Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska sieť experimentálnych a reprezentatívnych povodí

VEDA NA DOSAH

ukážka povodia

História projektu Európska sieť experimentálnych a reprezentatívnych povodí (European Network of Experimental and Representative Basins – ERB) siaha do roku 1986. Je to aktivita, ktorá vznikla v niekoľkých západoeurópskych krajinách s cieľom výmeny informácií medzi ľuďmi, ktorí sa zaoberajú kolobehom vody (hydrologickým cyklom) v malých povodiach. V súčasnosti je v projekte zapojených 22 krajín z Európy.

Malé povodia sú prírodnými laboratóriami, ktoré umožňujú lepšie pochopenie toho, ako fungujú hydrologické procesy (napríklad ako vznikajú povodne, sucho, ako rýchlo sa topí sneh, ako vplýva les na kolobeh vody, koľko vody spotrebujú rastliny, ako sa šíri znečistenie, atď.), či dochádza k zmenám v hydrologickom cykle a pripadne k akým. Výskum v malých povodiach priniesol mnohé základne poznatky o tom, čo v súčasnosti vieme o kolobehu vody v prírode,“ vysvetlil zodpovedný riešiteľ projektu RNDr. Ladislav Holko, PhD. z Ústavu hydrológie SAV.

Pre vednú disciplínu spojenú s prírodou, akou je hydrológia, je dôležité, aby študenti, ale aj odborníci z výskumu a praxe mohli priamo v teréne merať zložky hydrologického cyklu (napr. úhrn atmosférických zrážok, teplotu vzduchu, slnečné žiarenie, rýchlosť vetra, výšku snehu, vlhkosť pôdy, prietok vo vodných tokoch, výpar, atď.), overovať svoje teórie, učiť sa používať vybavenie, spracovávať a vyhodnocovať namerane údaje, atď. „Vzhľadom na to, že mnohé takéto výskumné povodia ležia v relatívne neovplyvnených prírodných podmienkach a majú už dlhé roky meraných údajov, môžu byt užitočné aj pri hodnotení vplyvu klimatickej zmeny alebo zmeny krajiny.“

Hlavnou aktivitou projektu ERB sú konferencie, ktoré sa raz za dva roky usporadúvajú v členských krajinách. Stretáva sa na nich cca 50 – 100 účastníkov z rôznych krajín Európy, ale aj z krajín, ktoré ležia mimo Európy (napr. na poslednej konferencii bolo cca 70 účastníkov z 19 krajín). Je to možnosť pre mladých (PhD. študenti), ale aj ostatných odborníkov prezentovať svoje výsledky, diskutovať o nich s kolegami, ktorí sa zaoberajú rovnakou alebo podobnou problematikou, vidieť, čo v danej oblasti robia iní, dohodnúť sa na výmene údajov, návšteve študentov, atď…

Projekt má realizačné obdobie: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2021.

Viac informácií o projekte 

 

Odborný garant textu: RNDr. Ladislav Holko PhD., Ústav hydrológie SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: http://erb-network.simdif.com/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky