Publikácia ERC: Ten years 2007 – 2017 Ten portraits

03. mar. 2018 • Iný

Publikácia ERC: Ten years 2007 – 2017 Ten portraits

Za posledných desať rokov Európska rada pre výskum (ERC) podporila vysoko kvalitné výskumné projekty, ktoré využívajú tisícky ľudí v celej Európe. Táto kniha ponúka desať názorov na toto úsilie.

Názory pochádzajú od vedcov, ktorí sa snažia posunúť hranice vedomostí. Pochádzajú od podnikateľov, ktorí preklápajú zistenia výskumných pracovníkov do nových ekonomických aktivít a činností, a tie vytvárajú kvalitné pracovné miesta. Pochádzajú od pacientov, ktorí vkladajú svoje nádeje do vedeckých prielomových objavov, ktoré môžu zmeniť spôsob, akým ich postihujú choroby. Pochádzajú od vynikajúcich vedcov, ktorí sa starajú o to, aby sa veda stala prístupnejšou pre celú spoločnosť s jej nenahraditeľnou silou. Táto kniha predstavuje aspekt reality, ktorý je obyčajne skrytý oku verejnosti, momenty v živote jednotlivcov, ktoré robia činnosť Európskej rady pre výskum naozaj zmysluplným. Prostredníctvom týchto fotografií a krátkych textov budete mať príležitosť priblížiť sa k niektorým menej viditeľným stránkam, ktoré činnosť ERC posilňuje.

Obálka publikácie: Ten Years - Ten Portraits (2007 - 2017) Zdroj: EU Bookshop

Budete vnímať vášeň, kreativitu, ambície, vytrvalosť, sebavedomie, ktoré títo vedci vyžarujú. A jedna vec, ktorú si všimnete vo všetkých vizuálnych a textových svedectvách protagonistov – podnikateľky z Lisabonu, pacientky s Parkinsonovou chorobou z Dánska, nositeľa Nobelovej ceny z Holandska a všetkých ostatných – je ich nepolapiteľná zvedavosť, ich základná túžba vedieť.

Ako sa vyjadrila poľská vedkyňa Magdalena Król (Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences, Poland) o grante, ktorý získala z ERC:Grant ERC je veľmi prestížny, je to prvýkrát, čo niekto z mojej univerzity dostal tento grant. Získanie grantu ERC mi tiež umožnilo prilákať niektorých dobrých výskumníkov zo západnej Európy, aby prišli do Poľska a robili tu výskum. A vybudovať naozaj dobrý tím. Som príliš skromná povedať, že moja metóda by mohla revolučným spôsobom zmeniť liečbu rakoviny, ale dúfam v to.“

Granty ERC

Európska výskumná rada (European Research Council, ERC) vznikla v r. 2007 – granty boli financované zo 7. rámcového programu EÚ. V programe Horizont 2020 tvorí ERC nezanedbateľnú časť priority Excelentná veda s rozpočtom 13,1 mld. Euro. ERC financuje špičkový bádateľský výskum (frontier research, t. j. výskum smerujúci za hranice poznania v danom odbore), a to naprieč všetkými odbormi. Nepodporuje siete alebo medzinárodné konzorciá, ale individuálneho riešiteľa (Principal Investigator, PI) a jeho výskumné tímy. Riešiteľ môže byť akejkoľvek národnosti, ale zvolená hostiteľská inštitúcia sa musí nachádzať v členskom štáte EÚ popr. v krajine asociovanej k rámcovému programu EÚ. Jediným kritériom hodnotenia je vedecká excelentnosť – ako návrhu projektu, tak samotného riešiteľa. To, okrem predchádzajúcich výsledkov v odbore predpokladá, že výskumní pracovníci prídu s úplne novou revolučnou myšlienkou, ktorá nie je len pokračovaním ich predchádzajúcich úspechov a ktorá môže výrazne ovplyvniť daný odbor, posunúť jeho hranice či otvoriť nové výskumné perspektívy.

Granty ERC sľubujú prestíž a dostatok finančných prostriedkov pre nerušený výskum. Napriek tomu, že sa rozpočet na udeľovanie ERC grantov zvyšuje, je jeho získanie veľmi náročné. Vedci sa musia presadiť v tvrdej konkurencii, čo sa slovenským výskumníkom veľmi nedarí. ERC vedie nezávislý riadiaci orgán, vedecká rada. Od januára 2014 je prezidentom ERC profesor Jean-Pierre Bourguignon. ERC s rozpočtom vo výške viac ako 13 miliárd EUR na roky 2014 až 2020 je súčasťou programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020, za ktorý je zodpovedný európsky komisár pre výskum, inovácie a vedu, Carlos Moedas.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Horizont 2020

Publikácia: Ten years 2007 – 2017 Ten portraits

Fotozdroj: Obálka publikácie EU Bookshop

Logo ERC 10 rokov (Zdroj: Časť obálky publikácie)

Táto limitovaná edícia publikácie vyšla v tomto roku. Publikáciu si môžete stiahnuť zo stránky EU Bookshop.

 

 

Hore
Aurelium - centrum vedy
Quark_2020
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Asteroidy (planétky) a kométy sú miliardy malých telies, ktoré sa nestali súčasťou planét.
Zistite viac