Rok 2017 – Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj

15. feb. 2017 • Iný

Rok 2017 – Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj

Otázka odstraňovania chudoby, ochrany životného prostredia, zlepšenia kvality života ako aj uľahčenie ekonomickej emancipácie žien a mladých ľudí – toto všetko môže turizmus priaznivo ovplyvniť. Aj z tohto dôvodu Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) vyhlásilo rok 2017 za Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj.

Vyhlásením roku 2017 za obdobie, ktoré má prostredníctvom turizmu a vzájomného spoznávania rôznych kultúr a krajín zlepšiť situáciu najmä v menej rozvinutých krajinách, chce OSN pripomenúť význam a zmysel turistického ruchu na medzinárodnej úrovni. Za podstatu turistického ruchu považuje skutočnosť, že podporuje a napomáha porozumeniu medzi národmi, umožňuje spoznávať kultúrne dedičstvo a rôzne civilizácie a tým významne prispieva k posilneniu mieru vo svete.

Päť dôležitých oblastí

Podmienka trvalo udržateľného rozvoja, má za cieľ nielen sprístupniť rôzne krajiny a ich lokálne tradície, zvláštnosti, gastronómiu, kultúrne pamiatky a prírodné krásy, ale tieto aktivity vykonávať tak, aby ciele turistického ruchu ostali zachované, nezmenené a nepoškodené aj pre nasledujúce generácie. Verejnosť, návštevníci, ako aj hostiteľské krajiny majú využiť všetky možnosti, aby z cestovného ruchu vytvorili katalyzátor zmien, ktoré povedú k pozitívnym krokom. Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj je zameraný na päť dôležitých oblastí: udržateľný inkluzívny ekonomický rast, sociálnu inklúziu, zamestnanosť a odstraňovanie chudoby, rozumné používanie zdrojov, ochranu životného prostredia a klimatické zmeny, na kultúrne hodnoty, diverzitu a dedičstvo a napokon na vzájomné porozumenie, mier a bezpečnosť.

Spoznať, porozumieť, podporiť

Svetová organizácia cestovného ruchu – UNWTO očakáva, že Medzinárodný rok 2017 povzbudí zúčastnené strany a jednotlivé krajiny k novým politikám cestovného ruchu, k prehodnoteniu obchodných praktík, a Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvojzodpovednejšiemu správaniu sa spotrebiteľov v zmysle trvalo udržateľného rozvoja. Rozvoj cestovného ruchu vo významnej miere ovplyvňuje zvýšenie verejných príjmov a umožňuje investície do miestnej infraštruktúry. V oblastiach, ktoré nie sú hospodársky rozvinuté poskytuje potrebné pracovné miesta, čím napomáha k zvyšovaniu kúpyschopnosti obyvateľstva. V rámci sociálnych štruktúr je turistický ruch významným stabilizačným faktorom a predstavuje platformu pre udržiavanie pôvodných remesiel, umenia a tradícií. Z environmentálneho pohľadu predstavuje turistický ruch dôležitý fenomén pri zachovávaní historických pamiatok, prírodných rezervácií, k výstavbe alebo k rekonštrukcii objektov a infraštruktúry.

Svetová organizácia cestovného ruchu bola zvolená a poverená organizáciou podujatí v rámci Medzinárodného roku trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj, v spolupráci s vládami jednotlivých krajín, organizáciami pôsobiacimi v rámci systému OSN, ďalšími medzinárodnými aj regionálnymi organizáciami a všetkými ostatnými stranami zainteresovanými v danej oblasti.

 

Spracovala: Barbora Hrvolová

Zdroj / Foto:UNWTO (http://www2.unwto.org/en)

Uverejnila: ZVČ

Súvisiace:

Hore
Aurelium - centrum vedy
Quark_2020
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Šošovkostroj vznikol na Štedrý deň.
Zistite viac