Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Biologicky najrozmanitejšie ekosystémy na planéte: pripomíname si Svetový deň mokradí

Justína Mertušová

Tohtoročná téma znie Mokrade a ľudský blahobyt. V rámci biodiverzity majú v prírode svoje nezameniteľné miesto.

Svetový deň mokradí 2024. Zdroj: Geneva Enviroment Network

Svetový deň mokradí 2024. Zdroj: Geneva Enviroment Network

Už viac ako 50 rokov je 2. február Svetovým dňom mokradí. Tento rok je dominantnou témou previazanosť ľudského blahobytu s mokraďami – územiami nasiaknutými alebo zaplavovanými vodou, či už trvalo, alebo sezónne.

Svetový deň mokradí podporuje dôležitosť zachovania týchto jedinečných ekosystémov pre súčasné a budúce generácie. Mokrade zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní kvality vody, podpore biodiverzity a zmierňovaní klimatických zmien.

Močiar v Louisiane. Zdroj: iStockphoto.com

Močiar v Louisiane. Zdroj: iStockphoto.com

Fakty

  • sú biologicky najrozmanitejšie ekosystémy na planéte,
  • patria k najproduktívnejším ekosystémom sveta a približne pätina ľudstva je priamo závislá od produkcie potravín práve z mokradí,
  • dokážu zadržať až 30 percent skleníkových plynov, teda viac ako dažďové pralesy,
  • v súčasnosti pokrývajú približne 6 percent zemského povrchu, na Slovensku 0,8 percenta územia.

Mokrade sú prospešné

Každý rok od roku 1997, keď sa začal oficiálne sláviť Svetový deň mokradí, využívajú vládne inštitúcie, mimovládne organizácie a občianske združenia tento deň na zvýšenie povedomia verejnosti o hodnotách mokradí a ich prínose pre našu spoločnosť. Zároveň si ním pripomíname aj Ramsarský dohovor z 2. februára 1971, keď sa v iránskom meste Ramsar podpísal Dohovor o mokradiach.

Tohtoročná téma zameraná na mokrade a ľudské blaho ukazuje, ako sú všetky aspekty nášho blahobytu spojené so zdravím svetových mokradí. Mokrade a ľudský život boli počas histórie vzájomne prepojené. Už prvé sídla vznikali na záplavových územiach, ktoré poskytovali úrodnú pôdu a prístup k zdrojom vody. Téma roku 2024 zdôrazňuje, aby sme sa kriticky pozreli na dôležitosť tohto biotopu a podnikli kroky na jeho ochranu.

Rýchlo ich strácame

Mokrade sú jedným z najohrozenejších ekosystémov. Podľa Svetového dedičstva UNESCO a Ramsarských dohovorov zmizlo od začiatku minulého storočia 64 percent svetových mokradí. Vo väčšine regiónov na celom svete naďalej ubúdajú, čo ohrozuje výhody, ktoré nám poskytujú. Podľa Global Wetland Outlook strácame mokrade trikrát rýchlejšie ako prirodzené lesy. Životne dôležitou úlohou ľudstva je preto ich ochrana, ktorá môže pomôcť dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030.

Mokrade sú ničené neudržateľnými poľnohospodárskymi postupmi, ktoré sú hlavnou príčinou ich straty odvodňovaním a zasypávaním. Mnohé z nich, najmä tie v blízkosti miest, sú tiež znečistené ľudskou činnosťou a v poslednej dobe omnoho viac znehodnocované plastmi, čo zhoršuje trojitú planetárnu krízu – zmeny klímy, straty zelene a znečistenia –, a v konečnom dôsledku ovplyvňuje ľudské zdravie.

Močiar vo Filipínach z vtáčej perspektívy. Zdroj: iStockphoto.com

Močiar na Filipínach z vtáčej perspektívy. Zdroj: iStockphoto.com

Mokrade na Slovensku

Mokrade majú mnoho podôb. Pre Slovensko sú typické rieky, lužné lesy, rašeliniská, slatiny, rybníky a podzemné vody jaskýň. V snahe ochrániť tieto krehké ekosystémy bolo na našom území vyhlásených 22 medzinárodne významných lokalít, z toho 14 je ramsarských: alúvium Rudavy, Domica, Dunajské luhy, jaskyne Demänovskej doliny, Latorica, mokrade Oravskej kotliny, mokrade Turca, Moravské luhy, Parížske močiare, Poiplie, rieka Orava a jej prítoky, Senné rybníky, Šúr, Tisa. Spolu zaberajú vyše 40 000 hektárov, čo je 0,8 percenta z územia Slovenska.

Prednosti mokradí viedli ľudí k ich vytváraniu. Typickými príkladmi sú rybníky, zavlažovaná poľnohospodárska pôda (ryžoviská), vodné nádrže, štrkoviská a kanály. Umelé mokrade sa využívajú aj na čistenie odpadovej vody či pri sanačných opatreniach, napríklad na odkalisku Lintich v Banskej Štiavnici.

Zdroj: Enviroportal, ŠOPSR, GenevaEnviromentNetwork

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky