Značka: dieťa

Beáta Matušáková – nominovaná na Slovenku roka 2018

PaedDr. Beáta Matušáková, zriaďovateľka Regionálneho centra autistov v Žiline, dlhé roky sa venuje deťom s touto poruchou. Pripravila projekt Súkromnej...

| Marta Bartošovičová

Alexandra Kolenová – nominovaná na Slovenku roka 2018

Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb...

| Marta Bartošovičová

Alena Petáková – nominovaná na Slovenku roka 2018

Mgr. Alena Petáková, riaditeľka Základnej školy v Bratislave – Lamači. Ako prezidentka Združenia základných škôl Slovenska háji záujmy základných škôl pri...

| Marta Bartošovičová

Silvia Toporcerová – nominovaná na Slovenku roka 2018

Doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA, gynekologička, uznávaná odborníčka v oblasti gynekológie a asistovanej reprodukcie, odborný garant v Centre asistovanej...

| Marta Bartošovičová

Požiadavka ukotvenia roly matky v manželstve slabne

Medzi hodnotami Európanov má najvýznamnejšie postavenie rodina. Sociologický ústav SAV preto pri príležitosti Dňa matiek zverejňuje názory verejnosti, ktoré ukazujú...

| VEDA NA DOSAH
04Máj
Workshop | Bratislava

registrácia|workshop|Digitálna fabrikácia pre deti vo FabLabe (2018-05)

Digitálna fabrikácia je krúžok pre deti realizovaný tvorivou dielňou FabLab. Je určený deťom vo veku od 9 do 15 rokov...

Deň Európy 2018 v Bratislave, Košiciach a v Prešove

Deň Európy je oslavou mieru a jednoty v Európe. Na Slovensku ho v tomto roku oslávime v dvoch termínoch, a to...

| Marta Bartošovičová

Medici vyučovali deti i dospelých v košickej Škole zdravia

Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou zorganizovali 3. ročník Školy zdravia, ktorého...

| Marta Bartošovičová
30Mar
Workshop | Bratislava

registrácia|workshop|Digitálna fabrikácia pre deti vo FabLabe (2018-03-30)

Digitálna fabrikácia je krúžok pre deti realizovaný tvorivou dielňou FabLab. Je určený deťom vo veku od 9 do 15 rokov...

Jupiterra

Vzniká detské vzdelávacie centrum Jupiterra pre 21. storočie

Jupiterra bude inovatívne detské vzdelávacie centrum v Bratislave, ktoré v rámci voľného času poskytne zábavnou formou pre deti vo veku...

| VEDA NA DOSAH