Značka: energetika

30Sep
Konferencia | Bratislava

registrácia|konferencia|Conference Set Plan and CEEC 2017

Conference Set Plan and Centtral European Energy Conference 2017, Bratislava, 29.11.2017 - 1. 12. 2017   The 10th annual SET...

Najlacnejšia energia je tá, ktorú ušetríme

Hovorí sa, že najlacnejšia energia je tá, ktorú ušetríme. Nové technológie nám umožňujú čoraz účinnejšie využívať primárne zdroje energie, čím...

| Monika Tináková

Skrotiť vietor nie je jednoduché

Myšlienka využitia sily vetra – energie ktorú máme k dispozícii takpovediac zadarmo – je veľmi lákavá a v poslednom čase...

| VEDA NA DOSAH

Druhá šanca

Uvažujete nad univerzitou? Vďaka škole, ktorá je tretia najatraktívnejšia na Slovensku, nebudete mať v budúcnosti núdzu o prácu! Študovať alebo hneď pracovať...

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Magnetická neviditeľnosť: kvapalný dusík, supravodiče a magnetické pole

Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. (1952) je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT (1971 – 1976), po ukončení nastúpil na Elektrotechnický ústav...

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Parné a spaľovacie turbíny pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla

doc. Ing. František Urban, CSc. je prodekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Ústavu tepelnej energetiky. Vyštudoval Slovenskú strojnícku univerzitu v...

| VEDA NA DOSAH