Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako spravujeme vodu v mestách?

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok vody (Zdroj: Pixabay.com)

Voda je zdrojom života. Je to dôležitá pre všetkých ľudí. Ovplyvňuje náš sociálny, ekonomický, politický, ale aj kultúrny život v osídlených mestách. Publikácia Urban Water Atlas for Europe je toho dôkazom.

Ako spravujeme vodu v mestách? Odkiaľ pochádza naša pitná voda? Kde odchádza naša voda z odpadu? Koľko vody spotrebujeme? Ovplyvňuje náš životný štýl našu vodu? Prehľad o manažmente mestského vodného hospodárstva v Európe vysvetľuje a ilustruje vodu bezprecedentným spôsobom publikácia Urban Water Atlas for Europe a zamýšľa sa nad tým, ako preteká voda cez tepny našich miest.

Informatívne texty, ohromujúce fotografie a fascinujúce umelecké diela umožňujú odpovedať na tieto a ďalšie otázky. Významní experti vo vede a technológiách z oblasti vodného hospodárstva spolu s výskumníkmi v oblasti zmeny klímy sa spojili s umelcami a deťmi, aby dokázali, ako smädné sú naše mestá a ako dokážeme zvládnuť rastúci dopyt po najcennejšom zdroji našej planéty. Urbanistický vodný atlas pre Európu porovnáva 40 európskych miest, aby našiel tie správne riešenia s hospodárením vody v mestách, čím im pomáha čeliť jednej z najväčších globálnych výziev miestnymi riešeniami poskytujúcimi vodu pre všetkých.

Urbanistický vodný atlas pre Európu je viac ako len normálny atlas. Predstavuje vodu, ako náš jedinečný zdroj života a ako miesto stretnutia medzi mestami. Zavedením emočných aspektov vody – pohľad očami detí a umelcov – atlas vytvára mosty medzi tými, ktorí reprezentujú Európu, a to sú vlastní občania.

Zaujímavosťou atlasu sú napríklad umelecké diela mladej poľskej výtvarníčky a vedkyne Natálie Glowackej pod názvom Faces of Water (2016), ktorá je doktorandkou na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (environmentálny manažment.) Na strane 148 nájdete s ňou rozhovor. Svojim umeleckým stvárnením dopĺňa svoj pohľad na rôzne podoby vody.

Publikáciu vydalo Spoločné výskumné centrum (Európska komisia) v rámci tém – výskum vo vedách o Zemi a výskum v oblasti životného prostredia. Čitateľ z tohto komplexného, ale zároveň prístupného textu objavuje skutočnú realitu systému distribúcie vody v mestskom prostredí, boj proti plytvaniu s vodou, všeličo o pitnej vode, odpadovej vode, prispôsobenie sa zmene klímy, spracovanie, využitie a úpravu vody a. i.

Gawlik, B.M., Easton, P., Koop, S.,Van Leeuwen, K., Elelman, R., (eds.),
2017, Urban Water Atlas for Europe. European Commission,
Publications Office of the European Union, Luxembourg. 160 pp.

© European Union, 2017

Publikáciu si môžete stiahnuť  na stránke EU Bookshop

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP Vat pri CVTI SR

Zdroj: Urban Water Atlas for Europe

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky