Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Štvrtá priemyselná revolúcia

VEDA NA DOSAH

Štvrtá priemyselná revolúcia: Vízia digitálneho podniku

Pre pojem Industrie 4.0 zatiaľ neexistuje presná definícia. Možno preto, že ide o široký koncept a jeho obsah sa mení s vývojom technológií. Výsledná podoba nových tovární, ktoré z neho vzniknú , preto ešte nie je presne známa. Isté je len je to, že o niekoľko rokov priemyselné fabriky v dnešnej podobe prestanú existovať.

Vďaka novým technológiám v rámci konceptu Industrie 4.0 sa továrne stanú rekonfigurovateľné, budú schopné sa rýchlo transformovať a využitie umelej inteligencie spôsobí, že ich správanie sa bude čoraz viac podobať živým organizmom.

Internet vecí prinesie do fabrík zásadnú zmenu. Výrobok sa stane centrálnym prvkom výroby a sám bude riadiť spôsob svojho spracovania.

Najčastejšie používaný názov pre štvrtú priemyselnú revolúciu – Industrie 4.0 – prezrádza dve dôležité okolnosti. Namiesto angličtiny používa nemčinu, čo dnes vo svete hi-tech nebýva zvykom (hoci sa rýchlo presadzuje aj označenie Industry 4.0), lebo koncept má pôvod v Nemecku. Vznikol na podnet nemeckej vlády na začiatku tohto desaťročia, keď analyzovala dôsledky nových technológií na hospodárstvo krajiny. Cieľom je vrátiť priemyselnú výrobu späť do Európy, prirodzene na technologickej úrovni, ktorá produktivitou môže konkurovať lacným krajinám. K iniciatíve sa pridali významné nemecké koncerny. Podľa štúdie spoločnosti PricewaterhouseCoopers chce nemecký priemysel do roku 2020 do riešení a aplikácií v rámci konceptu Industrie 4.0 každoročne investovať 40 miliárd eur. Číselný údaj 4.0 v názve znamená, že prináša štvrtú etapu priemyselnej revolúcie. Vyvolalo ju rozšírenie internetu a všadeprítomná digitalizácia.

Inteligentné fabriky

Základom štvrtej etapy priemyselnej revolúcie je internet vecí. V najbližších desiatich rokoch budú všetky stroje i niektoré súčiastky v nich schopné spolu komunikovať. V spojení s ďalšími technológiami ako digitálnym podnikom, inteligentnými robotmi spolupracujúcimi s ľuďmi, obrovským množstvom dát, strojovým učením či prvkami umelej inteligencie získa výroba schopnosť samoriadenia a samoorganizácie. Pôjde o systém s decentralizovaným riadením a autonómnym rozhodovaním – vznikne inteligentná fabrika, ktorú odborníci označujú pojmom kyberneticko-fyzikálny systém.

Produktivita priemyslu raketovo porastie: čas uvedenia nového produktu na trh sa skráti na viac ako polovicu a výrobcovia budú schopní rýchlo reagovať na požiadavky trhu. Zákazníci získajú individualizovaný a špecializovaný tovar za cenu na úrovni masovej produkcie. Radikálnou zmenou bude tiež vtiahnutie dodávateľov i zákazníkov do tohto procesu, čo ďalej zvýši flexibilitu i efektívnosť – očakáva sa, že produktivita priemyslu porastie o 30 až 40 %.

Štvrtá priemyselná revolúcia

Šanca pre Európu a Slovensko

Každá revolúcia má svojich hrdinov. Nositeľmi prvej priemyselnej revolúcie boli banskí a strojní inžinieri, druhá vyniesla na výslnie vynálezcov, konštruktérov a manažérov výroby, tretia špecialistov na informačné technológie. Štvrtú ovládnu experti, schopní prepojiť informačné technológie, umelú inteligenciu, mechanickú a inžiniersku stránku výroby. Pôjde o technické vzdelanie s úplne novými kvalifikačnými nárokmi.

Európa má šancu stať sa priekopníkom nového priemyslu – od väčšiny ostatného sveta sa líši vysokou tvorivosťou, technickým vzdelaním a priemyselnou tradíciou. Koncept Industrie 4.0 je príležitosťou aj pre Slovensko. Spracovateľský priemysel má, podobne ako v Nemecku, u nás vyššie zastúpenie v hospodárstve ako vo vyspelých štátoch EÚ 15 a vo výrobe automobilov priemer vyspelej Európy dvojnásobne prevyšujeme.

Technológie pre novú priemyselnú revolúciu

Viaceré technológie vyvíjané v rámci konceptu Industrie 4.0 sú už dnes k dispozícii, na vývoji ďalších sa intenzívne pracuje. Vďaka nim sa celé továrne stanú rekonfigurovateľné, budú schopné sa rýchlo transformovať a využitie umelej inteligencie spôsobí, že ich správanie sa bude čoraz viac podobať živým organizmom. Podmienkou je, aby v inteligentnej fabrike došlo k ich prepojeniu. Spoločne prinesú úplne novú kvalitu do priemyselnej výroby.

 

Spracoval: Vladimír Ješko, CVTI SR

Foto: Siemens

Ilustrácia: Marcela Pekarčíková

Uverejnil: MZ

 

Viac o štvrtej priemyselnej revolúcii, ako aj o iných zaujímavých témach, sa dočítate v časopise Quark (číslo 12/2016), ktorý nájdete v novinových stánkoch alebo si ho môžete predplatiť v elektronickej alebo papierovej verzii na www.quark.sk.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky