Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Súťaž Mladých elektronikov má svojich víťazov

VEDA NA DOSAH

Prvé miesto obsadil študent z Košíc.

Opravár rozoberajúci matičnú dosku počítača. Zdroj: iStockphoto.com

Súťaž Mladých elektronikov Skills Slovakia sa tento rok kvôli pretrvávajúcej pandémii spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 konala online.

Svoje zručnosti a vedomosti si počas online prenosu zmeralo 41 žiakov prvých a druhých ročníkov stredných odborných škôl.

O konečnom poradí rozhodla funkčnosť (50 bodov) a vizuálna kvalita spájkovania, ale aj celkový vzhľad a čas zhotovenia výrobku (20 bodov). Do hodnotenia sa započítali aj teoretické vedomosti, za ktoré mohli súťažiaci získať 30 bodov.

Výrobok nakoniec fungoval podľa zadania 14 žiakom.

Najlepšie v súťaži dopadol Martin Gubík zo SPŠE z Košíc, ktorý obsadil prvé miesto. Druhé miesto patrí Martinovi Husárovi zo SPŠSaE v Nitre a tretie miesto získal Matúš Moravčík zo SPŠE Hálová v Bratislave.

Organizačným a metodickým garantom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže. Odborným gestorom je Slovenská spoločnosť elektronikov a technickú podporu zabezpečilo Centrum vedecko-technických informácií – Školské výpočtové stredisko, Banská Bystrica.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

(DK)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.