Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V rámci súťaže PRE VODU odštartoval 4. ročník

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: voda; Pixabay.com /ronymichaud/

Súťaž PRE VODU má aj v roku 2019 svoje pokračovanie. Organizátori súťaže spustili výzvu na registrovanie situácií, ktoré je podľa zadávateľov potrebné riešiť. „Bojujete so suchom, povodňami, nadmernou spotrebou vody alebo iným problémom? Súťaž PRE VODU vám pomôže riešiť problémy s vodou. Zapojením do súťaže získate nové pohľady a riešenia spracované do formy jednoduchých štúdií, ktoré vám pomôžu efektívnejšie hospodáriť s vodou. Tieto môžete použiť podľa potrieb vašej komunity,“ uvádzajú organizátori.

Prihlásiť konkrétnu situáciu pre riešenie je možné do 3. februára 2019 prostredníctvom elektronického formuláru. Cieľom súťaže PRE VODU je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom opatrení šetrných k prírode.

„Vďaka súťaži chceme nájsť zaujímavé a inšpiratívne riešenia problémov hospodárenia s vodou, komunikovať potrebu úspor vody a potrebu efektívnych riešení nakladania s vodou. Riešenia od mladých ľudí by mohli zmeniť pohľad ďalších samospráv, škôl, úradníkov aj širokej verejnosti na udržateľné a zodpovedné spôsoby vodného hospodárstva.“ vysvetľuje Martina Paulíková, programová manažérka súťaže.

Súťaž má ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a riešenia a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach. „Tým, že zadáte do súťaže vašu situáciu, získate nové nápady a pohľady na riešenia spracované do formy jednoduchých štúdií. Tie môžete využiť tak, ako budete potrebovať,“ vyzývajú organizátori.

Témou súťaže je efektívne a k prírode šetrné hospodárenie s vodou. Situácie, ktoré chcete prihlásiť do súťaže, by sa teda mali týkať najmä prevencie povodní a sucha (zadržiavanie vody v krajine, zvýšenie/udržanie hladiny podzemných vôd, revitalizácia vodných tokov, podpora zelenej infraštruktúry a pod.); šetrného hospodárenia s vodou v sídlach (zasakovanie dažďovej vody alebo jej opätovné využitie, prírode blízke čistenie odpadovej vody a pod.); efektívneho a zodpovedného hospodárenia s vodou v poľnohospodárskej a priemyselnej výrobe; šetrného hospodárenia s vodou v poľnohospodárstve či úspor pitnej vody a využitia tzv. sivej vody v budovách.

Súťažiaci si budú môcť vybrať konkrétne zadanie ako tému pre vypracovanie súťažného návrhu v rámci tzv. otvorenej kategórie, v ktorej môžu súťažiť jednotlivci aj tímy. V rámci kategórie „študentské školské tímy“ budú skupiny študentov riešiť vybrané modelové problémy, ktoré budú vybrané organizátorom z nominovaných situácií v aktuálnom alebo v predchádzajúcich ročníkoch súťaže.

Súťaž PRE VODU vyhlásila Nadácia Ekopolis, ide už o 4. ročník. Záštitu prebral minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. „Ako vzácny zdroj, voda a jej ochrana sú pre spoločnosť Nestlé prioritou v oblasti spoločenskej zodpovednosti. V súvislosti so súťažou PRE VODU je pre nás dôležité práve spojenie reálnych riešení situácií a návrhov, ktoré pripravili študenti a mladí profesionáli. Súťaž tak dáva príležitosť aktívne sa podieľať na tejto problematike aj ďalšej generácii so záujmom o ochranu prírodných zdrojov,“ hovorí Martina Šilhánová, manažérka spoločenskej zodpovednosti Nestlé.

Uzávierka súťažných návrhov je 30. septembra 2019. Najlepšie súťažné tímy a jednotlivci postúpia do finále, ktoré sa uskutoční v druhej polovici novembra 2019. Po skončení súťaže budú môcť zadávatelia súťažné návrhy využiť pre riešenie problémov s vodou.

Do finále v rámci otvorenej kategórie postúpia najlepšie projekty, ktoré budú autori prezentovať pred odbornou porotou. Do finále v kategórii študentských školských tímov postupujú automaticky všetky riešenia od tímov. Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000,00 €. Druhé a tretie miesto budú ocenené finančnou odmenou v hodnote 500,00 € a 200,00 €. Najlepší študentský tím získa ocenenie 1 000,00 €.

 

Zdroj informácií:

https://www.sutazprevodu.sk/O-soutezi/Aktuality.aspx

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /ronymichaud/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky