Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt OpenMaker: Bio-cultivator – Urban Greenhouse Prototype

Marta Bartošovičová

Biokultivátor

Cieľom projektu bolo postaviť funkčný prototyp bio-kultivátora pre účely testovania funkčných parametrov a prezentácie pred investormi. Testovanie prototypu umožnilo vylepšiť súčasný návrh a zistiť jeho výhody a nedostatky. Manažérmi projektu sú František Tóth a Zuzana Tončíková. 

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Mohli by ste nám predstaviť váš projekt?

F. TÓTH: Náš projekt je nástroj k tomu, aby sme mohli pestovať tam, kde sa to nedá, robiť to udržateľne, slobodne, s dôrazom na budovanie vzťahu medzi človekom a prírodou. Tým nástrojom je Biokultivátor, ktorý sa stará a vytvára ideálne prostredie pre rastliny. V riešeniach sa nechávame inšpirovať prírodou a jej princípmi. Postup, ktorý sme použili pri jeho navrhovaní, sa volá Biomimicry.

M. B.: Ako vznikol váš projekt a čo vás k nemu motivovalo?

F. TÓTH: Našou motiváciou bolo reagovať na problém pestovania v mestách takým spôsobom, aby to posilnilo vzťah človeka a prírody. Chceli sme riešenie, ktoré je udržateľné, tak prečo to nerobiť tak ako to robí aj príroda? Výsledkom čoho je vízia prírody vo veľkých mestách. V roku 2015 sme sa ako skupina študentov a pedagógov zapojili do celosvetovej súťaže Biomimicry Global Design Challenge s podtitulom Food System, kde sme postúpili medzi top 7 konceptov a získali cenu publika. Od roku 2016 sa tomu venujeme intenzívnejšie. Popri práci to bolo dosť náročné, hlavne časovo, čiže sme striedali obdobia ticha a obdobia zápalu.

Rok 2016 bol pre nás zlomový, pretože sme komplexne prekopali dizajn riešenie, vytvorili nový tím a založili sme startup spoločnosť s cieľom vyvíjať tento produkt ďalej. V tom istom roku sme získali v následom Biomimicry akcelerátore ocenenie za najlepší dizajn a dostali sme sa do finále súťaže Startup Awards v kategórii Art&Design.

V strede Zuzana Tončíková a František Tóth

V pôvodnom tíme v strede Zuzana Tončíková a František Tóth

M. B.: Čo všetko si vyžadovala príprava na zhotovenie vášho biokultivátora?

F. TÓTH: Pravdu povediac, na začiatku bola vízia a spätne môžem povedať, že sme nevedeli úplne do čoho ideme, nevedeli sme aké budú niektoré veci náročné. Teraz sme ale vďační za každú skúsenosť, ktorú sme vďaka tomu prežili. Prešli sme od klasických inšpiračných rozhovorov, prieskumu riešení, cez hľadanie odpovedí, cez princípy iomimicry a testovanie rôznych materiálov. V súčasnosti sme za koncom prvej fázy a to je výroba prvého prototypu. Ešte nás ale čakajú ďalšie dve náročnejšie fázy, ktoré v priebehu dvoch rokov pripravia produkt na výrobu a predaj. Vývoj hardvéru je totiž časovo náročnejší ako pri „apkách“, kde keď niečo potrebujete opraviť, skrátka tam dáte dátový update alebo patch. Pri hardvéri je kľúčové nepodceniť vývoj na začiatku a spraviť ho poriadne, pretože sa to môže vypomstiť pri zásadných opravách.

Biokultivátor - prototyp

Biokultivátor – prototyp

M. B.: Zhoduje sa výsledný prototyp s vašou prvotnou predstavou?

F. TÓTH: Vývoj je pre nás proces, počas ktorého sme zistili čo všetko sa dá ešte vylepšiť a vyriešiť oproti prvotnému zámeru. Naša predstava sa rozšírila získanými znalosťami čiže sa dám povedať že sa zmenila ale k lepšiemu. Súčasný prototyp budeme testovať aby sme si potvrdili alebo vyvrátili naše predpoklady a už teraz vieme čo všetko vieme vylepšiť v ďalšom vývoji. 

Dizajnér František Tóth (vľavo) na Medzinárodnej konferencii OpenMaker 2018

Dizajnér František Tóth (vľavo) na Medzinárodnej konferencii OpenMaker 2018 v Bratislave

M. B.: Akú mu dávate perspektívu?

F. TÓTH: My v tom vidíme veľký potenciál. Výhodou je, že si tam vypestujete skoro čokoľvek práve kvôli kontrolovaným podmienkam pre rastlinu. Ďalšou je celoročné pestovanie. Ale nejde iba o pestovanie, ale aj o celý proces, ktorý spája kompost a samo-zavlažovanie do jedného systému. Nie je to črepník, je to mini záhrada. V neposlednom rade ide aj o dizajn riešenia, za ktorý sa nebudete hanbiť, práve naopak bude dotvárať váš priestor aj esteticky. Ďalšími výhodami sú jednoduchosť používania, výroba organického hnojiva, recyklácia kuchynského odpadu, edukácia, psychohygiena a odporúčané podmienky pestovania z databázy ďalších biokultivátorov.

Náš produkt mal veľmi pozitívny ohlas aj v San Franciscu, kde sme sa zúčastnili Biomimicry akcelerátora. Odvtedy nám chodia podporné a nedočkavé e-maily zo zahraničia, ale aj zo Slovenska a Česka. Produkt je trhovo určený zatiaľ pre strednú Európu, hlavne pre veľké mestá, kde sa predsa len k tomu pestovaniu človek bežne nedostane aj keby chcel. Biokultivátor má oveľa širší potenciál a preto uvažujeme do budúcnosti aj o SAE, USA, Číne alebo Japonsku.

M. B.: Kto tvorí váš tím?

F. TÓTH: Náš tím tvorili dizajnéri, vedci a konštruktér – Zuzana Tončíková, František Tóth, Miroslav Chovan, Dávid Jurík a Dávid Lopušek. Momentálne sa tím opätovne mení a transformuje. Manažérsky tím aktuálne tvoria František Tóth a Zuzana Tončíková.

M. B.: Ďakujem za rozhovor.

OpenMaker - logoMedzinárodný projekt OpenMaker podporuje inovácie etablovaných výrobných firiem. Jeho cieľom je spájanie existujúcich výrobných podnikov s kreatívnymi inovátormi. Do súťaže vyhlásenej OpenMaker sa na Slovensku zapojilo 51 projektov. Z nich bolo päť víťazných – medzi nimi aj Bio-cultivator – Urban Greenhouse Prototype.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Rozhovor a foto poskytol: Mgr. art. František Tóth, PhD.

Ďalšie informácie: www.bio-cultivator.com

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky