých úspešných diplomových a aj bakalárskych prác je potrebné vytvoriť pohyby, ktoré dynamicky reagujú na zmenu prostredia – udržujú hráča stabilného a vedia svoje parametre (smer, veľkosť, rýchlosť) meniť podľa potreby. Nové schopnosti hráča treba systematicky začleniť do architektúry hráča, overiť hlavne ich spoľahlivosť a využiť ich pri rozhodovaní. Je nevyhnuté použiť moderné prístupy robotiky a umelej inteligencie,“ podotkli realizátori projektu.

Samotné rozširovanie a trénovanie hráča by malo byť robené s trvalým dôrazom na prehľadnosť a rozširovateľnosť výsledného riešenia tak na úrovni návrhu, ako aj na úrovni implementácie.

Medzi ďalšie odporúčania pre študentov patrí, že je potrebné naďalej vylepšovať a využívať podporné nástroje, akými sú testovací framework a vizualizátor vnútorného stavu hráča. Treba tiež udržiavať podporu spoločných knižníc pre tieto aplikácie a hráča, aby bol ich vývoj vzájomne konzistentný a neprogramovali sa rovnaké veci viacnásobne. Súčasťou podpory je aj úprava a dopĺňanie Wiki. Očakáva sa spolupráca s diplomantmi a bakalármi.

*********************************************

Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Tento rok riešia študentské tímy 27 projektov.

Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: http://www.robocup.org/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky