Značka: Zuzana Gdovinová

Prelomový výskum na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach k včasnej diagnostike Parkinsonovej choroby

Hýbete sa v spánku a kričíte zo sna? Možno máte „Parkinsona“... Cieľom základného výskumu realizovaného na Lekárskej fakulte UPJŠ v...

| Marta Bartošovičová

Pripomíname si Svetový deň cievnych mozgových príhod

Neurologická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a UNLP Košice sa dlhodobo venuje problematike cievnych mozgových príhod (CMP). Prednostka Lekárskej...

| Marta Bartošovičová