Značka: Eva Miadoková

Viete kto objavil najpresnejší spôsob opravy genetickej informácie zapísanej v DNA známej ako CRISPR/Cas9?

Označenie CRISPR/Cas9 nie je žiadnym tajným kódom, ale názov pre novú, prevratnú metódu molekulárnej biológie a genetiky, pomocou ktorej možno veľmi...

| Eva Miadoková

Prečo hovoria genetici o dvoch tvárach selénu?

Selén (Selenium, Se) – stopový nekovový prvok s atómovým číslom 34 – je dôležitý pre zdravie človeka. Je súčasťou mnohých kľúčových...

| Eva Miadoková

Pohlavnosť z  aspektu vedeckých poznatkov

Problematika pohlavnej diferenciácie (t. j. vývojového procesu, ktorý v konečnom dôsledku spôsobuje podstatné  rozdiely medzi samčími a  samičími jedincami), mechanizmus determinácie (určovania) samčieho a samičieho pohlavia,...

| Eva Miadoková

Viete čo spôsobujú neviditeľní zabijaci nazývaní prióny ľuďom a zvieratám?

Prióny, t. j. infekčné bielkoviny, ktorých rozmery sú pod hranicou rozlišovacej schopnosti svetelného mikroskopu i napriek tomu, že nepatria medzi živé...

| Eva Miadoková

Sebecký gén – dôkaz skutočnosti, že nie je sebectvo ako sebectvo

Čo sa dozvedáme o sebectve z citátov známych osobností? „Sebectvo je jed každého priateľstva.“ (Honoré de Balzac) „Viac krutosti ako zloba napácha sebeckosť.“ (Rochefoucauld)  „Všetci sme...

| Eva Miadoková

Molekula RNA – najprv nedoceňovaná, neskôr konečne uznávaná

Ribonukleová kyselina (RNA – z angl. ribonucleic acid) bola v minulosti vedeckou obcou značne podceňovaná „vďaka“ tomu, že mnohé z jej funkcií...

| Eva Miadoková

Môže byť molekula života, t. j. DNA aj trojvláknová?

Pri všetkých známych bunkových formách života je genetická informácia uložená v dvojvláknovej molekule DNA. Výnimkou môžu byť niektoré nebunkové organizmy – vírusy,...

| Eva Miadoková

Až Nobelova cena odhalila verejnosti prínos Jacoba a Monoda pre genetiku

Poznaj históriu genetiky, lepšie sa v nej zorientuješ v súčasnosti a uplatníš v budúcnosti. Kedy sa začala písať história genetiky?...

| Eva Miadoková

Molekula DNA oslavuje jubileum

25. apríl 2018 predstavuje pre „molekulu života“, resp. DNA významný medzník. Pripomíname si 65. výročie jedného z najväčších vedeckých objavov...

| Eva Miadoková

Dilema piť či nepiť? Ako ju vníma genetik

Alkohol je v súčasnom období jednou z najprístupnejších a najrozšírenejších návykových látok na svete. Na Slovensku predstavuje popri nikotíne druhú najčastejšie akceptovanú, legalizovanú...

| Eva Miadoková