Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Energetický slovník

VEDA NA DOSAH

Čo je energetický slovník?

Energetický slovník možno charakterizovať ako zdroj informácií, týkajúci sa energetiky. „Ukrýva“ v sebe 820 termínov a nielen to. Niektoré z nich, sú obohatené o schémy, grafy, obrázky či ilustrácie. Je možné ho tak vo všeobecnosti označiť za interesantný slovník, spracovaný pútavou formou.

Slovník je zacielený, resp. adresovaný žiakom základných, stredných škôl a v neposlednom rade aj študentom bakalárskeho štúdia.

Energetický slovník má študujúcemu objasniť základné pojmy v energetike. Treba však podotknúť, že nepokrýva celú problematiku energetiky, napriek snahám autorov. Slovník je prístupný v online verzii na http://uef.fei.stuba.sk/moodleopen/course/view.php?id=11

Zdroj: http://uef.fei.stuba.sk/moodleopen/course/view.php?id=117

(BK)

 Energetický slovník

Zdroj: http://uef.fei.stuba.sk/moodleopen/course/view.php?id=117

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky